Vad döljer sig bakom Alliansens vision?

Vi anar ugglor i mossen när Alliansen presenterar stora visioner som helt tycks sakna finansiering. Läs vår debattartikel från Anne-Lie Liljedahl (S), Elias Georges (S) och Elias Hallén (MP).

Härom veckan presenterade liberalen Kenneth Söderman Alliansens nya vision, som nog får anses vara en spinn-off på den vision om ett idrottscentrum vid Rv 50 som moderaten Kåre Friberg presenterade under 2019. 

Intressant är Kenneth Söderman ifjol menade att Kåre Fribergs vision var orimlig med hänvisning till de ekonomiska effekterna av att flytta välfungerande idrottsanläggningar till en helt ny, ej detaljplanelagd, plats. Att kommunen skulle kunna stå för dessa kostnader ansågs alltså helt orimligt för bara fem månader sedan, men något tycks ha ändrats i Alliansens tankesätt. 

Motala behöver en aktivitetshall och det nu. Nuvarande bandyplan är uttjänt sedan länge och både vårt elitlag såväl som våra ungdomar och allmänheten förtjänar en aktivitetshall där bandy och andra aktiviteter kan samsas. Vår ishall är dock i jämförelse relativt ung och har många brukbara år kvar. Att riva nuvarande för en ny placering vore därför inget annat en ren kapitalförstöring.

2018 antogs, trots protester från Sverigedemokraterna och Alliansen, en detaljplan för del av idrottsparken där en aktivitetshall skulle kunna uppföras. Vi i Solidariskt Motala får ofta kritik för att processen med aktivitetshall tog lång tid, det stämmer. Det var flera turer fram och tillbaka, uppdrag som inte slutfördes på rätt sätt och många diskussioner med länsstyrelsen angående utformning och naturvård. Men vi var på väg. Projektet för en aktivitetshall var rimligt, väl genomarbetat och ekonomiskt hållbart. Samma sak kan inte sägas om Alliansens vision.

Vi är alla överens om att utveckling är bra för Motala. Vi behöver fler bostäder av varierad karaktär och vi behöver nyttja centrala områden som idag inte används. En sanering med efterföljande bostadsbyggande i verkstadsområdet vore ett riktigt lyft för Motala. Därför ställde vi oss positiva till den avsiktsförklaring som skrevs under 2019 och vi hoppas att det arbetet kan fortsätta, med en förnyad avsiktsförklaring om sanering och nya bostäder i verkstadsområdet. 

Vad som känns mer oklart är det projekt som Alliansen nu vill dra igång. Flytt av stora, fullt fungerande, idrottsanläggningar och andra arrangemang som ännu ej har utretts eller presenterats vidare. Bikostnaderna som definitivt uppkommer är ytterligare en sak som väcker oro. Ska stora idrottsanläggningar flyttas innebär det att även servicebyggnader och liknande måste uppföras på nytt och inte minst måste parkeringssituationen lösas. Något som medför oundvikliga kostnader.

Vi är positiva till utveckling av verkstadsområdet. Det vore bra för Motala och det är på tiden att vi tar vara på den pärla som verkstadsområdet utgör. Men vi anar ugglor i mossen. Alliansen presenterar stora visioner men kan inte konkretisera sina planer ytterligare. Vi saknar tidsplan, det som hittills presenterats är att det handlar om flertalet år – kanske uppemot ett decennium. 

Det handlar om investeringar på hundratals miljoner som på något sätt ska finansieras. Till dess att vi får en tydlig bild av hur projektet ska utformas och hur tanken kring arbetet ser ut ställer vi oss skeptiska. Alliansen har under lång tid kritiserat oss i Solidariskt Motala för att vi tagit lån för viktiga samhällsinvesteringar – men nu ska man helt plötsligt lägga miljoner på ett osäkert projekt? Det är inte ett seriöst agerande av den styrande minoriteten.

Kenneth Söderman sade själv i december 2019 att markförsäljningen i verkstadsområdet inte skulle räcka för att finansiera en flytt av bandyplan och ishall. Därför är det nu märkligt att Alliansen, trots det ekonomiska läget, väljer att gå vidare med Kåre Fribergs vision. Vi ställer oss frågan – hur har Alliansen tänkt finansiera det här?

Elias Hallén (MP), gruppledare
Anne-Lie Liljedahl (S), gruppledare
Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email