Tillsammans för Motala

Läs mer Gå med

Välfärden är värd att satsa på!

Välfärdsmiljarderna som den S-ledda regeringen avsatt till kommuner och regioner kan göra skillnaden mellan investeringar för framtiden eller nedskärningar. Om det skriver Elias Georges och Johan Andersson i dagens MVT.

Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen gör att behoven ökar i hög takt och vi måste hitta nya lösningar på olika problem. Vi måste tänka nytt, främja innovationer och använda digitala verktyg till vår fördel. Men, vi måste också tillskjuta mer medel. Vi klarar inte framtidens behov genom att bara ställa om och…

Läs mer

S:t Anna – en värdefull pärla värd att behålla

Det är mycket sorgligt att S:t Anna står kvar på Alliansens lista över kommande försäljningar. Om det skriver Helen Isaksson i MVT. Du hittar debattinlägget nedan.

Återigen lyfter vi socialdemokrater frågan om Motalas sommarhem i S:t Anna i Söderköpings skärgård då det fortfarande är hotat till försäljning. Alliansen i Motala fortsätter med privatiseringar och försäljning av kommunens värdefulla verksamheter och fastigheter. När ska det vara nog?  S:t Anna är Motalas pärla i den östgötska skärgården. Där har många generationer Motalabor kunnat…

Läs mer

Vi säger nej till Alliansens privatisering av Strömsborg

Vi socialdemokrater är djupt kritiska mot privatiseringen av Strömsborg, men framför allt är vi oroade över Alliansens hantering av ärendet, skriver Marianne Walter (S) och Elias Georges (S).

Häromveckan chockades vi över beskedet om att privatisera kommunens största äldreboende, Strömsborg. På sittande socialnämnd lägger Allianspartierna fram ett egensnickrat förslag om att upphandla ytterligare 93 äldreboendeplatser och därmed skapa en ny trend i Motala kommun med majoriteten av äldreboendeplatserna, hela 55 procent, i privat drift. Egentligen kom frågan om privatisering inte som någon större…

Läs mer

🌹S-kvinnor Motala Verkstadens traditionsenliga middag🌹

S-kvinnor Motala Verkstaden hälsar er välkomna på den traditionsenliga middagen torsdagen den 6 februari kl. 13.00.

Middagen äger rum på Skepparpinan och vi gästas av Annelie Karlsson, gruppledare för (S) i riksdagen. Efter middagen blir det underhållning av Irene Sangemark med låtar från det glada 50-talet. Pris för middagen: 150 kronor. Betala helst med Swish. Anmälan till Birgitta Rundgren tel. 070-567 04 09 senast 30 januari 2020 Varmt välkomna!

Läs mer

Dags att återta folkhemmet!

I dagens MVT skriver Elias Georges om året som gått. Läs artikeln nedan!

Det är nu dags att lägga 2019 till handlingarna. Året har varit omtumlande, både till det positiva och till det negativa. Ett maktskifte har ägt rum och kommunen har dessutom genomgått en omorganisation där nya roller nu tar form.  Vi har också drabbats av tuffa nedskärningar orsakade av Moderaterna och Kristdemokraternas statsbudget som röstades igenom…

Läs mer

Hög tid att ta ansvar för er politik, Mark!

Elias Georges svarar idag ett debattinlägg från Mark Henriksson i MVT, 191203. Henriksson är visserligen relativt ny på sin post, men som ordförande för en av kommunens största nämnder med ansvar för barn och unga är det oroväckande att han varken vill ta ansvar eller verka förstå den kommunala budgetprocessen. Dags att ta ansvar!

Mark Henriksson tycks vara upprörd över Solidariskt Motalas budgetförslag. Han menar på att vi inte vill ta tuffa beslut utan istället lovar mycket till många. Henriksson målar också upp en bild av att vi genom vårt budgetförslag kommer tvinga kommunen att spara hundratals miljoner kronor.  Det är några premisser som behöver redas ut. När man…

Läs mer

Vi går inte på populistiska utspel

Svar till Johnny Karlbergs (SD) ”Förvirrande tystnad från S i fullmäktige”, MVT 25/11 2019

Det är riktigt att nämnderna och förvaltningarna inte klarar av de stora besparingskraven. Den stora skiljelinjen mellan de styrande och Solidarisk Motalas budgetförslag är hur man ska ta sig an utmaningarna. Med facit i hand ser vi att det inte är framgångsrikt med kortsiktiga generella sparbeting, utan konsekvensbeskrivningar med stora nedskärningar och utförsäljningar som följd. …

Läs mer

Goda relationer ger resultat

Svar på ”Platen och kommunen är överens”, MVT 4/11.

I en artikel med anledning av det nya borgensupplägget mellan Motala kommun och bostadsstiftelsen Platen uttalar sig Kåre Friberg (M) om det tidigare samarbetet mellan kommunen och bostadsstiftelsen. Kåre Friberg menar att det tidigare inte funnits ett tätt samarbete mellan kommunen och Platen. Vi vänder oss starkt mot påståendet. Mellan 2011 och 2018 arbetade bostadsstiftelsen…

Läs mer

För oss handlar valfrihet om en grundtrygghet i en välfärd av högsta kvalité

Elias Georges svarar Maths Andersson (L), "Lagen om valfrihet under debatt”, 16/10.

När Nystart Motala införde LOV inom hemtjänst december 2009 var vi kritiska, dock inte förhatliga som Andersson påstår att vi är. Vi hade själva inte infört kundval då vi vill värna om rådigheten i välfärden och på så sätt garantera kvalité, goda arbetsvillkor och även ha en trygghet i kontroll vid eventuella problem. Med rådighet…

Läs mer

Motala byggs med satsning på medarbetarna

Vi vill att Motala kommun ska vara en förebild och därmed en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att kunna möta Motalabornas behov och skapa värde. För att lyckas rekrytera och behålla medarbetare måste arbetsmiljön vara god och delaktigheten stor. De ska känna trygghet på arbetsplatsen, få fortbildning och möjlighet att utvecklas i sina olika roller.

Tillitsbaserad styrning ska därför genomsyra all verksamhet, vilket ger medarbetarna större möjlighet till inflytande över arbetet. Som grund ska tillsvidareanställningar och heltid vara norm, delade turer ska avskaffas och medarbetarna ska ha större möjlighet att påverka sitt schema. Vidare vill vi vidareutveckla friskvårdsarbetet och träning på arbetstid ska införas på prov. Alliansen framhåller följande i…

Läs mer
facebook Twitter Email