Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd mellan Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden är en del av Motala kommuns organisation. 

Våra ledamöter från Motala i överförmyndarnämnden är Rose-Marie Fransson (ledamot) och Ingeman Svensson (ersättare).

facebook Twitter Email