Alliansens landsbygdssatsningar ekar tomt

Alliansen gick till val på löften om landsbygdssatsningar. Vi undrar vad som hände därefter? Just nu ekar det tomt på satsningar och istället stängs öppna förskolan i Borensberg, landsbygdsmiljonen är skrotad och Tjällmo bibliotek är nedläggningshotat. Om det skriver Anna Källström och Mattias Öberg i dagens MVT.

När Alliansen gick till val 2018 var landsbygden deras viktigaste fråga. Man skulle satsa som aldrig förr och landsbygden skulle blomstra. Man utlovade medel för bredbandsutbyggnad, företagskluster och satsningar på landsbygdsskolan. LIS-områden skulle exploateras och det skulle bli än mer attraktivt att flytta till Motalas landsbygdsorter. Godegårds skola skulle återöppnas och för det skulle pengar…

Läs mer

Segregationsmedel ska gå till tänkt ändamål – inte rädda Alliansens budget

Medlen som Motala kommun får från Delegationen mot segregation måste gå till verksamhet, inte till att rädda Alliansens budget. Om det skriver Yalila Ahmed-Liazid och Elias Georges i dagens MVT. Läs inlägget här.

2018 inrättades myndigheten Delegationen mot segregation av den röd-gröna regeringen. Uppdraget var och är att minska och motverka segregation och stärka socioekonomiskt utsatta områden.  Arbetet är långsiktigt och ska ske i samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv, akademin och det offentliga. Genom ett gemensamt kunskapsutbyte ska man möjliggöra strategiska insatser som regelbundet följs upp och utvärderas. Myndigheten…

Läs mer

Rädda S:t Anna från Alliansens utförsäljningar

Idag skriver MVT om att Alliansen vill fortsätta sina utförsäljningar. Ifjol räddade de ett budgetunderskott genom att sälja Motala kommuns pärla i Varamon – Skogsborg. Nu vill man rädda sitt budgetunderskott genom att sälja vår pärla i Östergötlands skärgård – S:t Anna. Vi kan tydligt se hur Motala kommuns ekonomi nu går skarpt nedåt. Men…

Läs mer

Alliansen tycks helt ha tappat kontrollen över socialnämndens ekonomiska utveckling

Alliansen misslyckas helt med att presentera underbyggda förslag för att lösa den ekonomiska situationen i socialnämnden. Om det skriver Marianne Walter & Elias Georges i dagens MVT. Läs inlägget här.

Alliansen Motala gick till val med löften om satsningar på vad de kallar kärnverksamhet och ett effektivare användande av kommunens resurser. Vi kan så här snart två år efter valet konstatera att så inte blev fallet.  Istället har man nu hamnat i läge där revisionen riktar skarp kritik mot socialnämnden, med förslag om en anmärkning…

Läs mer

Äldreomsorgslyft för stärkt välfärd

I dagens MVT skriver Johan Andersson och Marianne Walter tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén om regeringens satsningar på äldreomsorgen. Läs artikeln här.

Coronapandemin slår hårt och den drabbar oss alla. Ekonomin sviktar och det mänskliga lidandet är stort. Faran för liv och hälsa, speciellt hos utsatta riskgrupper, är överhängande och vi måste alla hjälpas åt för att mota Olle i grind. Det krävs krafttag, på samtliga nivåer, och vi måste alla stötta upp vår gemensamma välfärd.  Den…

Läs mer

Ge våra unga en chans att komma ut på arbetsmarknaden

Coronapandemin slår hårt mot oss alla. Inte minst drabbas de unga som i sommar såg framemot en första anställning – ett sommarjobb. Regeringen tillskjuter nu medel för att skapa fler möjligheter till sommarjobb för unga. Om det skriver idag vår riksdagsledamot Johan Andersson tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén. Läs artikeln här.

Coronaviruset är i första hand en fara för människors liv och hälsa. Men det har också allvarliga konsekvenser för ekonomin och jobben i Sverige. I detta läge är våra unga särskilt utsatta, i synnerhet de som ännu inte fått sitt första jobb. Ungdomar riskerar att drabbas hårt både på kort och lång sikt. När det…

Läs mer

Återigen vänder SD kappan efter vinden

Elias Georges skriver i dagens MVT och Sverigedemokraternas märkliga beteende i aktivitetshallsfrågan. Läs inlägget nedan.

På kommunstyrelsen i mars lyfte vi i Solidariskt Motala återigen frågan om att uppföra en aktivitetshall på den plats nuvarande bandyplan ligger. Detta gjordes alltså ytterligare en gång efter vårt försök i februari då vårt yrkande om en aktivitetshall röstats ner av Alliansen med hjälp av Sverigedemokraterna. Därefter gick Sverigedemokraterna ut vitt och brett och…

Läs mer

Den styrande minoriteten måste ta ansvar i krisen

Att den styrande minoriteten i Motala inte lyfter frågor om smittspridning för politisk samsyn är anmärkningsvärt. Om det skriver Elias Georges i dagens MVT.

Coronaviruset håller världen i ett hårt grepp. Över 3 miljoner bekräftade fall av smitta runt om i världen, mer än 200 000 dödsfall globalt och i Sverige över 20 000 bekräftade fall.  Pandemin slår mot oss alla och lämnar ingen oberörd. Alla påverkas, alla måste vidta åtgärder och pausa det normala. Vi i Motala är…

Läs mer

Ingen ska tvingas från sitt hem under pandemin

Coronapandemin, en extraordinär situation som skapar stor oro över framtiden. Förlusterna är stora: människoliv, vår hälsa och livsverk går förlorade. Många ställs också på bar backen när jobb försvinner. Vi anser att Bostadsstiftelsen Platen bör ta ett politiskt ställningstagande och besluta att ingen ska vräkas under brinnande kris. Det handlar om ett moraliskt samhällsansvar. Om det skriver Anne-Lie Liljedahl & miljöpartisten Elias Hallén i dagens MVT. Läs inlägget nedan.

Coronapandemin drabbar oss alla. Dess framfart utgör inte bara en risk mot liv och hälsa utan slår också hårt ekonomiskt mot många av oss. Såväl företagare som privatpersoner drabbas ner hela ekonomier stängs ned. I Sverige har vi trots allt, och mycket tack vare Folkhälsomyndighetens råd och en stor folklig förståelse och vilja att följa…

Läs mer

Vad döljer sig bakom Alliansens vision?

Vi anar ugglor i mossen när Alliansen presenterar stora visioner som helt tycks sakna finansiering. Läs vår debattartikel från Anne-Lie Liljedahl (S), Elias Georges (S) och Elias Hallén (MP).

Härom veckan presenterade liberalen Kenneth Söderman Alliansens nya vision, som nog får anses vara en spinn-off på den vision om ett idrottscentrum vid Rv 50 som moderaten Kåre Friberg presenterade under 2019.  Intressant är Kenneth Söderman ifjol menade att Kåre Fribergs vision var orimlig med hänvisning till de ekonomiska effekterna av att flytta välfungerande idrottsanläggningar…

Läs mer
facebook Twitter Email