Tillsammans för Motala

Läs mer Gå med

Det har saknats politiskt ledarskap i Motala

Efter fyra år i opposition till ett Alliansstyre i minoritet som fått aktivt stöd av Sverigedemokraterna är det uppenbart för oss Socialdemokrater att Motala kan bättre. Det har saknats politiskt ledarskap i Motala. Det är dags för maktskifte. Vi Socialdemokrater har en tydlig politisk riktning. Vi ska bryta segregationen. Vi ska ta tillbaka kontrollen över…

Läs mer

Att inte uppfyllt de uppsatta målen är starkt underkänt

Trots kriget i Ukraina och de vedervärdiga brott som begås av Putins Ryssland, så måste den lokala demokratiska debatten i Sverige fortgå. Om inte minst för att visa att inget rubbar vår stolta demokratiska övertygelse. Moderaterna och Alliansen kör fullt ut med sin paroll ”Vi får saker gjorda”. Någonting som vi ställer oss lite frågande…

Läs mer

Förtroendet kopplat till Nämndemansgatan är förbrukat

Under Socialnämnden den 17 mars togs frågan om Attendos drift av vårdboendet Nämndemansgatan åter upp. Vi Socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet yrkade på att avtalet med Attendo skulle hävas och att boendet ska drivas av kommunen i egen regi. Redan i februari lyfte vi Socialdemokrater den här frågan. Efter samtal med förvaltningen valde vi att skjuta…

Läs mer

Vi kommer aldrig kompromissa om hyresgästernas trygghet

Kommunstyrelsen har nu beslutat att avsluta Alliansens stora projekt om att bilda en kommunal koncern mellan kommunen och Bostadsstiftelsen Platen. Koncernbildningens huvudsakliga syfte var att bolagisera bostadsstiftelsen, för att kunna plocka ut ekonomiska överskott och inte minst ta in vinster genom utförsäljningar av bostäder. Förslaget baserades på en förstudie som togs fram av en konsultfirma,…

Läs mer

Det starka samhället måste ta ansvar för tryggheten

På olika håll i landet har gängkonflikter eskalerat de senaste månaderna. I Linköping under mellandagarna skedde senaste dödskjutningen och den har kopplingar till gängbrottslighet. Linköping har under den senaste tiden varit centrum för en större gängkonflikt. De kriminella gängens spel om makt har skapat grogrund för ökad otrygghet i stadsdelarna där samhällets mest utsatta bor….

Läs mer

Ta ansvar för ert misslyckande Alliansen

Alliansen konstaterar i sin artikel att Solidariskt Motala 2018 efterlämnade ett underskott på 20Mkr. Underskottet från socialnämnden var 11mkr och bildningsnämnden 5mkr. Det här är ett svar på “Vi måste ställa om för att komma i balans” 25/12. Vi reagerar starkt på att Alliansen vill ge sken av att det är det här underskottet som…

Läs mer

Alliansen har tappat kontrollen över skolan

Varje år så gör Lärarförbundet en rankning av landets samtliga skolkommuner. När vi tar del av den årliga skolrankningen för året 2021 så blir vi oroade. På ett år har Motala kommun gått från 83:e till 204:e plats, det är ett tapp på 121 platser. Detta är inget annat än katastrof, alliansen har tappat kontrollen…

Läs mer

Ska hyresgästerna betala både på hyran och skatten?

Det är inte längre oväntat att bli förvånad när Jan Andersson från Sverigedemokraterna är ute och vevar i media, men det händer ibland att han lyckas överraska oss och så är även fallet denna gång.  Vi ska försöka med att besvara Jan och Sverigedemokraternas frågor som är ställda till oss. Frågan kring varför Johan Andersson…

Läs mer

Välfärden först – satsa på personalen

Välfärden byggs av alla medarbetare inom skolan, sjukvården och omsorgen. Utan dem - ingen välfärd. Därför har Socialdemokrater i kommuner och regioner lanserat en ny personalpolitisk plattform; för ett hållbarare arbetsliv för välfärdens medarbetare. Om det skriver Elias Georges tillsammans med Linus Ekegren, ordförande LO-facken i Västra Östergötland, i MVT.

Var fjärde svensk jobbar i välfärden. Mer än 10 miljoner medborgare, med olika behov och förutsättningar, möter varje dag välfärden. De lämnar sina barn på förskolan, besöker vårdcentralen, läser på gymnasiet eller lever på ett äldreboende. Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger, därför lanserar vi – Socialdemokrater…

Läs mer

Vi vill ha svar från Alliansen om Platen

Vi har hela tiden varit tydliga - Platen ska inte bolagiseras. Vi säger nej till en utförsäljning av våra hem - nu är det dags att Alliansen och Sverigedemokraterna lämnar besked om vad de vill. Om det skriver vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i MVT.

Vi har varit tydliga från början – vi går inte med på att sälja ut Platens bostäder, vår allmännytta. Det är nu hög tid att Alliansen och SD är lika tydliga i den frågan. Det har knappt gått ett år sedan Alliansen informerade oss om sina planer på en kommunkoncern och en bolagisering av Platen….

Läs mer
facebook Twitter Email