Välfärden ska komma först, man kan inte spara sig ur krisen!

I dagens MVT svarar Elias Georges tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén upp på Alliansens debattinlägg om deras budget, vilken innebär skärpta ramar och mindre medel till välfärden. Läs inlägget här.

Svar till Alliansen ”Alliansen Motala har en ansvarsfull budget”, MVT 201208.

Alliansens resultat för 2019 var en total katastrof. Man missade sitt ekonomiska mål med nästan 50 miljoner kronor, men vägrade ta ansvar för detta när årsbokslutet lades till handlingarna. Detta trots minst sagt svidande kritik från revisionen. Istället valde man att rösta bort en anmärkning och kritik riktad mot sig själv i nämnder och styrelse, trots att detta går helt emot rådande praxis i kommunpolitiken. 

Nu ser Alliansens resultat ut att räddas av statsbidrag tillskjutna från den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen. Statsbidragen är välkomna, Kommunsverige och därmed Motala har drabbats hårt av den rådande pandemin. Äldreomsorgen går på knäna och välfärden måste få utökade resurser. Det finns inget alternativ, och vi är tacksamma att vår regering uppmärksammar detta. 

Tyvärr verkar inte Alliansen Motala se dessa behov. För istället för att lägga dessa statsbidrag där de faktiskt behövs, i välfärden, så väljer man att spara. Man struntar i möjligheten att vidareutbilda personal inom omsorgen, man struntar i att vidta åtgärder som vi vet kan minska smittspridningen – men också ge en mångfalt mycket bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. 

Vi har under pandemin lagt många förslag för att hantera situationen. Vi var tidigt ute och tryckte på för åtgärder för att stötta näringslivet – uppskjutandet av avgifter, möjlighet till att öppna uteserveringarna tidigare och en annan prioriteringsordning avseende tillsynsbesök. Vi har också lyft frågan om personlig skyddsutrustning, och lyfte tidigt i våras behovet av adekvat skyddsutrustning för personal vid kontakt med brukare och boenden. Vi har också föreslagit en överanställning inom äldreomsorgen, vilket skulle innebära att timanställda skulle bli visstidsanställda istället över en period. Detta skulle underlätta vid personalbortfall och säkerställa god bemanning, samtidigt som man då skulle kunna säkerställa att personalen inte behövde jobba på olika enheter och därmed öka smittorisken. En visstidsanställning skulle också ge den timanställde en ekonomisk trygghet vid eventuell sjukdom, och risken att denne av ekonomiska skäl går till jobbet trots symtom minskar. Tyvärr hörsammades inte dessa förslag, men det är i alla fall glädjande att skyddsutrustning nu blir praxis vid ansiktsnära omvårdnad – även om detta borde ha skett för länge sedan. 

Alliansen måste inse att välfärden måste gå först. Det finns inget samband mellan satsningar på välfärden och en ökad belåningsgrad. Snarare så är det så att Alliansens nedskärningar leder till ökade kostnader, för vi vet faktiskt att satsningar på mer förebyggande arbete och satsningar för bättre arbetsmiljö leder till minskade utgifter. 

Nu räddas Alliansens budget återigen, även om nämnderna dras med stora underskott likväl. Ifjol var det en försäljning av Skogsborg som gjorde att Alliansen klarade sig, i år blir det statsbidragen. Motalabornas resurser fortsätter att försvinna ut i intet, och vi undrar – vad är det Alliansen vill egentligen? Nu använder man statsbidragen för att höja kommunens resultat. Men vi alla vet att man inte kan spara sig ur en kris. 

Vår välfärd måste gå först och den ska prioriteras. Det är tydligt att Alliansen inte förstår våra förslag. Vi spenderar inte, vi satsar på välfärden! 

Elias Georges (S), oppositionsråd.

Elias Hallén (MP), gruppledare

facebook Twitter Email