Vi säger nej till en försäljning av St. Anna

St. Anna är Motalas pärla i den Östgötska skärgården. Där har många generationer Motalabor kunnat njuta av den svenska sommaren, en bit bort ifrån vardagens utmaningar. Varje år har sommarhemmet i St. Anna över 2000 gästnätter och brukas flitigt av kommunens fritidsverksamhet. Här arrangeras läger och våra barn och unga får möjlighet till ett miljöombyte i den Östgötska skärgården.

1966 fick kommunen St. Anna i gåva av föreningen Barnens Dag Motala. Barnens Dag Motala var en lokalförening med syfte att ge utsatta barn möjlighet till sommarvistelse på landsbygden. Att man genomförde sommarlovsverksamhet i just St. Anna hade även det ett syfte – barnen fick uppleva skärgårdsmiljö, något annat en det vanliga och fick således ett miljöombyte.

Sommarhemmet i St. Anna finns till för såväl allmänhet som kommunal verksamhet. Dit kan barnfamiljer som annars inte har råd att åka på semester åka, till en överkomlig kostnad. Föreningar kan hyra sommarhemmet för olika typer av aktiviteter. Våra skolklasser åker dit och får möjlighet att bygga en känsla av samhörighet och nya vänskapsband. St. Anna är en plats för alla.


Alliansen vill gärna lyfta det faktum att St. Annas verksamhet inte gått med vinst. Det är sant, St. Anna har inte gått med ett plusresultat. Men St. Anna är en anläggning som nyttjas av bland annat barn- och fritidsverksamhet och vi anser, till skillnad från Alliansen, att våra barn och unga får kosta pengar. Att pengar som läggs på våra barn är väl investerade skattemedel.

Resultaträkningen för St. Anna visar på ett underskott på ungefär 200 000 kronor. Sett till vad St. Anna ger tycker vi det är en helt överkomlig kostnad för kommunen.

Nu vill Alliansen sälja St. Anna och få in snabba pengar som aldrig kommer åter. St. Anna är en investering som ökar i värde. En investering som kommunen vid en eventuell försäljning aldrig får möjlighet att köpa åter. Alliansens förslag på utförsäljningar får oss osökt att tänka på Danderyd där man sålt ut investeringar i form av mark och fastigheter och låtit vinsterna gå in i den löpande driften, och därigenom hamnat i ekonomisk kris. Vi kan bara hoppas att Alliansen Motala agerar annorlunda och har lite mer långsiktighet i sitt tänk.

Kommunen fick sommarhemmet i St. Anna av Föreningen Barnens Dag för att kunna fortsätta ge Motalas barn och unga ovärderliga sommarminnen för livet. Vi bör vårda den gåva vi fått och fortsätta arbetet enligt givarens intentioner. Allt annat är skamligt och moraliskt förkastligt.

Elias Georges
Oppositionsråd

Anne-Lie Liljedahl
Gruppledare

Johan Andersson
Ordförande Socialdemokraterna Motala

facebook Twitter Email