Välfärden först – satsa på personalen

Välfärden byggs av alla medarbetare inom skolan, sjukvården och omsorgen. Utan dem - ingen välfärd. Därför har Socialdemokrater i kommuner och regioner lanserat en ny personalpolitisk plattform; för ett hållbarare arbetsliv för välfärdens medarbetare. Om det skriver Elias Georges tillsammans med Linus Ekegren, ordförande LO-facken i Västra Östergötland, i MVT.

Var fjärde svensk jobbar i välfärden. Mer än 10 miljoner medborgare, med olika behov och förutsättningar, möter varje dag välfärden. De lämnar sina barn på förskolan, besöker vårdcentralen, läser på gymnasiet eller lever på ett äldreboende. Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger, därför lanserar vi – Socialdemokrater i kommuner och regioner – 24 punkter för hur vi vill förbättra arbetsdagen för välfärdens närmare 1,2 miljoner medarbetare under den kommande mandatperioden.

För att stärka välfärden vill vi först och främst att trygga heltidsjobb ska vara norm i kommuner och regioner. Våra mål är att 90% av alla anställda i välfärden ska ha heltids- och tillsvidareanställningar och stärka rätten till kompetensutveckling för alla anställda. 

För det andra så ska välfärdens jobb både vara trygga och omväxlande. Möjligheten att börja jobba i kommuner och regioner behöver stärkas. Alla de tusentals som studerar till barnskötare eller undersköterska är en rekryteringsmöjlighet som måste tas tillvara. 

Vidare så ska ingen ska bli sjuk av sitt jobb. Välfärden ska vara en arbetsplats som håller människor friska. Som anställd i välfärden ska du kunna arbeta hela vägen till pension. Kommuner och regioner ska vara arbetsplatser där relationen mellan krav, förväntningar och resurser hänger ihop och där medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Dessutom är ledarskapet är högt prioriterat. Alla välfärdens anställda förtjänar ett närvarande ledarskap som kan se och stödja dem i vardagen. Vi vill verka för att chefer har rimligt många medarbetare och inrätta en nationell ledarskapsakademi för verksamhetsnära chefer i kommuner och regioner.

Detta är några av flera mål vi satt upp i en ny personalpolitisk plattform. Tillsammans lägger de grunden för att personalen har de förutsättningar vi vet krävs för att de ska kunna leverera en välfärd av hög kvalitet. Det kräver socialdemokrater i kommuner och regioner, men också en socialdemokratiskt ledd regering som investerar i välfärden.

För vi har sett motsatsen, när välfärdens medarbetare ses som en kostnad och inte en tillgång. Vi ser med oro på hur moderatstyrda kommuner och regioner väljer att ha tilltro till kontrollerande styrmodeller och konsulter istället för till medarbetarna och deras kompetens. Den sida kommer vi socialdemokrater aldrig stå på. 

Så här sätter vi välfärden först.

Elias Georges, oppositionsråd (S)
Linus Ekegren, ordförande LO-facken i Västra Östergötland

facebook Twitter Email