Välfärden är värd att satsa på!

Välfärdsmiljarderna som den S-ledda regeringen avsatt till kommuner och regioner kan göra skillnaden mellan investeringar för framtiden eller nedskärningar. Om det skriver Elias Georges och Johan Andersson i dagens MVT.

Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen gör att behoven ökar i hög takt och vi måste hitta nya lösningar på olika problem. Vi måste tänka nytt, främja innovationer och använda digitala verktyg till vår fördel. Men, vi måste också tillskjuta mer medel. Vi klarar inte framtidens behov genom att bara ställa om och effektivisera. Välfärden måste också få kosta. 

Vi socialdemokrater kommer alltid sätta välfärden först. Därför är det glädjande med ytterligare välfärdsmiljarder. För Motalas del så innebär det ett tillskott på 15 miljoner kronor. 15 miljoner gör stor skillnad för en kommun som Motala. Det är medel som kan hålla igång Hälsocenter, bemanna dagstugor med lunchservering för äldre eller ge möjlighet till att sätta in vikarier vid sjukdom.

Under 2019 låg Moderaterna och Kristdemokraternas statsbudget till grund för vår välfärd. Det fick stora konsekvenser. I Motala så ökade kostnaderna för försörjningsstöd kraftigt då många arbetsmarknadsåtgärder försvann och äldreomsorgen förlorade ett statsbidrag på nästa 10 miljoner kronor. Alliansens lokala budget innebar även den ytterligare åtstramningar, inte minst för socialnämnden. 

Motalas ekonomiska utfall för 2019 ligger långt ifrån Alliansens mål. Det beror naturligtvis på flera faktorer, men det är ganska enkelt att konstatera att välfärden faktiskt behöver ekonomiska resurser. Vi kan inte spara oss in i framtiden utan vi måste också investera i vår välfärd. Ett starkt skyddsnät ger starka medborgare. 

Om vi satsar på kommande generationer, genom att skapa en högkvalitativ utbildningskedja och skapa utrymme för en aktiv fritid för alla barn, då lägger vi också grunden för ett starkare samhälle. Om vi skapar ett tryggt skyddsnät för äldre, där det förbyggande arbetet och individens behov står i centrum, då kan vi skapa ett sammanhållet Motala. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen sätter riktningen framåt. När kommunerna befinner sig i ett tufft läge så måste vi alla hjälpas åt. Statsbidragen kan göra skillnaden mellan nedskärningar och viktiga investeringar. Låt er inte luras av högerns påstådda vurm för välfärden. När vår socialdemokratiskt ledda regering garanterade minst 20 miljarder till välfärden valde det högerkonservativa blocket istället att driva igenom 20 miljarder i skattesänkningar.

För oss är valet självklart. Välfärden är värd att satsa på.

Elias Georges (S), oppositionsråd
Johan Andersson (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email