Att inte uppfyllt de uppsatta målen är starkt underkänt

Trots kriget i Ukraina och de vedervärdiga brott som begås av Putins Ryssland, så måste den lokala demokratiska debatten i Sverige fortgå. Om inte minst för att visa att inget rubbar vår stolta demokratiska övertygelse. Moderaterna och Alliansen kör fullt ut med sin paroll ”Vi får saker gjorda”. Någonting som vi ställer oss lite frågande…

Läs mer

Förtroendet kopplat till Nämndemansgatan är förbrukat

Under Socialnämnden den 17 mars togs frågan om Attendos drift av vårdboendet Nämndemansgatan åter upp. Vi Socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet yrkade på att avtalet med Attendo skulle hävas och att boendet ska drivas av kommunen i egen regi. Redan i februari lyfte vi Socialdemokrater den här frågan. Efter samtal med förvaltningen valde vi att skjuta…

Läs mer

Vi kommer aldrig kompromissa om hyresgästernas trygghet

Kommunstyrelsen har nu beslutat att avsluta Alliansens stora projekt om att bilda en kommunal koncern mellan kommunen och Bostadsstiftelsen Platen. Koncernbildningens huvudsakliga syfte var att bolagisera bostadsstiftelsen, för att kunna plocka ut ekonomiska överskott och inte minst ta in vinster genom utförsäljningar av bostäder. Förslaget baserades på en förstudie som togs fram av en konsultfirma,…

Läs mer

Det starka samhället måste ta ansvar för tryggheten

På olika håll i landet har gängkonflikter eskalerat de senaste månaderna. I Linköping under mellandagarna skedde senaste dödskjutningen och den har kopplingar till gängbrottslighet. Linköping har under den senaste tiden varit centrum för en större gängkonflikt. De kriminella gängens spel om makt har skapat grogrund för ökad otrygghet i stadsdelarna där samhällets mest utsatta bor….

Läs mer

Ta ansvar för ert misslyckande Alliansen

Alliansen konstaterar i sin artikel att Solidariskt Motala 2018 efterlämnade ett underskott på 20Mkr. Underskottet från socialnämnden var 11mkr och bildningsnämnden 5mkr. Det här är ett svar på “Vi måste ställa om för att komma i balans” 25/12. Vi reagerar starkt på att Alliansen vill ge sken av att det är det här underskottet som…

Läs mer

Alliansen har tappat kontrollen över skolan

Varje år så gör Lärarförbundet en rankning av landets samtliga skolkommuner. När vi tar del av den årliga skolrankningen för året 2021 så blir vi oroade. På ett år har Motala kommun gått från 83:e till 204:e plats, det är ett tapp på 121 platser. Detta är inget annat än katastrof, alliansen har tappat kontrollen…

Läs mer

Ska hyresgästerna betala både på hyran och skatten?

Det är inte längre oväntat att bli förvånad när Jan Andersson från Sverigedemokraterna är ute och vevar i media, men det händer ibland att han lyckas överraska oss och så är även fallet denna gång.  Vi ska försöka med att besvara Jan och Sverigedemokraternas frågor som är ställda till oss. Frågan kring varför Johan Andersson…

Läs mer

Äldreomsorgen kräver ett nytag

Vi måste ta ett omtag kring äldreomsorgen. Våra äldre förtjänar det bästa och våra medarbetare måste få möjlighet att utföra sina jobb under drägliga villkor. Alliansens nedskärningar på socialnämnden är oacceptabla, våra medarbetare kan inte springa snabbare under ständiga sparkrav. Det är tid för förändring, och det måste ske nu. Om det skriver Marianne Walter. Läs debattinlägget här.

Motala står inför stora utmaningar. Demografin förändras, vi blir allt äldre och samtidigt kommer unga ut i arbetslivet allt senare. Detta innebär att en allt mindre del av befolkningen är arbetande, och samtidigt ska den gruppen säkra en god omvårdnad för såväl unga som äldre. Vi står också inför stora pensionsavgångar i kommunen och vi…

Läs mer

Barn i utsatta områden är kommunens ansvar

Är det rimligt att ett välfärdssamhälle som Sverige tillåter att utsatta bostadsområden fortsätter växa?

De flesta verkar tror att utsatta bostadsområden endast existerar i storstäderna, men så är inte fallet. Vi måste inse att dessa bostadsområden finns i vår stad och vi tillsammans har ett ansvar att mota den samhällsutvecklingen vi ser.  Alliansen i Motala är väl medvetna om vad som händer men tyvärr tar det alldeles för lång…

Läs mer

Motalas skolor ska stå för stabilitet och trygghet

Det finns ett begränsat antal lärare men också elever oavsett om vi vill eller inte så blir vi konkurrenter" skriver Helen Isacsson (S), 2:e vice ordförande Bildningsnämnden

För ett tag sedan kunde vi läsa i MVT att bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson beskyller oss för att vara emot friskolor för att vi belyser bristen av transparens i processen kring kunskapsskolan, vidare så undrar även han vad vi är emot? Ja du Mark, den frågan är ganska lätt besvarad. Som Socialdemokrater är vi genetisk kodade att…

Läs mer
facebook Twitter Email