Stoppa ishallsslöseriet!

I MVT den sjuttonde januari fanns en intressant insändare om det storvulna ishallsprojektet utmed Riksväg 50. Skribenten lyfter flera relevanta frågeställningar och belyser osäkerhetsfaktorer som alltjämt kvarstår. Det gäller inte minst hur mycket projektet kommer att kosta och hur det ska finansieras. De styrande partierna och Vänsterpartiet verkar dessvärre inte bemöda sig att besvara skribenten. Möjligtvis för…

Läs mer
facebook Twitter Email