Aktuellt

Det trygga samhället bygger vi tillsammans

För oss socialdemokrater kommer tryggheten först. Vi vill bygga ett samhälle som möjliggör individens frihet genom ett starkt trygghetssystem. För oss är trygghet en stark välfärd, och den bygger vi bäst tillsammans. Om det skriver Elias Georges i MVT. Läs debattinlägget här.

Vi lever i en oförutsägbar tid. Pandemin präglar hela samhället och vi alla tvingas till stora uppoffringar. Människoliv släcks alldeles för tidigt och de ekonomiska konsekvenserna är påtagliga. Samhällets ställs inför en av de största utmaningarna i modern tid och det är nu det ställs på sin spets. Hur ska vi klara krisen? För oss…

Läs mer

Vi kräver en förändring i vår välfärd – och det nu

Det som uppkommit kring äldreboendet Nämndemansgatan är förkastligt. Det värker i våra hjärtan när vi läser om vad som drabbar de äldre och de anställda. Ingen ska behöva dö ensam. Ingen ska lämnas i sin säng tills efter lunch på grund av för lite personal. Det är en skandal och vi kräver förändring. Alliansens privatiseringsvåg slår hål i Motalabornas välfärd. Om det skriver Elias Georges och Marianne Walter i MVT. Läs artikeln här.

I dagarna mötes vi av beskedet om att stark kritik riktats från flera håll mot det nya äldreboendet på Nämndemansgatan som driftas av Attendo. Äldreboendet öppnades upp i slutet av 2020 och drivs efter beslut av Alliansen i extern drift, trots att inriktningen tidigare var att boendet skulle drivas i kommunal regi. Men, i Alliansens…

Läs mer

Låt flera komma in i gemenskapen på Ekön

Idag skriver Martin Grändås (S) och Elias Georges (S) i MVT om vårt förslag att bygga en kombinerad fritidsgård-och idrottshall på Ekön samt att föreningarna måste få fler lokaler att vistas i. Läs artikeln här:

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om att kommunen byter till sig mark på Ekön och att bostadsbolaget Radiomasten planerar för nya bostäder. Vi tycker att det är mycket glädjande att det satsas på Ekön då området dessvärre varit eftersatt i många år. Behovet av både nya bostäder och av idrottshallar är stort i…

Läs mer

Välfärden ska komma först, man kan inte spara sig ur krisen!

I dagens MVT svarar Elias Georges tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén upp på Alliansens debattinlägg om deras budget, vilken innebär skärpta ramar och mindre medel till välfärden. Läs inlägget här.

Svar till Alliansen ”Alliansen Motala har en ansvarsfull budget”, MVT 201208. Alliansens resultat för 2019 var en total katastrof. Man missade sitt ekonomiska mål med nästan 50 miljoner kronor, men vägrade ta ansvar för detta när årsbokslutet lades till handlingarna. Detta trots minst sagt svidande kritik från revisionen. Istället valde man att rösta bort en…

Läs mer

Stoppa hyreshöjningar under 2021

Debattartikel i MVT den 2020-11-25 Nu pågår förhandlingar om hyrorna för 2021. Vi socialdemokrater sätter oss emot att hyrorna ska höjas under rådande pandemi. Därför rekommenderar vi att alla hyresvärdar i Motala kommun avstår från en hyreshöjning under nästa år för våra kommunmedborgares skull. Det är med stor sorg vi ser att människors hälsa och…

Läs mer

NÄR SKA ALLIANSEN BÖRJA TA ANSVAR PÅ RIKTIGT?

I dagens MVT skriver Elias Georges, Camilla Egberth, Marianne Walter och Maj Bergendahl om Alliansens klankande bakåt. Vi är trötta på att Alliansen undviker ansvar och det är hög tid att de börjar visa lite ödmjukhet gentemot det arbete som lagt grunden till den resa Motala nu är inne i. Läs debattartikeln här.

Alliansen besökte i början av september Borensberg och fick därefter en fin tidningsartikel där satsningar lyftes fram. Sittbänkar ska fixas fram till kanalen, småbåtshamnen ska byggas ut och p-platserna ska utökas. Detta är såklart välkommet och efterlängtat, men Alliansen döljer samtidigt flera nedskärningar som för oss har varit viktiga budgetposter. Man har plockat bort dryga…

Läs mer

Utan regeringens miljoner: Nollresultat i kommunen

Elias Georges (S) och Elias Hallén (MP) skriver i MVT den 9 oktober 2020.

Det är inget nytt besked att vi är oroade över Alliansens hantering av kommunens ekonomi i Motala. Efter två år med nedskärningar och effektiviseringar i vår välfärd ser inte ekonomin särskilt ljus ut. Nu är det halvtid in i mandatperioden och bristen på styrning och ansvarstagande är påtaglig i och med nämndernas samlade underskott om…

Läs mer

Förlängd A-kassa med höjd ersättning

Coronapandemin har slagit hårt och brett. Än är inte krisen över. För att skydda löntagarna förstärker nu den socialdemokratiskt ledda regeringen A-kassan, om det skriver Johan Andersson tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Nu förlänger vi förstärkningarna av a-kassan till 2022 för att ge trygghet till Sveriges löntagare i en svår tid. Coronapandemin har orsakat den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Vår linje är glasklar: vi ska jobba oss ur krisen. Men om du blir arbetslös ska du ha en ekonomisk trygghet medan du söker…

Läs mer

Kultur- och fritid är en självklar del av välfärden

Alliansen skrev om sina satsningar på kulturen och fritiden i MVT för ett par veckor sedan. Satsningar är välkomna, men de går samtidigt stick i stäv med nedläggningshot och andra nedskärningar som Alliansen gång på gång presenterar. För oss är kultur- och fritid en självklar den av välfärden och inget man kan nagga om för att klara ekonomi. Om det skriver Elias Georges tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén i dagens MVT. Läs inlägget här.

Det är kulturen som berikar livet. Genom kulturen lär vi oss medmänsklighet, att ifrågasätta och att våga tänka nytt.I en demokrati är kulturen fri, samtidigt som det offentliga ständigt måste värna om en bransch som varken kan eller bör endast drivas med ekonomiska incitament. Samma sak gäller fritidslivet. Ett rikt fritidsutbud främjar folkhälsan, skapar sammanhållning…

Läs mer

Satsa på fler och tryggare gång- och cykelvägar

Motala är en väletablerad cykelstad och våra satsningar på att bli en cykelstad har gett frukt. Vi har aktivt tagit beslut för att främja ett mer hälsosamt och klimatsmart resande, nu är det upp till Alliansen att förvalta detta. Vi förväntar oss en mer aktiv cykelpolitik från Alliansen. Om detta skrev Lena Westerlund (S) och Mats Johannesson (MP) i MVT i somras. Läs artikeln här.

Motala har alltid varit en kommun med höga ambitioner kopplat till cykling. Vi är hem åt Vätternrundan och vår kommun blir sommartid cyklisternas epicentrum. Men för att kunna bibehålla en hög svansföring som en cykelkommun av rang krävs det också att vi fortsätter satsa och investera i fler och tryggare cykelstråk.  För oss miljöpartister och…

Läs mer
facebook Twitter Email