Engagera dig

Du behövs. Engagera dig i Socialdemokraterna!
Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och det finns många möjligheter att engagera sig, på olika sätt och på olika nivåer. Du bestämmer själv hur du vill lägga upp ditt engagemang och vad du vill delta i. Steg ett är att bli medlem!

Några exempel på hur du kan engagera dig:

Gå med i din lokala förening

Hos oss finns det flera olika S-föreningar. Där samlas medlemmar från närområdet eller med samma intresse och diskuterar politik, deltar i utbildningar, kampanjar för olika frågor, arrangerar intressanta föredrag och seminarier samt gör roliga aktiviteter tillsammans.

Delta i studiecirklar

Det finns speciella studiecirklar riktade till nya medlemmar, men det finns också utbildningar som berör olika politikområden, som exempelvis jobb och näringsliv, utbildning samt välfärd. Om du saknar något ämne så finns det också möjlighet att föreslå en ny cirkel eller att starta en egen.

Vill du själv bli politiker?

Då kan du kandidera till olika förtroendeuppdrag. Som medlem kan man bli förtroendevald i en lokal nämnd, i kommunfullmäktige, i regionen eller i riksdagen. När man är förtroendevald fördjupar man sig i en eller flera frågor och kan påverka politiken i det forumet man är invald i. Det finns också särskilda ledarskapsutbildningar för dig som är intresserad av ett förtroendeuppdrag. Det finns också stora möjligheter att engagera sig som förtroendevald internt i partiet. Vi utgörs av föreningar där förtroendevalda är ytterst ansvariga i att driva verksamheten framåt.

Här hittar du information om socialdemokratiskt ledarskap och att vara förtroendevald:

Gå med i ett nätverk

I nätverk samlar man de i arbetarekommunen som är intresserade av att diskutera och jobba med en viss politisk fråga. Det kan t ex vara miljö-, arbetsmarknads- eller utbildningspolitik. Det är intresset som styr.

Anordna eller delta i seminarier

Seminarier är ett bra sätt att fördjupa sig i ett speciellt ämne. Till seminarierna kan man bjuda in forskare, politiker, journalister och andra intressanta föredragshållare.

Till sist: Träffa nya vänner och ha roligt!

Det är i positiva möten tillsammans med andra som de riktigt stora förändringarna sker. Du kommer att träffa många nya spännande människor och kanske få vänner för livet. Det är också en viktig sida av att vara medlem i Socialdemokraterna.

Vill du visa ditt engagemang?

Här hittar du vår webbshop!

facebook Twitter Email