Bryt den ofrivilliga ensamheten i Motala

Ett av våra växande samhällsproblem idag är den ökande ofrivilliga ensamheten bland våra årsrika medborgare. Motala är inte förskonat. Det skriver Ragnhild Wärn (S) och Mats Johannesson (MP) i MVT den 12 augusti 2020. Idag bor våra äldre utspritt i hela kommunen och oftast bor man helt ensam med några få och korta besök från…

Läs mer

Inför heltid som norm och avskaffa de delade turerna

Maj Bergendahl (S) skriver i MVT den 6 juli om att avskaffa de delade turerna i kommunens schemaläggning och att införa heltidsanställningar som norm i Motala. Läs artikeln här! Nu är det dags att göra upp med välfärdens ohållbara arbetsvillkor. Det är ett misslyckande att Motala kommun fortfarande inte har lyckats avskaffa de delade turerna inom…

Läs mer

Hög tid att Motala får en syn- & hörselinstruktör

Det är hög tid att Motala får en syn- & hörselinstruktör. Därför motionerade vi socialdemokrater om detta i april. I dagens MVT skriver Anne-Lie Liljedahl om vårt förslag - läs inlägget här⬇️

Varje år skadas cirka 70 000 svenskar i fallolyckor, så illa att de behöver sjukhusvård. Över 50 000 av dessa är äldre. 1 000 personer omkommer varje år på grund av fallolyckor. 2018 avled 44 östgötar efter en fallolycka och nästan 2000 regionsinvånare blev inlagda på sjukhus efter en fallskada. Dessa olyckor hade i stor utsträckning kunnat…

Läs mer

Välfärden har prioriterats bort av Alliansen

Idag skriver vår gruppledare Anne-Lie Liljedahl i MVT om förra årets ekonomiska underskott och Alliansens svek mot välfärden. Läs artikeln här eller på MVTs debattsida.

Årsredovisningen för kommunen debatterades under det senaste kommunfullmäktigemötet. Redovisningen slår fast att Alliansen missar sitt budgeterade mål med 47,1 miljoner kronor. Detta är mycket beklagligt då vi ser ett stort behov av investeringar, inte minst kopplat till förskolan och äldreomsorgen. Istället har minoritetsstyret försökt rädda ekonomin genom att sälja av vandrarhemmet Skogsborg i Varamon för att…

Läs mer

Vår budget för 2021

Den 10 juni presenterade vi tillsammans med Miljöpartiet vår budget för Motala kommun 2021-2023. Det här är en budget för välfärden och det hållbara samhället. Vi satsar 50 miljoner mer på välfärden än vad Alliansen gör i sin budget.

Vi satsar också på: Nytt äldreboende i Borensberg – klart 2024 Fler vuxna i skolan. Vi skjuter till pengar så fler lärare, stödpedagoger och fritidspersonal kan anställas. Förskolorna ska rustas upp Bättre arbetsvillkor för personal inom vård och omsorg Våra medarbetare ska får mer delaktighet i arbetet, med alltifrån schemaläggning, arbetets utformning till budgetutveckling och…

Läs mer

Alliansens landsbygdssatsningar ekar tomt

Alliansen gick till val på löften om landsbygdssatsningar. Vi undrar vad som hände därefter? Just nu ekar det tomt på satsningar och istället stängs öppna förskolan i Borensberg, landsbygdsmiljonen är skrotad och Tjällmo bibliotek är nedläggningshotat. Om det skriver Anna Källström och Mattias Öberg i dagens MVT.

När Alliansen gick till val 2018 var landsbygden deras viktigaste fråga. Man skulle satsa som aldrig förr och landsbygden skulle blomstra. Man utlovade medel för bredbandsutbyggnad, företagskluster och satsningar på landsbygdsskolan. LIS-områden skulle exploateras och det skulle bli än mer attraktivt att flytta till Motalas landsbygdsorter. Godegårds skola skulle återöppnas och för det skulle pengar…

Läs mer

Segregationsmedel ska gå till tänkt ändamål – inte rädda Alliansens budget

Medlen som Motala kommun får från Delegationen mot segregation måste gå till verksamhet, inte till att rädda Alliansens budget. Om det skriver Yalila Ahmed-Liazid och Elias Georges i dagens MVT. Läs inlägget här.

2018 inrättades myndigheten Delegationen mot segregation av den röd-gröna regeringen. Uppdraget var och är att minska och motverka segregation och stärka socioekonomiskt utsatta områden.  Arbetet är långsiktigt och ska ske i samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv, akademin och det offentliga. Genom ett gemensamt kunskapsutbyte ska man möjliggöra strategiska insatser som regelbundet följs upp och utvärderas. Myndigheten…

Läs mer

Rädda S:t Anna från Alliansens utförsäljningar

Idag skriver MVT om att Alliansen vill fortsätta sina utförsäljningar. Ifjol räddade de ett budgetunderskott genom att sälja Motala kommuns pärla i Varamon – Skogsborg. Nu vill man rädda sitt budgetunderskott genom att sälja vår pärla i Östergötlands skärgård – S:t Anna. Vi kan tydligt se hur Motala kommuns ekonomi nu går skarpt nedåt. Men…

Läs mer

Alliansen tycks helt ha tappat kontrollen över socialnämndens ekonomiska utveckling

Alliansen misslyckas helt med att presentera underbyggda förslag för att lösa den ekonomiska situationen i socialnämnden. Om det skriver Marianne Walter & Elias Georges i dagens MVT. Läs inlägget här.

Alliansen Motala gick till val med löften om satsningar på vad de kallar kärnverksamhet och ett effektivare användande av kommunens resurser. Vi kan så här snart två år efter valet konstatera att så inte blev fallet.  Istället har man nu hamnat i läge där revisionen riktar skarp kritik mot socialnämnden, med förslag om en anmärkning…

Läs mer

Äldreomsorgslyft för stärkt välfärd

I dagens MVT skriver Johan Andersson och Marianne Walter tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén om regeringens satsningar på äldreomsorgen. Läs artikeln här.

Coronapandemin slår hårt och den drabbar oss alla. Ekonomin sviktar och det mänskliga lidandet är stort. Faran för liv och hälsa, speciellt hos utsatta riskgrupper, är överhängande och vi måste alla hjälpas åt för att mota Olle i grind. Det krävs krafttag, på samtliga nivåer, och vi måste alla stötta upp vår gemensamma välfärd.  Den…

Läs mer
facebook Twitter Email