Styrelsen

Arbetarekommunens styrelse 2019 - 2020
 • Johan Andersson – ordförande
 • Anna Källström – vice ordförande
 • Lars Östbom – kassör
 • Leif Cederqvist – sekreterare
 • Sissi Roth – vice sekreterare
 • Pär Alexandersson
 • Yalila Ahmed Liazid
 • Jörgen Eriksson
 • Isabella Larsson Roth
 • Peter Hjort
 • Lena Westerlund


facebook Twitter Email