Våra äldre ska inte lottas ut!

Sedan Alliansens förra mandatperiod tillämpas LOV inom hemtjänsten. Lov, eller lagen om valfrihet som det står för, sägs öka valfriheten. Kopplat till LOV finns kundval. Du, som är i behov av vård, omsorg eller annan service, ska kunna välja vem som leverera de tjänster du är i behov av och får därför göra ett kundval.

Problemet med LOV är att kommunen till viss del förlorar rådigheten. Välfärden är ett gemensamt ansvar och vi anser att kommunen bör ha rådighet. Annars är det svårt att garantera hög kvalité och goda arbetsvillkor för de som jobbar i välfärden. Men när vi återtog makten 2010 så såg vi att det hade skapats en ny bransch i Motala med flera välskötta företag som levererade god välfärd. Vi ville inte slå undan benen för dessa och valde därför att behålla LOV inom hemtjänsten. Däremot så valde vi att ändra kundvalsprocessen så att de som inte hade möjlighet eller ville välja utförare automatiskt fick kommunal hemtjänst – i egenregi. En bra kompromiss. LOV fanns kvar och företagen kunde fortsätta verka. De som ville välja en alternativ utförare hade möjligheten samtidigt som de som inte gjorde något val visste vad de fick.

Nu har Alliansen, föga förvånande, aviserat att man återigen vill ändra kundvalet. Man vill ta bort kommunens egenregi som ickevalsalternativ och istället ha ett rullande tilldelningssystem där samtliga företag finns med och tilldelas ”kunder” enligt ett turordningssystem.

Hemtjänsten är en del av äldreomsorgen och riktar sig mot personer som behöver hjälp i hemmet. Först efter godkänt biståndsbeslut påbörjas insatserna. Behovet av stöd varierar mycket, men många befinner sig i en utsatt position. Därför borde det vara en självklarhet att de som inte vill, inte kan eller inte orkar sätta sig in i olika välfärdsföretags profiler eller rankingar ska veta vad de får om de väljer att inte välja. Ett, inte flera olika, ickevalsalternativ är det enda rimliga.

När man tar bort egenregin som val för de som inte vill genomföra ett kundval skapar man istället ett lotteri. Ett lotteri där äldre, sjuk och andra i behov av vård och omsorg lottas ut till välfärdsföretagen utan att ha något att säga till om. Endast på grund av att du inte ville eller hade möjligheten att välja. Att våra äldre nu ska lottas ut helt fritt är helt oacceptabelt och visar på Alliansens märkliga människosyn. Valfrihet, javisst. För företagen. Våra äldres valfrihet handlar helt plötsligt om tur eller otur när man slumpas ut till olika företags händer.

facebook Twitter Email