Socialdemokraterna säger nej till förslag om att bolagisera Bostadsstiftesen Platen

Vi Socialdemokrater är och kommer alltid vara tydliga i var vi står i frågan om en bolagisering av Bostadsstiftelsen Platen. Här kan ni ta del av det pressmeddelande vi antog i samband med beslut om fortsatt utredning av frågan.

Publicerat: 2021-02-23

På dagens kommunstyrelse diskuterades huruvida en rapport som möjliggör en bolagisering av den kommunala bostadsstiftelsen skulle godkännas eller ej. För oss Socialdemokrater är svaret självklart – allmännyttan ska utvecklas, inte avvecklas. Därför sa vi nej till att såväl godkänna förstudien som att tillsätta en beredning för att vidareutveckla frågan.

För oss Socialdemokrater och för våra samarbetskollegor i Miljöpartiet är en stark allmännytta en självklarhet och ett viktigt verktyg för en mer inkluderande, jämlik och jämställd kommun. Allmännyttan möjliggör ett kommunalt ansvarstagande som går i enlighet med rådande lagstiftning. Genom allmännyttan skapas förutsättningar för att leva upp till det kommunala bostadsförsörjningsansvaret, som stadgar att kommunen ska verka för att alla invånare ska ha förutsättningar att leva i goda bostäder.

– Den kommunala allmännyttan, i Motala i form av Bostadsstiftelsen Platen, är en viktig aktör för att säkra bostäder för alla, oavsett plånbok. För oss är det en självklarhet att hyresintäkterna ska gå tillbaka till hyresgästerna och användas i stiftelsens verksamhet, inte gå till andra ändamål, säger Johan Andersson, ordförande för Socialdemokraterna Motala,

För oss är det en självklarhet att hyresintäkterna ska gå tillbaka till hyresgästerna och användas i stiftelsens verksamhet, inte gå till andra ändamål

Johan Andersson, ordförande Socialdemokraterna Motala

Utredningen om en ny ägarstyrning skapar många frågor. Konsekvensanalys och effektbeskrivning saknas helt. Vad som återstår är ett ogrundat förslag vars konsekvenser är okända. Detta gör oss oroliga. Vi anser att förslaget är förhastat och att tid för förankring och vidare diskussion krävs, innan beslut om vidare fördjupning kan komma upp för diskussion. Frågan är av stor principiell betydelse och kommer att påverka många Motalabor. De ekonomiska konsekvenserna behöver analyseras och belysas, precis som konsekvenserna detta får för allmännyttan och var rådigheten för densamma hamnar.

– Det är viktigt att tala klarspråk, den här förstudien handlar om att skapa möjlighet för Alliansen att bolagisera den kommunala bostadsstiftelsen. Vi är skarpt kritiska till detta av många skäl, och kommer att arbeta hårt för att stoppa planerna, säger Johan Andersson (S).

En ny ägarstyrning kommer få påverkan på beslutsgångar, maktfördelningen förändras och således även möjligheten till inflytande. Ett avkastningskrav, vilket blir effekten av en bolagisering, kommer självklart att påverka såväl hyresgäster som anställda. Det riskerar att slå mot framtida underhåll av bostadsbeståndet, och det riskerar också att slå mot eventuell nyproduktion. Om vinsten ska tas ut från bolaget så finns det mindre medel att återinvestera. För hyresgästerna riskerar detta att orsaka en dubbelbeskattning – dels så ska kommunskatten betalas, men utöver det går även en del av hyran in och betalar för den kommunala verksamheten.

– Avslutningsvis vill jag poängtera hur oroväckande utvecklingen är. Om man lägger över Bostadsstiftelsens bostadsbestånd i ett aktiebolag kommer det också krav på avkastning. Det är just den avkastningen som Alliansen vill komma åt, och risken är att de boende får betala dubbelt för kommunens verksamhet – dels genom skattesedel, men då också genom att hyran går till kommunal verksamhet. Man blir alltså i praktiken dubbelbeskattad, säger Johan Andersson (S).

Kontaktperson
Johan Andersson

facebook Twitter Email