För oss handlar valfrihet om en grundtrygghet i en välfärd av högsta kvalité

Elias Georges svarar Maths Andersson (L), "Lagen om valfrihet under debatt”, 16/10.

När Nystart Motala införde LOV inom hemtjänst december 2009 var vi kritiska, dock inte förhatliga som Andersson påstår att vi är. Vi hade själva inte infört kundval då vi vill värna om rådigheten i välfärden och på så sätt garantera kvalité, goda arbetsvillkor och även ha en trygghet i kontroll vid eventuella problem. Med rådighet…

Läs mer

Motala byggs med satsning på medarbetarna

Vi vill att Motala kommun ska vara en förebild och därmed en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att kunna möta Motalabornas behov och skapa värde. För att lyckas rekrytera och behålla medarbetare måste arbetsmiljön vara god och delaktigheten stor. De ska känna trygghet på arbetsplatsen, få fortbildning och möjlighet att utvecklas i sina olika roller.

Tillitsbaserad styrning ska därför genomsyra all verksamhet, vilket ger medarbetarna större möjlighet till inflytande över arbetet. Som grund ska tillsvidareanställningar och heltid vara norm, delade turer ska avskaffas och medarbetarna ska ha större möjlighet att påverka sitt schema. Vidare vill vi vidareutveckla friskvårdsarbetet och träning på arbetstid ska införas på prov. Alliansen framhåller följande i…

Läs mer

Hög tid att komma ut ur skyddsrummet

Svar till Kjell Fransson (L) och Kenneth Söderman (L), MVT 190907

Att lägga över allt ansvar och skylla alla problem på förra majoriteten håller inte längre. Kjell Fransson (L) och Kenneth Söderman (L) tycks leva i en parallell verklighet – där man löser problem genom utförsäljningar. Liberalerna påstår att Solidariskt Motala under åtta års tid levt på extra tillskott som av olika skäl tillkommit kommunen och…

Läs mer

Socialminister Lena Hallengren besökte Motala

Tisdagen den 27 augusti besökte socialminister Lena Hallengren Motala. Tillsammans med oppositionsråd Elias Georges, regionråd Torbjörn Holmqvist och riksdagsledamot Johan Andersson besökte hon ALMA-teamet på Motala lasarett. På eftermiddagen talade socialministern på S-kvinnor Verkstadens höstmiddag innan hon åkte vidare för ett besök hos Region Östergötland i Linköping. Här kommer lite bilder från dagen!
Läs mer

Bokbussen är ovärderlig för såväl landsbygden som för våra barn

Bokbussen är en ovärderlig tillgång för Motala kommun. Den servar såväl yngre som äldre medborgare, ökar tillgången till information och skapar på så vis ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle.

2017 genomfördes en utredning om bokbussens framtid. Syftet var att hitta utvecklingsmöjligheter för att nyttja bokbussen på bästa sätt. I samband med utredningen genomfördes flertalet intervjuer med bland annat invånare som regelbundet besöker bokbussen. På utredningens framsida kan man läsa två citat från dessa intervjuer: ”Älskar bokbussen och önskar av hela mitt hjärta att den…

Läs mer

Våra äldre ska inte lottas ut!

Sedan Alliansens förra mandatperiod tillämpas LOV inom hemtjänsten. Lov, eller lagen om valfrihet som det står för, sägs öka valfriheten. Kopplat till LOV finns kundval. Du, som är i behov av vård, omsorg eller annan service, ska kunna välja vem som leverera de tjänster du är i behov av och får därför göra ett kundval.

Problemet med LOV är att kommunen till viss del förlorar rådigheten. Välfärden är ett gemensamt ansvar och vi anser att kommunen bör ha rådighet. Annars är det svårt att garantera hög kvalité och goda arbetsvillkor för de som jobbar i välfärden. Men när vi återtog makten 2010 så såg vi att det hade skapats en…

Läs mer

Vad hände med kommunens konsumentvägledare, Alliansen?

I maj kunde vi läsa i tidningen att Alliansen Motala valt att plocka bort kommunens konsumentvägledare. Detta gjordes utan dialog och utan någon som helst politisk förankring. Man anser sig behålla tjänsten, det är bara den fysiska personen som förvinner. Istället ska Motalaborna använda sig av internet. Vi håller inte med, i det här fallet kan inte en fysisk person – någon som man kan boka ett möte med och sitta ner och föra en diskussion med – jämföras med rådgivning via internet.

Konsumentvägledningen är tillsammans med budget- och skuldrådgivningen en viktig stödfunktion för kommuninvånarna. Här kan alla Motalabor få kostnadsfri och oberoende rådgivning. Man kan få hjälp med reklamationer och stöttning vid eventuella tvister. Som konsument är det inte alltid lätt att veta vad som gäller eller vad lagstiftningen säger. Det är heller inte alltid lätt att…

Läs mer

Vi säger nej till en försäljning av St. Anna

St. Anna är Motalas pärla i den Östgötska skärgården. Där har många generationer Motalabor kunnat njuta av den svenska sommaren, en bit bort ifrån vardagens utmaningar. Varje år har sommarhemmet i St. Anna över 2000 gästnätter och brukas flitigt av kommunens fritidsverksamhet. Här arrangeras läger och våra barn och unga får möjlighet till ett miljöombyte i den Östgötska skärgården.

1966 fick kommunen St. Anna i gåva av föreningen Barnens Dag Motala. Barnens Dag Motala var en lokalförening med syfte att ge utsatta barn möjlighet till sommarvistelse på landsbygden. Att man genomförde sommarlovsverksamhet i just St. Anna hade även det ett syfte – barnen fick uppleva skärgårdsmiljö, något annat en det vanliga och fick således…

Läs mer

Vi prioriterar människor framför asfalt

Replik på "KD och framtidens välfärd", 12/6 i MVT.

Vi befinner oss i en period då demografiska förändringar ställer högre krav på offentlig verksamhet. Vi blir allt äldre och barnen blir fler. Det är något positivt! Även vi följer SKL:s rekommendationer om effektiviseringar. SKL är också tydliga med att ett statligt ansvarstagande krävs för att kommunerna ska kunna leva upp till förändrade behov under…

Läs mer

Med hjärtat för Motala

Nu har vi släppt vårt förslag till budget för Motala kommun 2020. Förslaget innehåller en rad satsningar på stärkt välfärd, samtidigt som vi tar ansvar för såväl ekonomi som klimat. Vi höjer nämndernas ramar, så välfärden kan stärkas och får möjlighet att utvecklas. Vi är starkt kritiska till Alliansens besparingsförslag och tror att Motala kan mer och bättre.

Du hittar hela vårt budgetförslag här. Vi har under de gångna åren skapat ett starkare samhälle och ett tryggare Motala. Sysselsättningen har ökat, ungdomsarbetslösheten har halverats och fler företag och människor söker sig till vår kommun. Vi är djupt oroade över den nedmontering av välfärden som Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna nu påbörjat. Vi vill att…

Läs mer
facebook Twitter Email