Tillsammans för Motala

Läs mer Gå med
VIKTIG NYHET

Rädda S:t Anna från Alliansens utförsäljningar

Idag skriver MVT om att Alliansen vill fortsätta sina utförsäljningar. Ifjol räddade de ett budgetunderskott genom att sälja Motala kommuns pärla i Varamon – Skogsborg. Nu vill man rädda sitt budgetunderskott genom att sälja vår pärla i Östergötlands skärgård – S:t Anna. Vi kan tydligt se hur Motala kommuns ekonomi nu går skarpt nedåt. Men…

Läs mer

Stoppa hyreshöjningar under 2021

Debattartikel i MVT den 2020-11-25 Nu pågår förhandlingar om hyrorna för 2021. Vi socialdemokrater sätter oss emot att hyrorna ska höjas under rådande pandemi. Därför rekommenderar vi att alla hyresvärdar i Motala kommun avstår från en hyreshöjning under nästa år för våra kommunmedborgares skull. Det är med stor sorg vi ser att människors hälsa och…

Läs mer

NÄR SKA ALLIANSEN BÖRJA TA ANSVAR PÅ RIKTIGT?

I dagens MVT skriver Elias Georges, Camilla Egberth, Marianne Walter och Maj Bergendahl om Alliansens klankande bakåt. Vi är trötta på att Alliansen undviker ansvar och det är hög tid att de börjar visa lite ödmjukhet gentemot det arbete som lagt grunden till den resa Motala nu är inne i. Läs debattartikeln här.

Alliansen besökte i början av september Borensberg och fick därefter en fin tidningsartikel där satsningar lyftes fram. Sittbänkar ska fixas fram till kanalen, småbåtshamnen ska byggas ut och p-platserna ska utökas. Detta är såklart välkommet och efterlängtat, men Alliansen döljer samtidigt flera nedskärningar som för oss har varit viktiga budgetposter. Man har plockat bort dryga…

Läs mer

Utan regeringens miljoner: Nollresultat i kommunen

Elias Georges (S) och Elias Hallén (MP) skriver i MVT den 9 oktober 2020. Det är inget nytt besked att vi är oroade över Alliansens hantering av kommunens ekonomi i Motala. Efter två år med nedskärningar och effektiviseringar i vår välfärd ser inte ekonomin särskilt ljus ut. Nu är det halvtid in i mandatperioden och…

Läs mer

Förlängd A-kassa med höjd ersättning

Coronapandemin har slagit hårt och brett. Än är inte krisen över. För att skydda löntagarna förstärker nu den socialdemokratiskt ledda regeringen A-kassan, om det skriver Johan Andersson tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Nu förlänger vi förstärkningarna av a-kassan till 2022 för att ge trygghet till Sveriges löntagare i en svår tid. Coronapandemin har orsakat den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Vår linje är glasklar: vi ska jobba oss ur krisen. Men om du blir arbetslös ska du ha en ekonomisk trygghet medan du söker…

Läs mer

Kultur- och fritid är en självklar del av välfärden

Alliansen skrev om sina satsningar på kulturen och fritiden i MVT för ett par veckor sedan. Satsningar är välkomna, men de går samtidigt stick i stäv med nedläggningshot och andra nedskärningar som Alliansen gång på gång presenterar. För oss är kultur- och fritid en självklar den av välfärden och inget man kan nagga om för att klara ekonomi. Om det skriver Elias Georges tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén i dagens MVT. Läs inlägget här.

Det är kulturen som berikar livet. Genom kulturen lär vi oss medmänsklighet, att ifrågasätta och att våga tänka nytt.I en demokrati är kulturen fri, samtidigt som det offentliga ständigt måste värna om en bransch som varken kan eller bör endast drivas med ekonomiska incitament. Samma sak gäller fritidslivet. Ett rikt fritidsutbud främjar folkhälsan, skapar sammanhållning…

Läs mer

Satsa på fler och tryggare gång- och cykelvägar

Motala är en väletablerad cykelstad och våra satsningar på att bli en cykelstad har gett frukt. Vi har aktivt tagit beslut för att främja ett mer hälsosamt och klimatsmart resande, nu är det upp till Alliansen att förvalta detta. Vi förväntar oss en mer aktiv cykelpolitik från Alliansen. Om detta skrev Lena Westerlund (S) och Mats Johannesson (MP) i MVT i somras. Läs artikeln här.

