Kultur- och fritid är en självklar del av välfärden

Alliansen skrev om sina satsningar på kulturen och fritiden i MVT för ett par veckor sedan. Satsningar är välkomna, men de går samtidigt stick i stäv med nedläggningshot och andra nedskärningar som Alliansen gång på gång presenterar. För oss är kultur- och fritid en självklar den av välfärden och inget man kan nagga om för att klara ekonomi. Om det skriver Elias Georges tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén i dagens MVT. Läs inlägget här.

Det är kulturen som berikar livet. Genom kulturen lär vi oss medmänsklighet, att ifrågasätta och att våga tänka nytt.I en demokrati är kulturen fri, samtidigt som det offentliga ständigt måste värna om en bransch som varken kan eller bör endast drivas med ekonomiska incitament. Samma sak gäller fritidslivet. Ett rikt fritidsutbud främjar folkhälsan, skapar sammanhållning…

Läs mer

Satsa på fler och tryggare gång- och cykelvägar

Motala är en väletablerad cykelstad och våra satsningar på att bli en cykelstad har gett frukt. Vi har aktivt tagit beslut för att främja ett mer hälsosamt och klimatsmart resande, nu är det upp till Alliansen att förvalta detta. Vi förväntar oss en mer aktiv cykelpolitik från Alliansen. Om detta skrev Lena Westerlund (S) och Mats Johannesson (MP) i MVT i somras. Läs artikeln här.

Motala har alltid varit en kommun med höga ambitioner kopplat till cykling. Vi är hem åt Vätternrundan och vår kommun blir sommartid cyklisternas epicentrum. Men för att kunna bibehålla en hög svansföring som en cykelkommun av rang krävs det också att vi fortsätter satsa och investera i fler och tryggare cykelstråk.  För oss miljöpartister och…

Läs mer

Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg

Vi socialdemokrater anser att det är hög tid att planera för nästa äldreboende, det räcker inte att göra som Alliansen och bara ta höjd för en utbyggnad av platser. Vi socialdemokrater avsatte tillsammans med Miljöpartiet 100 miljoner kronor i vår budget för ett äldreboende som ska stå klart 2024. Vi anser också att äldre ska ha rätt att flytta till ett äldreboende nära hemorten och vi anser att detta ska gälla i hela kommunen. Därför vill vi att nästa äldreboende byggs i Borensberg, så det östra kommundelen också får sitt behov av äldreboendeplaster tillgodosett. Om det skrev våra (S)-ledamöter i socialnämnden i MVT i somras. Läs inlägget här.

Den demografiska utvecklingen går inte att blunda för. Vi står inför generationsväxlingar och det är stora generationskullar som snart kommer ha ökade behov, i form av vård eller annat stöd. Att vi också lever allt längre, vilket såklart är otroligt glädjande, spelar också in. Fler äldre och dessutom mer komplicerade sjukdomsbilder, vilket blir en oundviklig…

Läs mer

Bevara Motalas bostadsbestånd

I somras skrev Lena Bengtsson Ohlsson (S), vice ordförande i Bostadsstiftelsen Platsen, i MVT om allmännyttans viktiga kraft i Motala. Läs artikeln här! ‘ Bostadsfrågan är en ständigt aktuell politisk fråga och Motalas behov av bostäder kommande år kommer att öka i takt med en växande befolkning. Därför behöver kommunen prioritera arbetet med att öka…

Läs mer

Återöppna förskolan i Borensberg

Under våren beslutade Alliansen, trots protester från föräldrar och oss i oppositionen, att lägga ner den uppskattade öppna förskolan i Borensberg. Om detta skrev Helen Isacsson och Anna Källström i MVT i somras. Läs inlägget här⬇️

I Alliansens Motala låter nedskärningarna inte vänta på sig. Gång på gång ställs viktiga välfärdstjänster under hot om neddragningar eller i värsta fall nedskärningar.  Vi har under det senaste året sett privatiseringsförsök, utförsäljningar och försämrad välfärd. Inom äldreomsorgen tvingas personalen springa snabbare, inom skolan dras det ned på vuxentätheten när skolbibliotekarieorganisationen halveras. I stället för…

Läs mer

Alliansens agerande är respektlöst

Alliansen valde att negligera revisionens kritik när Motala kommuns bokslut skulle hanteras. Trots att man missar budgetmålet med nästan 50 miljoner kronor vägrar man vara ödmjuk och inse misslyckandet. Om det skrev Johan Andersson tillsammans med miljöpartisten Mikael Carlsson i MVT i början av sommaren. Läs inlägget här.

Motala kommun har nu hanterat sitt bokslut för 2019. Årsredovisningen är ingen munter läsning, och sett i kombination med tertialrapporten för första delen av år 2020 är det svårt att hålla oron borta. Alliansen missar målet med 47,1 miljoner kronor, framför allt ser vi hur den ekonomiska styrningen i socialnämnden och bildningsnämnden brister. Även måluppfyllelsen…

Läs mer

Fler byggherrar tack vare intensivt arbete

Under vår tid i majoritet arbetade vi aktivt för att få in fler byggherrar till kommunen. Genom en nära samverkan mellan kommunen och Bostadsstiftelsen Platen lyckades vi stärka allmännytta, samtidigt som vi lämnade plats för fler intressenter att etablera sig i kommunen. Om det skriver Maj Bergendahl och Camilla Egberth i MVT.

Under senaste kommunfullmäktige antogs detaljplanen för Södra stranden, där en extern aktör nu planerar att exploatera en idag outnyttjad attraktiv plats för nya lägenheter. Satsningen är viktig, det är ett stort steg i utvecklingen av Motalaviken och framför allt så är detta ett viktigt steg i ett långsiktigt arbete, som går flera år tillbaka i…

Läs mer

Bryt den ofrivilliga ensamheten i Motala

Ett av våra växande samhällsproblem idag är den ökande ofrivilliga ensamheten bland våra årsrika medborgare. Motala är inte förskonat. Det skriver Ragnhild Wärn (S) och Mats Johannesson (MP) i MVT den 12 augusti 2020. Idag bor våra äldre utspritt i hela kommunen och oftast bor man helt ensam med några få och korta besök från…

Läs mer

Inför heltid som norm och avskaffa de delade turerna

Maj Bergendahl (S) skriver i MVT den 6 juli om att avskaffa de delade turerna i kommunens schemaläggning och att införa heltidsanställningar som norm i Motala. Läs artikeln här! Nu är det dags att göra upp med välfärdens ohållbara arbetsvillkor. Det är ett misslyckande att Motala kommun fortfarande inte har lyckats avskaffa de delade turerna inom…

Läs mer

Hög tid att Motala får en syn- & hörselinstruktör

Det är hög tid att Motala får en syn- & hörselinstruktör. Därför motionerade vi socialdemokrater om detta i april. I dagens MVT skriver Anne-Lie Liljedahl om vårt förslag - läs inlägget här⬇️

Varje år skadas cirka 70 000 svenskar i fallolyckor, så illa att de behöver sjukhusvård. Över 50 000 av dessa är äldre. 1 000 personer omkommer varje år på grund av fallolyckor. 2018 avled 44 östgötar efter en fallolycka och nästan 2000 regionsinvånare blev inlagda på sjukhus efter en fallskada. Dessa olyckor hade i stor utsträckning kunnat…

Läs mer
facebook Twitter Email