Våra äldre ska inte lottas ut!

Sedan Alliansens förra mandatperiod tillämpas LOV inom hemtjänsten. Lov, eller lagen om valfrihet som det står för, sägs öka valfriheten. Kopplat till LOV finns kundval. Du, som är i behov av vård, omsorg eller annan service, ska kunna välja vem som leverera de tjänster du är i behov av och får därför göra ett kundval.

Problemet med LOV är att kommunen till viss del förlorar rådigheten. Välfärden är ett gemensamt ansvar och vi anser att kommunen bör ha rådighet. Annars är det svårt att garantera hög kvalité och goda arbetsvillkor för de som jobbar i välfärden. Men när vi återtog makten 2010 så såg vi att det hade skapats en…

Läs mer

Vad hände med kommunens konsumentvägledare, Alliansen?

I maj kunde vi läsa i tidningen att Alliansen Motala valt att plocka bort kommunens konsumentvägledare. Detta gjordes utan dialog och utan någon som helst politisk förankring. Man anser sig behålla tjänsten, det är bara den fysiska personen som förvinner. Istället ska Motalaborna använda sig av internet. Vi håller inte med, i det här fallet kan inte en fysisk person – någon som man kan boka ett möte med och sitta ner och föra en diskussion med – jämföras med rådgivning via internet.

Konsumentvägledningen är tillsammans med budget- och skuldrådgivningen en viktig stödfunktion för kommuninvånarna. Här kan alla Motalabor få kostnadsfri och oberoende rådgivning. Man kan få hjälp med reklamationer och stöttning vid eventuella tvister. Som konsument är det inte alltid lätt att veta vad som gäller eller vad lagstiftningen säger. Det är heller inte alltid lätt att…

Läs mer

Vi säger nej till en försäljning av St. Anna

St. Anna är Motalas pärla i den Östgötska skärgården. Där har många generationer Motalabor kunnat njuta av den svenska sommaren, en bit bort ifrån vardagens utmaningar. Varje år har sommarhemmet i St. Anna över 2000 gästnätter och brukas flitigt av kommunens fritidsverksamhet. Här arrangeras läger och våra barn och unga får möjlighet till ett miljöombyte i den Östgötska skärgården.

1966 fick kommunen St. Anna i gåva av föreningen Barnens Dag Motala. Barnens Dag Motala var en lokalförening med syfte att ge utsatta barn möjlighet till sommarvistelse på landsbygden. Att man genomförde sommarlovsverksamhet i just St. Anna hade även det ett syfte – barnen fick uppleva skärgårdsmiljö, något annat en det vanliga och fick således…

Läs mer

Vi prioriterar människor framför asfalt

Replik på "KD och framtidens välfärd", 12/6 i MVT.

Vi befinner oss i en period då demografiska förändringar ställer högre krav på offentlig verksamhet. Vi blir allt äldre och barnen blir fler. Det är något positivt! Även vi följer SKL:s rekommendationer om effektiviseringar. SKL är också tydliga med att ett statligt ansvarstagande krävs för att kommunerna ska kunna leva upp till förändrade behov under…

Läs mer

Med hjärtat för Motala

Nu har vi släppt vårt förslag till budget för Motala kommun 2020. Förslaget innehåller en rad satsningar på stärkt välfärd, samtidigt som vi tar ansvar för såväl ekonomi som klimat. Vi höjer nämndernas ramar, så välfärden kan stärkas och får möjlighet att utvecklas. Vi är starkt kritiska till Alliansens besparingsförslag och tror att Motala kan mer och bättre.

Du hittar hela vårt budgetförslag här. Vi har under de gångna åren skapat ett starkare samhälle och ett tryggare Motala. Sysselsättningen har ökat, ungdomsarbetslösheten har halverats och fler företag och människor söker sig till vår kommun. Vi är djupt oroade över den nedmontering av välfärden som Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna nu påbörjat. Vi vill att…

Läs mer

Oansvarigt, Alliansen!

I februari beslutade Alliansen Motala att minska nämndernas ramar med ytterligare 20 miljoner kronor. Detta utöver den generella effektivisering om 20 miljoner som finns inbakad i 2019 års budget. Dessutom avser Alliansen spara in ytterligare 18 miljoner genom olika övergripande åtgärder.

Kommunen behöver ständigt se över sina omkostnader. Den demografiska utvecklingen och en omvärld i förändring påverkar även Motala kommun. Samhällsförändringar kräver att den offentliga sektorn hänger med och ställer om. Men kommunens verksamhet klarar inte för snäva svängar. Verksamheterna måste få en chans att planera och strukturera. Personalen, som sitter på den reella kompetensen, ska…

Läs mer

Alliansen sparar på de som behöver stöd allra mest

Alliansen har redan nu, fyra månader in på mandatperioden, påbörjat nedmonteringen av vår gemensamma välfärd. Detta med aktivt stöd av Sverigedemokraterna.

Allra synligast blir detta inom socialförvaltningen. Inom loppet av några månader har Alliansen lyckats fördubbla nedskärningen av socialnämndens ram, från en initial reducering med 8 miljoner kronor, till ytterligare nedskärningar på 8 miljoner kronor. Utöver detta förväntas äldreomsorgen dessutom minska sina kostnader med 30 miljoner, dels på grund av fjolårets budgetunderskott men också på grund…

Läs mer

EN SKOLA FÖR ALLA GER RESULTAT – MOTALA PÅ PLATS 29 I LÄRARNAS RIKSFÖRBUNDS RANKING

I måndags släppte Lärarnas Riksförbund sin kommunjämförelse “Lyckas din kommun med skolan utifrån förutsättningarna?”. Motala hamnar på en glädjande 29:onde plats och vi kan konstatera att vårt envisa arbete med en skola för alla nu verkligen ger resultat. Att skolpengen fördelas med socioekonomiska kriterier och att vi har upptagningsområden som anpassats för att minska segregation,…

Läs mer

Osäker framtid för intresseföreningen 59:an Gamla Stan när Alliansen avslår ansökan om utökat bidrag.

I förra veckan behandlade socialnämnden en ansökan om utökat bidrag från intresseföreningen 59:an Gamla Stan. Anledningen till ansökan var att föreningens egna kapital nu är slut och att man därför är i behov av höjt bidrag för att klara lokalhyra och drift. Vi Socialdemokrater vill tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet säkra intresseföreningens framtid och föreslog därför att man istället skulle skriva ett IOP-avtal med föreningen. Ett IOP-avtal ger ökad samverkan och långsiktighet för båda parter. Förslaget avslogs av Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna.

Solidariskt Motala föreslår IOP-avtal mellan Motala kommun och intresseföreningen Gamla Stan Torsdagen den 21 mars behandlades intresseföreningen 59:an Gamla Stans ansökan om utökat bidrag. För 2019 har föreningen erhållit 75.000 kronor, men i början av året inkom man med en ansökan gällande utökat bidrag vilken Alliansen och SD avslog. Solidariskt Motala anser att det är…

Läs mer
facebook Twitter Email