Motala har alltid varit en kommun med höga ambitioner kopplat till cykling. Vi är hem åt Vätternrundan och vår kommun blir sommartid cyklisternas epicentrum. Men för att kunna bibehålla en hög svansföring som en cykelkommun av rang krävs det också att vi fortsätter satsa och investera i fler och tryggare cykelstråk.  För oss miljöpartister och…

Läs mer

Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg

Vi socialdemokrater anser att det är hög tid att planera för nästa äldreboende, det räcker inte att göra som Alliansen och bara ta höjd för en utbyggnad av platser. Vi socialdemokrater avsatte tillsammans med Miljöpartiet 100 miljoner kronor i vår budget för ett äldreboende som ska stå klart 2024. Vi anser också att äldre ska ha rätt att flytta till ett äldreboende nära hemorten och vi anser att detta ska gälla i hela kommunen. Därför vill vi att nästa äldreboende byggs i Borensberg, så det östra kommundelen också får sitt behov av äldreboendeplaster tillgodosett. Om det skrev våra (S)-ledamöter i socialnämnden i MVT i somras. Läs inlägget här.

Den demografiska utvecklingen går inte att blunda för. Vi står inför generationsväxlingar och det är stora generationskullar som snart kommer ha ökade behov, i form av vård eller annat stöd. Att vi också lever allt längre, vilket såklart är otroligt glädjande, spelar också in. Fler äldre och dessutom mer komplicerade sjukdomsbilder, vilket blir en oundviklig…

Läs mer

Bevara Motalas bostadsbestånd

I somras skrev Lena Bengtsson Ohlsson (S), vice ordförande i Bostadsstiftelsen Platsen, i MVT om allmännyttans viktiga kraft i Motala. Läs artikeln här! ‘ Bostadsfrågan är en ständigt aktuell politisk fråga och Motalas behov av bostäder kommande år kommer att öka i takt med en växande befolkning. Därför behöver kommunen prioritera arbetet med att öka…

Läs mer

Återöppna förskolan i Borensberg

Under våren beslutade Alliansen, trots protester från föräldrar och oss i oppositionen, att lägga ner den uppskattade öppna förskolan i Borensberg. Om detta skrev Helen Isacsson och Anna Källström i MVT i somras. Läs inlägget här⬇️

I Alliansens Motala låter nedskärningarna inte vänta på sig. Gång på gång ställs viktiga välfärdstjänster under hot om neddragningar eller i värsta fall nedskärningar.  Vi har under det senaste året sett privatiseringsförsök, utförsäljningar och försämrad välfärd. Inom äldreomsorgen tvingas personalen springa snabbare, inom skolan dras det ned på vuxentätheten när skolbibliotekarieorganisationen halveras. I stället för…

Läs mer

Alliansens agerande är respektlöst

Alliansen valde att negligera revisionens kritik när Motala kommuns bokslut skulle hanteras. Trots att man missar budgetmålet med nästan 50 miljoner kronor vägrar man vara ödmjuk och inse misslyckandet. Om det skrev Johan Andersson tillsammans med miljöpartisten Mikael Carlsson i MVT i början av sommaren. Läs inlägget här.

Motala kommun har nu hanterat sitt bokslut för 2019. Årsredovisningen är ingen munter läsning, och sett i kombination med tertialrapporten för första delen av år 2020 är det svårt att hålla oron borta. Alliansen missar målet med 47,1 miljoner kronor, framför allt ser vi hur den ekonomiska styrningen i socialnämnden och bildningsnämnden brister. Även måluppfyllelsen…

Läs mer
facebook Twitter Email