Vi kräver en förändring i vår välfärd – och det nu

Det som uppkommit kring äldreboendet Nämndemansgatan är förkastligt. Det värker i våra hjärtan när vi läser om vad som drabbar de äldre och de anställda. Ingen ska behöva dö ensam. Ingen ska lämnas i sin säng tills efter lunch på grund av för lite personal. Det är en skandal och vi kräver förändring. Alliansens privatiseringsvåg slår hål i Motalabornas välfärd. Om det skriver Elias Georges och Marianne Walter i MVT. Läs artikeln här.

I dagarna mötes vi av beskedet om att stark kritik riktats från flera håll mot det nya äldreboendet på Nämndemansgatan som driftas av Attendo. Äldreboendet öppnades upp i slutet av 2020 och drivs efter beslut av Alliansen i extern drift, trots att inriktningen tidigare var att boendet skulle drivas i kommunal regi. Men, i Alliansens Motala ska så mycket som möjligt läggas ut på privat drift. Ansvaret för välfärden släpper man därmed ifrån sig och vi förlorar rådighet. 

Nu kan vi läsa om hur anställda och fack larmar. Flera IVO-anmälningar är gjorda och det som uppdagas är skrämmande. Rutinerna brister, personal får springa mellan olika avdelningar och en chef på plats saknas. Personalbristen innebär att man ibland inte hinner ta upp de äldre ur sina sängar förens vid 13-tiden. Personalbristen ledde också till att en person avled i ensamhet, trots att personalen flaggat för att extra vakpersonal behövde kallas in. 

Det är anmärkningsvärt och visar på ett djupt oansvar från Attendos sida. Att en sådan stor vårdjätte, med äldreboenden runt om i landet, helt tycks sakna den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera i välfärden är inget annat än en skandal. Det gör ont i våra hjärtan när vi hör om missförhållandena på Attendo.

Under de månader som boendet har varit öppet har personal tvingats bygga möbler och laga mat, uppgifter som ligger utanför deras tjänster. Istället borde de ha fått möjlighet att arbeta in rutiner och skapa en trygghet för de boende. Inga fasta sjuksköterskor finns utan man använder sig endast av hyrsjuksköterskor, vilket gör att kontinuiteten försvinner och saker missas. Anmärkningarna är många och för oss är det helt ofattbart hur detta kan ske. 

Vi socialdemokrater har hela tiden varit kritiska mot beslutet om extern drift. Vi vill se en ökad kommunal rådighet inom välfärden, av flera skäl. Dels så handlar det om att bygga en styrka i organisationen, en större organisation minskar sårbarheten och skapar en bättre ekonomisk effektivitet. Dels så innebär det att vi har kontroll över hur skattepengarna används, pengarna stannar kvar och återinvesteras i välfärden. När kommunen har driften kan vi säkra att kvalitet kommer före vinstuttag. Vinstkrav existerar inte. Målet är endast att leverera kvalitet till alla Motalabor.

Kritiken som framkommit är kraftig och vi kräver en förändring, och det nu. Vår välfärd kommer främst och våra äldre som har slitit hela sina liv förtjänar en omsorg av högsta kvalitet. Det är vi skyldiga dem.

Marianne Walter (S), 2:e vice ordförande socialnämnden
Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email