Utan regeringens miljoner: Nollresultat i kommunen

Elias Georges (S) och Elias Hallén (MP) skriver i MVT den 9 oktober 2020.

Det är inget nytt besked att vi är oroade över Alliansens hantering av kommunens ekonomi i Motala.

Efter två år med nedskärningar och effektiviseringar i vår välfärd ser inte ekonomin särskilt ljus ut. Nu är det halvtid in i mandatperioden och bristen på styrning och ansvarstagande är påtaglig i och med nämndernas samlade underskott om 39 miljoner kronor. 

Vi är stolta över att S-MP-regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna i år har tillfört 80 miljoner kronor till Motala kommun för att stärka verksamheterna i vår välfärd, 19 miljoner extra till att täcka sjuklönekostnader samt ytterligare 8 miljoner kronor för att täcka coronarelaterade kostnader. Utan dessa miljoner hade kommunen gjort ett nollresultat i år och det ska inte Alliansen slå sig för bröstet för. Det märks i de politiska prioriteringarna vem som styr landet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet satsar på vår gemensamma välfärd före skattesänkningar och privatiseringar. 

2020 kommer alltid gå till historien som ett radikalt annorlunda år med stora omställningar för både samhället och enskilda individer. Pandemins effekter på arbetsmarknaden, ekonomin och folkhälsan är stora men ännu ovissa. Det har blivit extra tydligt hur sårbar vår vård och omsorg och näringsliv är när krisen kommer. Det har ställt oss politiker på prov i en svår tid. Vår personal inom kommunens verksamheter har gjort ett makalöst bra jobb i år. Det minsta vi kan ge dem är fler kollegor, bättre arbetstider och tryggare anställningar. 

Dessvärre har den styrande minoriteten inte tagit ansvar för kommunens ekonomi. Vi ser nu hur socialnämnden även i år går med 32 miljoner i underskott enligt prognosen, trots att äldreomsorgen har fått 38 färre årsarbetare. Totalt beräknas samtliga nämnder gå 39 miljoner back som delvis beror på coronapandemin, men Alliansen kan inte skylla allt på den då underskotten har legat med under en längre tid. Både Bildningsnämnden och Socialnämnden är i år undantagna kravet på att anta åtgärdsplaner för sina underskott. Motiveringen är att kommunstyrelsen betalar för samtliga kostnader då de har ökat på grund av rådande pandemi, men faktum är att många kostnader täcks med hjälp av statliga tillskott. Deras argument håller alltså inte. 

Underskotten har flera orsaker än vad coronapandemin har gett Motala. Ökade kostnader för det ökade behovet inom ekonomiskt bistånd eller för placeringar för barn-och unga inom socialförvaltningen beror inte uteslutande på dagens kris. Här krävs ett bättre politiskt ledarskap från Alliansen som vidtar de åtgärder som krävs för att bromsa kostnadsutvecklingen.

2019 var ett omställningens år enligt Alliansen. I år är coronapandemins år. Vad kommer man att kalla 2021 för? Vi hoppas på välfärdens och hållbarhetens år, men den ekvationen blir svår att knäcka när de borgerliga partierna styr Motala kommun. 

Elias Georges (S) oppositionsråd
Elias Hallén (MP) gruppledare

Läs artikeln här: https://mvt.se/asikter/debatt/artikel/utan-regeringens-miljoner-nollresultat-i-kommunen/pr5pwp1j

facebook Twitter Email