Ta ansvar för ert misslyckande Alliansen

Alliansen konstaterar i sin artikel att Solidariskt Motala 2018 efterlämnade ett underskott på 20Mkr. Underskottet från socialnämnden var 11mkr och bildningsnämnden 5mkr.

Det här är ett svar på ”Vi måste ställa om för att komma i balans” 25/12.

Vi reagerar starkt på att Alliansen vill ge sken av att det är det här underskottet som dem brottats med de senaste åren. Alliansen menar att socialnämnden inte hade grepp om sin ekonomi. Idag 2021 är underskottet i socialnämnden 38 miljoner. Kom då också ihåg att i de 11 miljonerna som socialnämnden gick back 2018 var också ekonomiskt bistånd, Placering av barn och unga samt missbruksvården inräknade och hanterade. Verksamheter som socialnämnden med Mats Andersson som ordförande har fått borträknat från sitt underskott. Trots det går socialnämnden med 38 miljoner i underskott.

Vi undrar: Vem, Mats Andersson, har inte kontroll över ekonomin i socialnämnden och vem har svårt att leda och styra? 38 miljoner. Vad ligger det egentliga underskottet på om man skulle lägga till ekonomiskt bistånd. Placering av barn och unga samt missbruksvården? Det tror vi att Motalas invånare tillsammans med oss skulle vilja veta.

Under pandemiåren har den S-ledda regeringen skjutit till cirka 130 välfärdsmiljoner till Motala kommun. Vi minns mycket väl att 2019 års resultat som räddades bland annat av utförsäljningen av Skogsborg. Alliansen har tydligt visat att de inte klarar att stå på egna ben, vilket oroat oss under denna mandatperiod. 

Om vi inte haft den regeringen vi nu har så hade Alliansen suttit med ett stort ekonomiskt underskott. Revisionen är också oroade över socialnämndens ekonomiska resultat för 2022. Alliansen har själva uttalat att de inte är i mål med att tillskapa välfungerande strukturer för styrning och ansvarsfördelning för att få en pålitlig ekonomisk uppföljning, vilket vi instämmer i. 

Socialnämnden har haft cirka 30 miljoner i underskott årligen under hela denna mandatperiod. Vi känner en stark oro över vilket arv Alliansen lämnar efter sig till Motala kommun. Vi anser fortfarande att de sparåtgärder som genomförts har varit och är skadliga för Motala kommun. Ramarna för socialnämnd och bildningsnämnd är för låga och måste höjas. Välfärden måste få kosta, Motalaborna är värda en välfärd av högsta kvalitet och vi kommer att säga nej till varje förslag som leder till försämrad välfärd. 

Alliansen anser att ett av skälen till att man måste ställa om i verksamheter är att bromsa takten på nettokostnadernas utveckling. Vår utgångspunkt har hela tiden byggt på en hållbar omställningsprocess där förvaltningar och verksamheter ska ges möjlighet att effektivisera och prioritera på ett realistiskt och långsiktigt sätt. Samhällsnyttan ska vägas in i alla beslut. Vi har även motsatt oss Alliansens generella och kortsiktiga sparförslag där man utan vare sig konsekvensbeskrivning eller långsiktig ekonomisk plan hyvlar i nämndernas budgetar.

Vi vill se effektivare arbetssätt, bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro, inte en minskad välfärd i Motala. Vi socialdemokrater vet vad vi vill och vi är också tydliga. Vi tror på en stark välfärd, att säkerställa kvaliteten i skolan med fler vuxna, fler som tränar på Hälsocenter, en god hemtjänst med personalkontinuitet samt schyssta arbetsvillkor för de anställda. Trygghet är en garanti för en värdig äldreomsorg. Nedskärningar och utförsäljningar till vinstdrivande företag får inte gå före en omsorg som styrs av medmänsklighet och kvalitet. 

Vi tar ansvar för den ekonomiska utvecklingen genom att planera strategiskt och vi skapar en långsiktig hållbarhet genom satsningar på det förebyggande arbetet. Vi vet att det starka samhället bygger man gemensamt. Därför tillskjuter vi extra resurser för att kunna stärka upp vården, omsorgen och skolan.Anne-Lie Liljedahl, Gruppledare (S)Elias Georges, Oppositionsråd (S)Marianne Walter, 2:a vice ordförande socialnämnden (S)

facebook Twitter Email