Äldreomsorgen kräver ett nytag

Vi måste ta ett omtag kring äldreomsorgen. Våra äldre förtjänar det bästa och våra medarbetare måste få möjlighet att utföra sina jobb under drägliga villkor. Alliansens nedskärningar på socialnämnden är oacceptabla, våra medarbetare kan inte springa snabbare under ständiga sparkrav. Det är tid för förändring, och det måste ske nu. Om det skriver Marianne Walter. Läs debattinlägget här.

Motala står inför stora utmaningar. Demografin förändras, vi blir allt äldre och samtidigt kommer unga ut i arbetslivet allt senare. Detta innebär att en allt mindre del av befolkningen är arbetande, och samtidigt ska den gruppen säkra en god omvårdnad för såväl unga som äldre. Vi står också inför stora pensionsavgångar i kommunen och vi…

Läs mer

Barn i utsatta områden är kommunens ansvar

Är det rimligt att ett välfärdssamhälle som Sverige tillåter att utsatta bostadsområden fortsätter växa?

De flesta verkar tror att utsatta bostadsområden endast existerar i storstäderna, men så är inte fallet. Vi måste inse att dessa bostadsområden finns i vår stad och vi tillsammans har ett ansvar att mota den samhällsutvecklingen vi ser.  Alliansen i Motala är väl medvetna om vad som händer men tyvärr tar det alldeles för lång…

Läs mer

Motalas skolor ska stå för stabilitet och trygghet

Det finns ett begränsat antal lärare men också elever oavsett om vi vill eller inte så blir vi konkurrenter" skriver Helen Isacsson (S), 2:e vice ordförande Bildningsnämnden

För ett tag sedan kunde vi läsa i MVT att bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson beskyller oss för att vara emot friskolor för att vi belyser bristen av transparens i processen kring kunskapsskolan, vidare så undrar även han vad vi är emot? Ja du Mark, den frågan är ganska lätt besvarad. Som Socialdemokrater är vi genetisk kodade att…

Läs mer

Första halvlek ett misslyckande för Alliansen i Motala

Nu har ungefär halva mandatperioden gått och Alliansen har fortfarande inte uppnått ett enda av deras 14 uppsatta resultatmål. Kommunstyrelsens ordförande Annelie Almérus (M) är nöjd med dessa resultat, vilket vi anser är anmärkningsvärt.

De här 14 målen har Alliansen prioriterat i det som kallas Lokalt Utvecklingsprogram, det framtas utav den styrande politiska ledningen och fastställer de politiska mål och riktningar för mandatperioden. Med andra ord är det lokala utvecklingsprogrammet Alliansens politiska ambitioner för mandatperioden samt vad dem vill åstadkomma med sitt styre.  Pandemin präglade det forna året och…

Läs mer
facebook Twitter Email