Motala kan bättre

Läs mer Gå med

Våra beräkningar är inte tagna ur luften

Jag blir förvånad över moderaten Mark Henrikssons verklighetsbeskrivning gällande ishallar som innehåller rökridåer och felaktigheter, högst anmärkningsvärt. Politik handlar om att vilja, att ta ansvar och att prioritera med att sätta det nödvändiga framför det önskvärda. Har Mark missat de höga räntorna och den historisk höga inflationen som skiljer sig avsevärt åt från december 2021…

Läs mer

Vi har en vilja att få lösningar på problemen

Svar på SD:s debattartikel “Vem vågar inte inneha politiskt ledarskap egentligen” Vi Socialdemokrater pratar med samtliga partier. Det har vi inget problem med. Något vi däremot aldrig kommer att göra är att samarbeta med SD. Det finns många anledningar till det, men en avgörande punkt är att det inte går att lita på SD. På…

Läs mer

Att riva en fungerande ishall vore kapitalförstöring

När tänker sig Alliansen att ishallar vid Riksväg 50 ska vara klara och hur ska dessa finansieras? Jag ska här försöka ge en förklaring till vårt ställningstagande i frågan. Efter att ha tagit del av utredningen om projektet vid Riksväg 50 och analyserat detta har vi kommit fram till följande ställningstagande: Vi ställde oss positiva…

Läs mer

Sommarhälsning!

Glad sommar kära partivänner! Vi har snart avklarat det sista året av mandatperioden och nu laddar vi upp inför ännu en valrörelse. Fyra år av stark opposition, där vi har kunnat driva igenom viktig Socialdemokratisk politik. Första halvan av 2022 har varit ett händelserikt år här i Motala politiken. Alliansens beredning om att bolagisera Platen…

Läs mer

Vi måste satsa på och prioritera Motalas unga

Efter fyra år av Alliansstyre är det uppenbart att Motalas unga inte är prioriterade. En av Alliansens första prioriteringar under mandatperioden var att stänga ned Hallen, en av få mötesplatser för unga i Motala. Under deras ledning har nu även Lisebergsresan för de som slutar 9:an försvunnit. De sa även nej till att skjuta till…

Läs mer

Det har saknats politiskt ledarskap i Motala

Efter fyra år i opposition till ett Alliansstyre i minoritet som fått aktivt stöd av Sverigedemokraterna är det uppenbart för oss Socialdemokrater att Motala kan bättre. Det har saknats politiskt ledarskap i Motala. Det är dags för maktskifte. Vi Socialdemokrater har en tydlig politisk riktning. Vi ska bryta segregationen. Vi ska ta tillbaka kontrollen över…

Läs mer

Att inte uppfyllt de uppsatta målen är starkt underkänt

Trots kriget i Ukraina och de vedervärdiga brott som begås av Putins Ryssland, så måste den lokala demokratiska debatten i Sverige fortgå. Om inte minst för att visa att inget rubbar vår stolta demokratiska övertygelse. Moderaterna och Alliansen kör fullt ut med sin paroll ”Vi får saker gjorda”. Någonting som vi ställer oss lite frågande…

Läs mer

Förtroendet kopplat till Nämndemansgatan är förbrukat

Under Socialnämnden den 17 mars togs frågan om Attendos drift av vårdboendet Nämndemansgatan åter upp. Vi Socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet yrkade på att avtalet med Attendo skulle hävas och att boendet ska drivas av kommunen i egen regi. Redan i februari lyfte vi Socialdemokrater den här frågan. Efter samtal med förvaltningen valde vi att skjuta…

Läs mer

Vi kommer aldrig kompromissa om hyresgästernas trygghet

Kommunstyrelsen har nu beslutat att avsluta Alliansens stora projekt om att bilda en kommunal koncern mellan kommunen och Bostadsstiftelsen Platen. Koncernbildningens huvudsakliga syfte var att bolagisera bostadsstiftelsen, för att kunna plocka ut ekonomiska överskott och inte minst ta in vinster genom utförsäljningar av bostäder. Förslaget baserades på en förstudie som togs fram av en konsultfirma,…

Läs mer

Det starka samhället måste ta ansvar för tryggheten

På olika håll i landet har gängkonflikter eskalerat de senaste månaderna. I Linköping under mellandagarna skedde senaste dödskjutningen och den har kopplingar till gängbrottslighet. Linköping har under den senaste tiden varit centrum för en större gängkonflikt. De kriminella gängens spel om makt har skapat grogrund för ökad otrygghet i stadsdelarna där samhällets mest utsatta bor….

Läs mer
facebook Twitter Email