TUNG DAG FÖR MOTALA – ALLIANSEN OCH SD RÖSTAR NEJ TILL AKTIVITETSHALL

I många år har Motalaborna väntat på en aktivetshall där vårt elitbandylag och våra ungdomar och andra sportutövare skulle få möjlighet att utvecklas vidare. I flera år har föreningslivet väntat på en arena att blomstra ut på. Vi vet att det har tagit tid, att resan ibland känts komplicerad – men för oss har det alltid varit självklart: Motala och Motalaborna förtjänar en aktivitetshall.

Under förra mandatperioden kämpade vi. Vi tog fram skisser. Diskuterade frågor rörande miljö och kulturhistorisk anpassning. Vi bollade fram och tillbaka för att hitta rimliga och lämpliga lösningar passande för flera parter. Vi påbörjade en förstudie, som tyvärr aldrig hann slutföras enligt lagt uppdrag. Vi antog också en detaljplan i juni 2018 vilken möjliggjorde en byggstart inom en snar framtid. Men, ett val kom emellan och det blev ett maktskifte i Motala kommun. Alliansen vill inte prioritera förenings- eller fritidslivet, det är tydligt. Man skär ner på alla områden som det går att skära ner på. Trots detta läcker kommunen pengar och kontroll tycks saknas.


Vi har trots detta fortsatt kämpa. I februari lyfte vi tillsammans med våra samarbetspartier i Solidariskt Motala frågan igen. Förslaget om en ny aktivitetshall röstades då ner av Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna. Efter viss kritik gick då SD ut i media och sa att man röstat fel och att det beroende på okunnighet kring de politiska processerna. Man hänvisade till att det var ”nybörjarefel” och att man därmed backade från agerande.


På gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen lyfte vi i Solidariskt Motala därför frågan om aktivitetshall igen. Vi yrkade på att man skulle påbörja en skyndsam process utifrån tidigare påbörjade förstudie för att bygga en aktivitetshall enligt den detaljplan som antogs 2018. Aktivitetshallen borde enligt vårt yrkande vara på plats under 2021. När det var dags för omröstning om frågan så lämnade den tidigare SD-ledamoten, numera politiska vilden, över sin röst till ersättaren från SD. Den politiska vilden valde alltså att inte ta ställning i frågan. Alliansen röstade nej, vilket också SD gjorde – trots att man i media gått ut och sagt att man vill se en aktivitetshall.


Motala får ingen aktivitetshall. Vi tycker att många har agerat högst anmärkningsvärt i frågan och är djupt kritiska till den politiska sandlådenivå som just nu tycks råda. Motala och Motalaborna förtjänar mer och bättre.

facebook Twitter Email