Motalas skolor ska stå för stabilitet och trygghet

Det finns ett begränsat antal lärare men också elever oavsett om vi vill eller inte så blir vi konkurrenter" skriver Helen Isacsson (S), 2:e vice ordförande Bildningsnämnden

För ett tag sedan kunde vi läsa i MVT att bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson beskyller oss för att vara emot friskolor för att vi belyser bristen av transparens i processen kring kunskapsskolan, vidare så undrar även han vad vi är emot? Ja du Mark, den frågan är ganska lätt besvarad. Som Socialdemokrater är vi genetisk kodade att…

Läs mer

Första halvlek ett misslyckande för Alliansen i Motala

Nu har ungefär halva mandatperioden gått och Alliansen har fortfarande inte uppnått ett enda av deras 14 uppsatta resultatmål. Kommunstyrelsens ordförande Annelie Almérus (M) är nöjd med dessa resultat, vilket vi anser är anmärkningsvärt.

De här 14 målen har Alliansen prioriterat i det som kallas Lokalt Utvecklingsprogram, det framtas utav den styrande politiska ledningen och fastställer de politiska mål och riktningar för mandatperioden. Med andra ord är det lokala utvecklingsprogrammet Alliansens politiska ambitioner för mandatperioden samt vad dem vill åstadkomma med sitt styre.  Pandemin präglade det forna året och…

Läs mer

Efter pandemin måste vi bygga något nytt

Vår välfärd - och inte minst vår äldreomsorg - står inför stora utmaningar. Vi måste prioritera det gemensamma, våra barn och äldre ska komma först. Efter pandemin är det dags att bygga upp vår välfärd igen, om det skriver Marianne Walter och Eva Lindh i MVT. Läs inlägget här.

Under covid-19-pandemin har revorna i välfärden blivit uppenbara för oss alla. Framförallt inom äldreomsorgen, med oacceptabelt höga dödstal som följd Äldreomsorgen ser väldigt olika ut runtom i Sverige men allt för länge har äldreomsorgen och arbetsvillkoren för de som jobbar där fått stå tillbaka i många kommuner. Samtidigt har så kallade valfrihetsreformer och marknadstänk lett till…

Läs mer

En bolagisering av Platen innebär minskad insyn för Motalaborna

Annelie Almérus (M) och Jan Andersson (SD) välkomnar den fortsatta utredningen av ägarstyrningen gällande kommunens fastigheter och Bostadsstiftelsen Platen. Detta trots att en bolagisering kan innebära dubbelbeskattning för hyresgästerna. Om detta skriver Johan Andersson (S) i MVT. Läs inlägget här.

Svar till Annelie Almérus (M), ”Effektivare organisation för att möta invånarnas behov”, samt Jan Andersson (SD), ”Låt förslaget få en chans i en förstudie”. I ett debattsvar skriver Annelie Almérus om hur utredningen om Bostadsstiftelsens Platens ägarstyrning, som möjliggör en bolagisering, handlar om att ge förutsättningar för en effektivare organisation. Förslaget handlar enligt Almérus om att skapa tätare…

Läs mer
Skogsborg

Våra värderingar kommer alltid komma först – därför kritiserar vi med rätta utförsäljningarna

Tobias Josefsson, liberal ledarskribent och aktiv liberal politiker, skriver i en ledare om hanteringen av Skogsborg och hur oppositionen agerat mot Alliansens försäljning. Ledarskribenten har vid flertalet tillfällen argumenterat kring vilka politiska frågor vi driver, och hur vi för vår oppositionspolitik. När man vet om ledarens bakgrund är det förståeligt, men vi anser att det är olyckligt. Vi kommer alltid stå upp för våra politiska ställningstaganden och driva politik för att bygga ett starkare samhälle. Om det skriver Elias Georges i MVT. Läs inlägget här.

