Välfärden först – satsa på personalen

Välfärden byggs av alla medarbetare inom skolan, sjukvården och omsorgen. Utan dem - ingen välfärd. Därför har Socialdemokrater i kommuner och regioner lanserat en ny personalpolitisk plattform; för ett hållbarare arbetsliv för välfärdens medarbetare. Om det skriver Elias Georges tillsammans med Linus Ekegren, ordförande LO-facken i Västra Östergötland, i MVT.

Var fjärde svensk jobbar i välfärden. Mer än 10 miljoner medborgare, med olika behov och förutsättningar, möter varje dag välfärden. De lämnar sina barn på förskolan, besöker vårdcentralen, läser på gymnasiet eller lever på ett äldreboende. Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger, därför lanserar vi – Socialdemokrater…

Läs mer

Vi vill ha svar från Alliansen om Platen

Vi har hela tiden varit tydliga - Platen ska inte bolagiseras. Vi säger nej till en utförsäljning av våra hem - nu är det dags att Alliansen och Sverigedemokraterna lämnar besked om vad de vill. Om det skriver vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i MVT.

Vi har varit tydliga från början – vi går inte med på att sälja ut Platens bostäder, vår allmännytta. Det är nu hög tid att Alliansen och SD är lika tydliga i den frågan. Det har knappt gått ett år sedan Alliansen informerade oss om sina planer på en kommunkoncern och en bolagisering av Platen….

Läs mer

Vi borde ha kommit längre år 2021

I en debattinlägg kritiserar Sverigedemokraterna oss och de frågor vi driver i Svenska kyrkan. De menar på att frågor som rör HBTQ och klimatet är att likställa med ”extremism från vänster”. För oss är det en självklarhet; att stå upp för miljön, jämställdhet och jämlikhet är inte extremism – det är sunt förnuft. Om det skriver Sture Egberth i ett svar till SD i MVT. Du kan läsa svaret här.

Sverigedemokraternas retorik är märklig; de menar på att kyrkan ska vara opolitisk samtidigt som de i allra högsta grad driver politiska frågor i samma organ. Vidare så reflekterar de kring kyrkan som en sammanhållande samhällsaktör och som en plats för alla.  Att argumentationen brister är tydlig när man ser hur Sverigedemokraterna själva agerar i kyrkan….

Läs mer

Årets kyrkoval är ett värderingsval – ta ställning!

Kyrkovalets förtidsröstning har börjat. Fram till och med den 19 september kan du rösta. Årets val är ett värderingsval, och det är nu det avgörs vilken kyrka vi kommer att få. Vi vill se en modern och öppen folkkyrka – om det skriver Sture Egberth i MVT. Läs inlägget här.

Svenska kyrkan finns med oss i livets alla stadier. Från det att vi föds, till dess att vi lämnar jordelivet. Kyrkan finns med oss i glädje och i sorg, när vi vill fira och när vi behöver som allra mest stöttning. Kyrkan står för gemenskap och trygghet – en plats dit alla är välkomna, precis…

Läs mer

Ge Motalaborna en demokratidag

Vi Socialdemokrater vill att Motala kommun inrättar en demokratidag – för att stärka vår demokrati. Om det skriver Elias Georges i MVT. Läs inlägget här.

Aldrig har demokratifrågan varit så levande som nu. I Sverige står vi återigen i ett parlamentariskt bräckligt läge och de kommande veckorna kommer att utvisa huruvida Sverige går mot ett extraval eller en ny regeringsbildning. Man kan ha många åsikter kring det som utspelar sig politiskt just nu men vi kan också känna oss trygga…

Läs mer

Det starka samhället lämnar inte våra unga i sticket

Motala kommun får av den socialdemokratiskt ledda regeringen 1,7 miljoner kronor för fler unga till arbete. Om det skriver Johan Andersson och Helen Isacsson i MVT. Läs inlägget här.

