Årets kyrkoval är ett värderingsval – ta ställning!

Kyrkovalets förtidsröstning har börjat. Fram till och med den 19 september kan du rösta. Årets val är ett värderingsval, och det är nu det avgörs vilken kyrka vi kommer att få. Vi vill se en modern och öppen folkkyrka – om det skriver Sture Egberth i MVT. Läs inlägget här.

Svenska kyrkan finns med oss i livets alla stadier. Från det att vi föds, till dess att vi lämnar jordelivet. Kyrkan finns med oss i glädje och i sorg, när vi vill fira och när vi behöver som allra mest stöttning. Kyrkan står för gemenskap och trygghet – en plats dit alla är välkomna, precis…

Läs mer

Äldreomsorgen kräver ett nytag

Vi måste ta ett omtag kring äldreomsorgen. Våra äldre förtjänar det bästa och våra medarbetare måste få möjlighet att utföra sina jobb under drägliga villkor. Alliansens nedskärningar på socialnämnden är oacceptabla, våra medarbetare kan inte springa snabbare under ständiga sparkrav. Det är tid för förändring, och det måste ske nu. Om det skriver Marianne Walter. Läs debattinlägget här.

Motala står inför stora utmaningar. Demografin förändras, vi blir allt äldre och samtidigt kommer unga ut i arbetslivet allt senare. Detta innebär att en allt mindre del av befolkningen är arbetande, och samtidigt ska den gruppen säkra en god omvårdnad för såväl unga som äldre. Vi står också inför stora pensionsavgångar i kommunen och vi…

Läs mer

Ge Motalaborna en demokratidag

Vi Socialdemokrater vill att Motala kommun inrättar en demokratidag – för att stärka vår demokrati. Om det skriver Elias Georges i MVT. Läs inlägget här.

Aldrig har demokratifrågan varit så levande som nu. I Sverige står vi återigen i ett parlamentariskt bräckligt läge och de kommande veckorna kommer att utvisa huruvida Sverige går mot ett extraval eller en ny regeringsbildning. Man kan ha många åsikter kring det som utspelar sig politiskt just nu men vi kan också känna oss trygga…

Läs mer

Det starka samhället lämnar inte våra unga i sticket

Motala kommun får av den socialdemokratiskt ledda regeringen 1,7 miljoner kronor för fler unga till arbete. Om det skriver Johan Andersson och Helen Isacsson i MVT. Läs inlägget här.

Att starta vuxenlivet är svårt. I synnerhet mitt under en brinnande pandemi. Många av de jobb som unga får som första steg in i arbetslivet har tillfälligt försvunnit. Därför tilldelar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu sammanlagt 380 miljoner till Sveriges kommuner för att skapa arbeten för våra ungdomar under 2021. Coronapandemin har haft stor negativ…

Läs mer

Hög tid att Motala får en vårboendeavdelning för yngre

Yngre i behov av särskilt boende hänvisas idag till ordinära äldreboenden där medelåldern ofta är hög. Detta trots att vi vet att yngre har andra behov och befinner sig i andra typer av livssituationer. Samtidigt så ser vi hur sjukdomar som demens ökar i lägre åldrar, och att behovet av vårdboendeplatser för den här gruppen ökar. Att få bo med människor i liknande situation skapar trygghet och är en fråga om värdighet. Därför föreslår vi att en särskild avdelning för yngre inrättas på ett av kommunens äldreboenden - om det skriver Dedjo Engmark i dagens MVT. Läs debattinlägget här.

Demens och andra neurologiska sjukdomstillstånd kan drabba människor i alla åldrar. Vi kan även konstatera att demenssjukdomar ökar, att allt fler i yngre drabbas. Trots detta är det en bortglömd grupp som man inte tycks vilja prioritera. Det är skamligt. Oavsett ålder eller var man befinner sig i livet ska man känna sig trygg med…

Läs mer

Anordna en bostadspolitisk debatt i fullmäktige, nu!

Sedan 2019 har inte Motala kommun något gällande mark- och bostadsförsörjningsprogram. Det senaste programmet antogs i december 2015, och fastän uppdatering ska genomföras varje mandatperiod har detta ännu ej genomförts. Bostadsbristen är ett faktum i över 200 kommuner, och Motala är inget undantag. För att lyfta frågan om bostadsförsörjningen på en övergripande nivå så föreslår S, V och MP därför en bostadspolitisk debatt i kommunfullmäktige. Läs skrivelsen här:

En av våra största utmaningar är bostadsförsörjningen. Bostadsbristen är ett faktum runt om i Sverige, i över 200 kommuner råder det ett underskott på bostäder. Motala kommun är inget undantag. Framför allt så råder det brist på hyresrätter i de mindre storlekarna, men inlåsningseffekter som bristen orsakar har lett till att vi idag även har…

Läs mer

Barn i utsatta områden är kommunens ansvar

Är det rimligt att ett välfärdssamhälle som Sverige tillåter att utsatta bostadsområden fortsätter växa?

De flesta verkar tror att utsatta bostadsområden endast existerar i storstäderna, men så är inte fallet. Vi måste inse att dessa bostadsområden finns i vår stad och vi tillsammans har ett ansvar att mota den samhällsutvecklingen vi ser.  Alliansen i Motala är väl medvetna om vad som händer men tyvärr tar det alldeles för lång…

Läs mer

Socialdemokraterna säger nej till förslag om att bolagisera Bostadsstiftesen Platen

Vi Socialdemokrater är och kommer alltid vara tydliga i var vi står i frågan om en bolagisering av Bostadsstiftelsen Platen. Här kan ni ta del av det pressmeddelande vi antog i samband med beslut om fortsatt utredning av frågan.

Publicerat: 2021-02-23 På dagens kommunstyrelse diskuterades huruvida en rapport som möjliggör en bolagisering av den kommunala bostadsstiftelsen skulle godkännas eller ej. För oss Socialdemokrater är svaret självklart – allmännyttan ska utvecklas, inte avvecklas. Därför sa vi nej till att såväl godkänna förstudien som att tillsätta en beredning för att vidareutveckla frågan. För oss Socialdemokrater och…

Läs mer

Motalas skolor ska stå för stabilitet och trygghet

Det finns ett begränsat antal lärare men också elever oavsett om vi vill eller inte så blir vi konkurrenter" skriver Helen Isacsson (S), 2:e vice ordförande Bildningsnämnden

För ett tag sedan kunde vi läsa i MVT att bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson beskyller oss för att vara emot friskolor för att vi belyser bristen av transparens i processen kring kunskapsskolan, vidare så undrar även han vad vi är emot? Ja du Mark, den frågan är ganska lätt besvarad. Som Socialdemokrater är vi genetisk kodade att…

Läs mer

Första halvlek ett misslyckande för Alliansen i Motala

Nu har ungefär halva mandatperioden gått och Alliansen har fortfarande inte uppnått ett enda av deras 14 uppsatta resultatmål. Kommunstyrelsens ordförande Annelie Almérus (M) är nöjd med dessa resultat, vilket vi anser är anmärkningsvärt.

De här 14 målen har Alliansen prioriterat i det som kallas Lokalt Utvecklingsprogram, det framtas utav den styrande politiska ledningen och fastställer de politiska mål och riktningar för mandatperioden. Med andra ord är det lokala utvecklingsprogrammet Alliansens politiska ambitioner för mandatperioden samt vad dem vill åstadkomma med sitt styre.  Pandemin präglade det forna året och…

Läs mer
facebook Twitter Email