Svar på MVT:s ledare den 17 mars 2021. Läser dagens liberale ledare i lokaltidningen (17/3 -21) och blir föga förvånad över det politiska ställningstagandet som ledaren tar över huruvida ägandet av det tidigare kommunägda vandrarhemmet Skogsborg är en kommunal kärnverksamhet.  Känns som att ledaren dragit igång valrörelsen och det är heller inte första gången som…

Läs mer

Alliansens förlag om Platen oroar

I förra veckan beslutade Alliansen med stöd av SD att förslaget som innebär en möjlig bolagisering av Bostadsstiftelsen Platen skulle arbetas med vidare. Vi är djupt oroade, då vi vet att Alliansens agenda är att lägga ut så mycket som möjligt på det privata. En utförsäljning av allmännyttan är inte den väg vi ska gå, om det skriver Johan Andersson i dagens MVT.

Inför valet 2018 kunde vi läsa i MVT hur två ledande moderater ville sälja ut över 1400 av Bostadsstiftelsen Platens lägenheter. Man menade på att bostadsstiftelsen var en alltför stark aktör på den kommunala marknaden och att man ville lägga över en större del av bostadsansvaret på den privata marknaden. Vem som skulle ta ansvar…

Läs mer

Det trygga samhället bygger vi tillsammans

För oss socialdemokrater kommer tryggheten först. Vi vill bygga ett samhälle som möjliggör individens frihet genom ett starkt trygghetssystem. För oss är trygghet en stark välfärd, och den bygger vi bäst tillsammans. Om det skriver Elias Georges i MVT. Läs debattinlägget här.

Vi lever i en oförutsägbar tid. Pandemin präglar hela samhället och vi alla tvingas till stora uppoffringar. Människoliv släcks alldeles för tidigt och de ekonomiska konsekvenserna är påtagliga. Samhällets ställs inför en av de största utmaningarna i modern tid och det är nu det ställs på sin spets. Hur ska vi klara krisen? För oss…

Läs mer

Vi kräver en förändring i vår välfärd – och det nu

Det som uppkommit kring äldreboendet Nämndemansgatan är förkastligt. Det värker i våra hjärtan när vi läser om vad som drabbar de äldre och de anställda. Ingen ska behöva dö ensam. Ingen ska lämnas i sin säng tills efter lunch på grund av för lite personal. Det är en skandal och vi kräver förändring. Alliansens privatiseringsvåg slår hål i Motalabornas välfärd. Om det skriver Elias Georges och Marianne Walter i MVT. Läs artikeln här.

I dagarna mötes vi av beskedet om att stark kritik riktats från flera håll mot det nya äldreboendet på Nämndemansgatan som driftas av Attendo. Äldreboendet öppnades upp i slutet av 2020 och drivs efter beslut av Alliansen i extern drift, trots att inriktningen tidigare var att boendet skulle drivas i kommunal regi. Men, i Alliansens…

Läs mer

Låt flera komma in i gemenskapen på Ekön

Idag skriver Martin Grändås (S) och Elias Georges (S) i MVT om vårt förslag att bygga en kombinerad fritidsgård-och idrottshall på Ekön samt att föreningarna måste få fler lokaler att vistas i. Läs artikeln här:

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om att kommunen byter till sig mark på Ekön och att bostadsbolaget Radiomasten planerar för nya bostäder. Vi tycker att det är mycket glädjande att det satsas på Ekön då området dessvärre varit eftersatt i många år. Behovet av både nya bostäder och av idrottshallar är stort i…

Läs mer

Välfärden ska komma först, man kan inte spara sig ur krisen!

I dagens MVT svarar Elias Georges tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén upp på Alliansens debattinlägg om deras budget, vilken innebär skärpta ramar och mindre medel till välfärden. Läs inlägget här.

Svar till Alliansen ”Alliansen Motala har en ansvarsfull budget”, MVT 201208. Alliansens resultat för 2019 var en total katastrof. Man missade sitt ekonomiska mål med nästan 50 miljoner kronor, men vägrade ta ansvar för detta när årsbokslutet lades till handlingarna. Detta trots minst sagt svidande kritik från revisionen. Istället valde man att rösta bort en…

Läs mer
facebook Twitter Email