Att starta vuxenlivet är svårt. I synnerhet mitt under en brinnande pandemi. Många av de jobb som unga får som första steg in i arbetslivet har tillfälligt försvunnit. Därför tilldelar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu sammanlagt 380 miljoner till Sveriges kommuner för att skapa arbeten för våra ungdomar under 2021. Coronapandemin har haft stor negativ…

Läs mer

Hög tid att Motala får en vårboendeavdelning för yngre

Yngre i behov av särskilt boende hänvisas idag till ordinära äldreboenden där medelåldern ofta är hög. Detta trots att vi vet att yngre har andra behov och befinner sig i andra typer av livssituationer. Samtidigt så ser vi hur sjukdomar som demens ökar i lägre åldrar, och att behovet av vårdboendeplatser för den här gruppen ökar. Att få bo med människor i liknande situation skapar trygghet och är en fråga om värdighet. Därför föreslår vi att en särskild avdelning för yngre inrättas på ett av kommunens äldreboenden - om det skriver Dedjo Engmark i dagens MVT. Läs debattinlägget här.

Demens och andra neurologiska sjukdomstillstånd kan drabba människor i alla åldrar. Vi kan även konstatera att demenssjukdomar ökar, att allt fler i yngre drabbas. Trots detta är det en bortglömd grupp som man inte tycks vilja prioritera. Det är skamligt. Oavsett ålder eller var man befinner sig i livet ska man känna sig trygg med…

Läs mer

Anordna en bostadspolitisk debatt i fullmäktige, nu!

Sedan 2019 har inte Motala kommun något gällande mark- och bostadsförsörjningsprogram. Det senaste programmet antogs i december 2015, och fastän uppdatering ska genomföras varje mandatperiod har detta ännu ej genomförts. Bostadsbristen är ett faktum i över 200 kommuner, och Motala är inget undantag. För att lyfta frågan om bostadsförsörjningen på en övergripande nivå så föreslår S, V och MP därför en bostadspolitisk debatt i kommunfullmäktige. Läs skrivelsen här:

En av våra största utmaningar är bostadsförsörjningen. Bostadsbristen är ett faktum runt om i Sverige, i över 200 kommuner råder det ett underskott på bostäder. Motala kommun är inget undantag. Framför allt så råder det brist på hyresrätter i de mindre storlekarna, men inlåsningseffekter som bristen orsakar har lett till att vi idag även har…

Läs mer

Socialdemokraterna säger nej till förslag om att bolagisera Bostadsstiftesen Platen

Vi Socialdemokrater är och kommer alltid vara tydliga i var vi står i frågan om en bolagisering av Bostadsstiftelsen Platen. Här kan ni ta del av det pressmeddelande vi antog i samband med beslut om fortsatt utredning av frågan.

Publicerat: 2021-02-23 På dagens kommunstyrelse diskuterades huruvida en rapport som möjliggör en bolagisering av den kommunala bostadsstiftelsen skulle godkännas eller ej. För oss Socialdemokrater är svaret självklart – allmännyttan ska utvecklas, inte avvecklas. Därför sa vi nej till att såväl godkänna förstudien som att tillsätta en beredning för att vidareutveckla frågan. För oss Socialdemokrater och…

Läs mer

Efter pandemin måste vi bygga något nytt

Vår välfärd - och inte minst vår äldreomsorg - står inför stora utmaningar. Vi måste prioritera det gemensamma, våra barn och äldre ska komma först. Efter pandemin är det dags att bygga upp vår välfärd igen, om det skriver Marianne Walter och Eva Lindh i MVT. Läs inlägget här.

Under covid-19-pandemin har revorna i välfärden blivit uppenbara för oss alla. Framförallt inom äldreomsorgen, med oacceptabelt höga dödstal som följd Äldreomsorgen ser väldigt olika ut runtom i Sverige men allt för länge har äldreomsorgen och arbetsvillkoren för de som jobbar där fått stå tillbaka i många kommuner. Samtidigt har så kallade valfrihetsreformer och marknadstänk lett till…

Läs mer
facebook Twitter Email