🌹S-kvinnor Motala Verkstadens traditionsenliga middag🌹

S-kvinnor Motala Verkstaden hälsar er välkomna på den traditionsenliga middagen torsdagen den 6 februari kl. 13.00.

Middagen äger rum på Skepparpinan och vi gästas av Annelie Karlsson, gruppledare för (S) i riksdagen. Efter middagen blir det underhållning av Irene Sangemark med låtar från det glada 50-talet. Pris för middagen: 150 kronor. Betala helst med Swish. Anmälan till Birgitta Rundgren tel. 070-567 04 09 senast 30 januari 2020 Varmt välkomna!

Läs mer

Dags att återta folkhemmet!

I dagens MVT skriver Elias Georges om året som gått. Läs artikeln nedan!

Det är nu dags att lägga 2019 till handlingarna. Året har varit omtumlande, både till det positiva och till det negativa. Ett maktskifte har ägt rum och kommunen har dessutom genomgått en omorganisation där nya roller nu tar form.  Vi har också drabbats av tuffa nedskärningar orsakade av Moderaterna och Kristdemokraternas statsbudget som röstades igenom…

Läs mer

Hög tid att ta ansvar för er politik, Mark!

Elias Georges svarar idag ett debattinlägg från Mark Henriksson i MVT, 191203. Henriksson är visserligen relativt ny på sin post, men som ordförande för en av kommunens största nämnder med ansvar för barn och unga är det oroväckande att han varken vill ta ansvar eller verka förstå den kommunala budgetprocessen. Dags att ta ansvar!

Mark Henriksson tycks vara upprörd över Solidariskt Motalas budgetförslag. Han menar på att vi inte vill ta tuffa beslut utan istället lovar mycket till många. Henriksson målar också upp en bild av att vi genom vårt budgetförslag kommer tvinga kommunen att spara hundratals miljoner kronor.  Det är några premisser som behöver redas ut. När man…

Läs mer

Vi går inte på populistiska utspel

Svar till Johnny Karlbergs (SD) ”Förvirrande tystnad från S i fullmäktige”, MVT 25/11 2019

Det är riktigt att nämnderna och förvaltningarna inte klarar av de stora besparingskraven. Den stora skiljelinjen mellan de styrande och Solidarisk Motalas budgetförslag är hur man ska ta sig an utmaningarna. Med facit i hand ser vi att det inte är framgångsrikt med kortsiktiga generella sparbeting, utan konsekvensbeskrivningar med stora nedskärningar och utförsäljningar som följd. …

Läs mer

Goda relationer ger resultat

Svar på ”Platen och kommunen är överens”, MVT 4/11.

I en artikel med anledning av det nya borgensupplägget mellan Motala kommun och bostadsstiftelsen Platen uttalar sig Kåre Friberg (M) om det tidigare samarbetet mellan kommunen och bostadsstiftelsen. Kåre Friberg menar att det tidigare inte funnits ett tätt samarbete mellan kommunen och Platen. Vi vänder oss starkt mot påståendet. Mellan 2011 och 2018 arbetade bostadsstiftelsen…

Läs mer

För oss handlar valfrihet om en grundtrygghet i en välfärd av högsta kvalité

Elias Georges svarar Maths Andersson (L), "Lagen om valfrihet under debatt”, 16/10.

När Nystart Motala införde LOV inom hemtjänst december 2009 var vi kritiska, dock inte förhatliga som Andersson påstår att vi är. Vi hade själva inte infört kundval då vi vill värna om rådigheten i välfärden och på så sätt garantera kvalité, goda arbetsvillkor och även ha en trygghet i kontroll vid eventuella problem. Med rådighet…

Läs mer

Motala byggs med satsning på medarbetarna

Vi vill att Motala kommun ska vara en förebild och därmed en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att kunna möta Motalabornas behov och skapa värde. För att lyckas rekrytera och behålla medarbetare måste arbetsmiljön vara god och delaktigheten stor. De ska känna trygghet på arbetsplatsen, få fortbildning och möjlighet att utvecklas i sina olika roller.

Tillitsbaserad styrning ska därför genomsyra all verksamhet, vilket ger medarbetarna större möjlighet till inflytande över arbetet. Som grund ska tillsvidareanställningar och heltid vara norm, delade turer ska avskaffas och medarbetarna ska ha större möjlighet att påverka sitt schema. Vidare vill vi vidareutveckla friskvårdsarbetet och träning på arbetstid ska införas på prov. Alliansen framhåller följande i…

Läs mer

Hög tid att komma ut ur skyddsrummet

Svar till Kjell Fransson (L) och Kenneth Söderman (L), MVT 190907

Att lägga över allt ansvar och skylla alla problem på förra majoriteten håller inte längre. Kjell Fransson (L) och Kenneth Söderman (L) tycks leva i en parallell verklighet – där man löser problem genom utförsäljningar. Liberalerna påstår att Solidariskt Motala under åtta års tid levt på extra tillskott som av olika skäl tillkommit kommunen och…

Läs mer

Socialminister Lena Hallengren besökte Motala

Tisdagen den 27 augusti besökte socialminister Lena Hallengren Motala. Tillsammans med oppositionsråd Elias Georges, regionråd Torbjörn Holmqvist och riksdagsledamot Johan Andersson besökte hon ALMA-teamet på Motala lasarett. På eftermiddagen talade socialministern på S-kvinnor Verkstadens höstmiddag innan hon åkte vidare för ett besök hos Region Östergötland i Linköping. Här kommer lite bilder från dagen!
Läs mer

Bokbussen är ovärderlig för såväl landsbygden som för våra barn

Bokbussen är en ovärderlig tillgång för Motala kommun. Den servar såväl yngre som äldre medborgare, ökar tillgången till information och skapar på så vis ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle.

2017 genomfördes en utredning om bokbussens framtid. Syftet var att hitta utvecklingsmöjligheter för att nyttja bokbussen på bästa sätt. I samband med utredningen genomfördes flertalet intervjuer med bland annat invånare som regelbundet besöker bokbussen. På utredningens framsida kan man läsa två citat från dessa intervjuer: ”Älskar bokbussen och önskar av hela mitt hjärta att den…

Läs mer
facebook Twitter Email