Valnämnden

Valnämnden är den nämnd som ansvarar för genomförande av val till:

  • Riksdagen, region- och kommunfullmäktige
  • Europaparlamentet
  • Folkomröstningar

Våra ledamöter i valnämnden är Ingegärd Karlsson (2:e vice ordförande), Kjell Augustsson (ledamot) samt Elisabeth Sandberg (ersättare).

Har du frågor till våra ledamöter i valnämnden? Kontakta Ingegärd Karlsson på ingegard.karlsson@motala.se.

facebook Twitter Email