Vår budget för 2021

Den 10 juni presenterade vi tillsammans med Miljöpartiet vår budget för Motala kommun 2021-2023. Det här är en budget för välfärden och det hållbara samhället. Vi satsar 50 miljoner mer på välfärden än vad Alliansen gör i sin budget.

Vi satsar också på:

 • Nytt äldreboende i Borensberg – klart 2024
 • Fler vuxna i skolan. Vi skjuter till pengar så fler lärare, stödpedagoger och fritidspersonal kan anställas.
 • Förskolorna ska rustas upp
 • Bättre arbetsvillkor för personal inom vård och omsorg
 • Våra medarbetare ska får mer delaktighet i arbetet, med alltifrån schemaläggning, arbetets utformning till budgetutveckling och uppföljning
 • Biblioteksbussen ska bli en servicebuss
 • Delade turer ska avskaffas och tillsvidareanställningar vara norm
 • Kulturskolans avgifter ska sänkas
 • Fler bostäder i Motala – men också på landsbygden
 • Landsbygdsmiljonen ska återinföras
 • En aktivitetshall ska byggas vid nuvarande bandyplan
 • Offentliga miljöer, som parker och gångstråk, ska rustas upp och bli tryggareVi måste sätta vår välfärd främst & satsa på våra medarbetare, våra äldre och nästa generation Motalabor – våra barn & unga

Budgeten hittar ni här på hemsidan: /https://www.socialdemokraternamotala.se/var-politik/budget-for-2019/

facebook Twitter Email