Vi säger nej till Alliansens privatisering av Strömsborg

Vi socialdemokrater är djupt kritiska mot privatiseringen av Strömsborg, men framför allt är vi oroade över Alliansens hantering av ärendet, skriver Marianne Walter (S) och Elias Georges (S).

Häromveckan chockades vi över beskedet om att privatisera kommunens största äldreboende, Strömsborg. På sittande socialnämnd lägger Allianspartierna fram ett egensnickrat förslag om att upphandla ytterligare 93 äldreboendeplatser och därmed skapa en ny trend i Motala kommun med majoriteten av äldreboendeplatserna, hela 55 procent, i privat drift.

Egentligen kom frågan om privatisering inte som någon större chock. Alliansen gick till val på att privatisera en stor del av kommunens verksamhet. Under de åtta år vi satt i majoritet senast så försökte Alliansen gång på gång att driva igenom olika typer av privatiseringar och införa fri etablering i Motala kommun. Under dessa år lyckades vi hålla borgarna i schack, inte för det att vi aldrig vill upphandla verksamhet, utan av den anledningen att vi inte anser privatiseringar vara en generallösning på välfärdens utmaningar. 

Alliansens hantering av förslaget och beslutet om att privatisera Strömsborg med stöd av SD är djupt anmärkningsvärt. Man har totalt misslyckats med att leva upp till sina ledord – öppenhet och transparens. Man har totalt struntat i all form av förankring. Informationen till politiskt berörda, boende och anhöriga var knapphändig och till viss del obefintlig. Personalen informerades dagen efter beslut – via mejl. Det är svårt att motivera kommunens attraktivitet som arbetsgivare och var finns valfriheten för de berörda?

Man har också totalt struntat i all form av arbetsrättslig förankring. Måhända att en MBL-förhandling inte var tvungen att ske innan beslut i det här fallet, men att strunta i dialogen med facket är utifrån ett arbetsgivarperspektiv klandervärt. Ska man kunna ha ett gott samarbete måste man också informera varandra, inte minst vid större verksamhetsförändringar. Allt detta har Alliansen helt struntat i. Bara för att något inte strider mot lagen behöver det inte vara moraliskt rätt. 

När Alliansen var i opposition kritiserade de ofta oss för att ha bristande underlag. Trots att vi som grund i våra beslut hade, av professionen framtagna, handlingar att utgå från kritiserade man ofta dessa utifrån olika aspekter.

Alliansens höga svansföring kring dessa frågor måste nu ifrågasättas. Det är inte första gången man lägger fram beslut utan några som helst underlag. I förslaget om att privatisera Strömsborg så saknas både konsekvens- och riskanalys. Utan underlag så är det svårt att veta hur Alliansen tänker att privatiseringen av Strömsborg ska spara pengar åt kommunen och på vems bekostnad besparingen ska ske? Alliansens svar är att konsekvensanalys ska göras i efterhand. En bakvänd ordning som tar tid och skapar oro för personal och boende.

Med Alliansens beslut om privatisering förlorar kommunen viktig rådighet. Det innebär att vår egen organisation blir sårbar. Glöm inte Fria Intermilia. 

Vi socialdemokrater är djupt kritiska mot privatiseringen av Strömsborg, men framför allt är vi oroade över Alliansens hantering av ärendet. Motalaborna förtjänar mer än så. 

Marianne Walter (S), 2:e vice ordförande socialnämnden
Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email