Expedition

Vi har vår expedition i ABF:s lokaler på Kyrkogatan 6 i Motala. Där har föreningarna ofta sina möten, men när vi har gemensamma medlemsmöten ses vi ofta istället i Föreningarnas hus på Östermalmsgatan 104 i Motala.

På expeditionen sitter vår verksamhetsassistent, som arbetar mot arbetarekommunens styrelse och våra föreningar.

Bosse Enström
Assistent
0725 – 88 42 40
motala@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email