Välfärden har prioriterats bort av Alliansen

Idag skriver vår gruppledare Anne-Lie Liljedahl i MVT om förra årets ekonomiska underskott och Alliansens svek mot välfärden. Läs artikeln här eller på MVTs debattsida.

Årsredovisningen för kommunen debatterades under det senaste kommunfullmäktigemötet. Redovisningen slår fast att Alliansen missar sitt budgeterade mål med 47,1 miljoner kronor. Detta är mycket beklagligt då vi ser ett stort behov av investeringar, inte minst kopplat till förskolan och äldreomsorgen. Istället har minoritetsstyret försökt rädda ekonomin genom att sälja av vandrarhemmet Skogsborg i Varamon för att använda pengarna till löpande drift. 

Välfärden har prioriterats bort av Alliansen. Det bevisas genom socialnämndens underskott om 30,2 miljoner kronor förra året. Andelen långtidssjukskrivna i kommunen ökar vilket tyder på en hård arbetsmiljö och för höga krav i kombination med minskade resurser. Man har också påbörjat avvecklingen av Hälsocenter vilket försämrar det förebyggande hälsoarbetet för våra äldre. Men det vi socialdemokrater blir mest bekymrade över är den ökade omsättningen av personal inom hemtjänsten. Våra äldre och sjuka förtjänar en kontinuitet i personalen man möter, och ska inte behöva träffa nya personer vid varje besök – varje dag. Under förra året mötte en brukare 17 olika personer på en tvåveckorsperiod i sitt hem. Det är helt oacceptabelt och kränker individens integritet. Våra äldre eller andra i behov av stöd förtjänar trygghet och stabilitet! 

Vi ser också att befolkningstillväxten och tillgången till kollektivtrafik minskar i kommunen. Visserligen är det glädjande att befolkningen växer i Borensberg, men här saknas det resurser för att möta det växande behovet av bostäder, förskolor och äldreomsorg. Alliansen väljer istället att avskaffa landsbygdsmiljonen samt att lägga ner den öppna förskolans verksamhet i Borensberg. Människorna som bor utanför Motala tätort ska inte lämnas i sticket – landsbygden måste ständigt utvecklas. 

En gymnasieexamen är nyckeln in i framtiden, både för att öppna dörrar till högre utbildning men framförallt för att kunna få ett jobb. Utan en sådan är det svårt att komma in på arbetsmarknaden och därmed blir det svårare att flytta hemifrån och påbörja vuxenlivet på egna ben. Dessvärre minskar nu andelen gymnasieelever som innehar en examen inom fyra år. Utvecklingen måste vändas. När Alliansen lade ner ungdomsgården Hallen försvann också viktiga projekt som syftade till att stötta ungdomarna i deras skolgång. Hallen fångade upp skoltrötta och hemmasittare samt elever som var sjukskrivna för att hjälpa dem att klara av gymnasiet. Nu finns ingen självklart mötesplats för unga längre. Det är ett svek från Alliansen. 

Motalaborna förtjänar en bättre politik för alla; oavsett var man bor, var man kommer ifrån och var man är i livet. En politik som satsar på vår välfärd och som inte säljer ut våra gemensamma tillgångar för att rädda ett budgetunderskott. En politik som satsar på våra medarbetare, våra äldre och våra barn.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta kämpa för välfärden. Motala kan bättre!

Anne-Lie Liljedahl, gruppledare (S)

https://mvt.se/asikter/artikel/valfarden-har-prioriterats-bort-av-alliansen/4lqx751j

facebook Twitter Email