Våra vallöften

Mellan åren 2014 – 2018 förändrades Motala på många sätt.

Kommunen växte med fler invånare. Fler har fått arbete eller börjat studera. Omvandlingen i näringslivet är tydlig. Vi har fått fler företag och fler arbetstillfällen. Vi har halverat ungdomsarbetslösheten! Motalas arbetsliv består idag av en mer varierad arbetsmarknad vilket gör Motala mindre sårbart. Den po- litik som vi lade fast inför återtagandet av makten i valet 2010 har gett resultat. Vi har som politisk ledning varit envist uthålliga och fokuserat på att sam- arbete för Motalas bästa.Vi har investerat och gjort medvetna satsningar för att kommunen ska kunna växa och utvecklas. Man måste våga satsa för att vinna! Med den inställningen har den förda politiken givit oss alla i Motala framtidstro.

En stor och viktig fråga är den segregation som finns i samhället och vår kommun. Utveckling och framtidstro bygger på att alla deltar med sin kompetens och sina möjligheter. Vi välkomnar därför alla att följa med resan oavsett ålder, kön, hudfärg, var du är född, språk, sexualitet, utbildning eller religion. Alla är lika viktiga för vår gemensamma framtid och trygghet.

Nu träder en modern och framtidsinriktad, växande kommun fram. En kommun som släppt taget om det förgångna men håller sin stolta historia levande. Den kommunen vill vi socialdemokrater fortsätta att utveckla och se växa mot en spännande framtid!

Här hittar ni vår valfolder från 2018:

facebook Twitter Email