Vi prioriterar människor framför asfalt

Replik på "KD och framtidens välfärd", 12/6 i MVT.

Vi befinner oss i en period då demografiska förändringar ställer högre krav på offentlig verksamhet. Vi blir allt äldre och barnen blir fler. Det är något positivt! Även vi följer SKL:s rekommendationer om effektiviseringar. SKL är också tydliga med att ett statligt ansvarstagande krävs för att kommunerna ska kunna leva upp till förändrade behov under de kommande åren. I Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag som röstades igenom i riksdagen förra året saknades dessvärre medel som stärker den kommunala och regionala välfärden. För oss är de fem välfärdsmiljarderna som regeringen har lagt till i vårändringsbudgeten en självklarhet.

KD talar ofta om att den lagstadgade välfärden ska värnas, så även i artikeln. Vår ambition är högre än så. Vi menar att verklig välfärd skapas genom en helhet. Ett samhälle som får var och en att må bra och känna trygghet i alla livssituationer och åldrar. Att satsa på förebyggande insatser är ett bra exempel. Något som KD bortprioriterar.

Det är inte heller korrekt att KD värnar kärnverksamheten. I Alliansens budgetförslag saknas avtryck av såväl nya förskolor som äldreboenden. Att dessutom sänka löneutrymmet under SKL:s rekommendation är allvarligt. Det slår hårt mot breda yrkesgrupper som redan har låga löner.


De senaste åren har låneskulden ökat från en tidigare mycket låg nivå. Dessa lån har finansierat flera nya gruppbostäder, förskolor och en ny skola. Vi har investerat för framtiden.

Som opposition följer vi vårt budgetförslag som förutom en långsiktigt god ekonomisk hushållning säkrar välfärden. Nu och i framtiden. Istället prioriterar vi bort en ombyggnation av kommunhuset, bilar som står stilla och dyra avtal.

Till skillnad från KD prioriterar vi människor framför asfalt.

Elias Georges, oppositionsråd (S)

Peter Karlberg, gruppledare (V)

Christian Pettersson, gruppledare (MP)

facebook Twitter Email