Vi borde ha kommit längre år 2021

I en debattinlägg kritiserar Sverigedemokraterna oss och de frågor vi driver i Svenska kyrkan. De menar på att frågor som rör HBTQ och klimatet är att likställa med ”extremism från vänster”. För oss är det en självklarhet; att stå upp för miljön, jämställdhet och jämlikhet är inte extremism – det är sunt förnuft. Om det skriver Sture Egberth i ett svar till SD i MVT. Du kan läsa svaret här.

Sverigedemokraternas retorik är märklig; de menar på att kyrkan ska vara opolitisk samtidigt som de i allra högsta grad driver politiska frågor i samma organ. Vidare så reflekterar de kring kyrkan som en sammanhållande samhällsaktör och som en plats för alla. 

Att argumentationen brister är tydlig när man ser hur Sverigedemokraterna själva agerar i kyrkan. Man vill inte säkerställa homosexuellas rätt till en kyrklig vigsel, vilket är märkligt. Om man nu vill se en öppen kyrka som verkar för inkludering, varför motarbetar man då just detta i kyrkans beslutande organ?

Det är sorgligt att Sverigedemokraterna ser frågor rörande HBTQ och klimatet som problematiska frågor att behandla i kyrkans värld. Vi borde ha kommit längre år 2021, det borde vara en självklarhet att kyrkan tar ansvar för grundläggande samhällsfrågor. Det är just precis vad både HBTQ- och klimatfrågan utgör, grundläggande värderingsfrågor. Det handlar om kommande generationers framtid, om mänskliga rättigheter och om rätten att få älska vem man vill. Kyrkan har ett ansvar för att värna om människors lika värde – och vi Socialdemokrater kommer alltid att kämpa för just den rättigheten. Det är vi stolta över. 

Att stå upp för miljön, jämställdhet och jämlikhet är inte extremism – det är sunt förnuft.

Precis som alla ska ha rätt att älska den man vill så är det också en rättighet för människor att få växa upp och leva i en miljö fri från miljöföroreningar och skadliga utsläpp. Klimatfrågan utgör idag i allra högsta grad en del av de mänskliga grundläggande rättigheterna och borde inte anses som problematisk. Klimatförändringarna är ett faktum, och att förneka detta är högst anmärkningsvärt. Det går helt emot den samlade vetenskapen, och det är oroväckande att sverigedemokratiska politiker sprider missinformation och bortser från fastställda fakta. Vi har alla ett ansvar för våra gemensamma naturresurser och detta ansvar måste även kyrkan ta.

Man kan inte påstå att man är inkluderande samtidigt som man inte tar ställning för alla människors lika värde. Sverigedemokraternas syn på HBTQ skapar en segregerad kyrka, där bara vissa är välkomna. 

För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att kyrkan ska vara öppen för alla, på riktigt. Det ska inte spela någon roll vilket ursprung du har, vem du lever med eller vilket kön du har. Att stå upp för miljön, jämställdhet och jämlikhet är inte extremism – det är sunt förnuft.

Vill du vara en del av Svenska kyrkan och den kristna tron så ska du välkomnas. Kyrkan handlar om respekt och förståelse för våra medmänniskor. Som det står i Moseboken 1:27 ”och Gud skapade människan till sin avbild” – vi är alla lika värda. Står du också upp för dessa värderingar bör du alltså inte rösta på Sverigedemokraterna.

Sture Egberth (S), kandidat till kyrkofullmäktige

facebook Twitter Email