Vårt parti

Vi är 90 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna.

I den lokala S-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga S-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad. Vill du vara med?

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och som medlem finns det massor av intressanta aktiviteter att delta i. Utbudet av verksamheter varierar i landet. Du väljer själv vad du vill delta i, eller så hittar du på egna idéer utifrån ditt eget engagemang.

Hur funkar vår organisation?

Medlem

Som medlem är du grunden i vår organisation. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppgdrag, eller själv bli vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och hur du engagerar dig.

Föreningen

Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en Socialdemokratisk förening. I Motala finns det flera olika föreningar. Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också föreningar med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

Arbetarekommunen

Alla föreningar i kommunen samlas i arbetarekommunen. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.

Partidistrikten

Alla arbetarekommuner samlas i ett partidistrikt som i de flesta fall omfattar ett län. Partidistriktet har ansvar för politiken i hela regionen. Partidistriktets medlemmar väljer en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i landsting och riksdag. Vi tillhör Östergötlands partidistrikt

Kongressen

Kongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de riktlinjer som Socialdemokraterna i kommun, landsting och riksdag sedan utvecklar förslag ifrån. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (som väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.

Våra sidoorganisationer

S-kvinnor, HBT-S, SSU, S-studenter samt Tro och Solidaritet är Socialdemokraternas sidoorganisationer. Här samlas socialdemokrater som vill stödja en viss fråga/ha en riktning i sitt engagemang och deras vänner.

Här hittar du partiets stadgar.

facebook Twitter Email