Skogsborg

Våra värderingar kommer alltid komma först – därför kritiserar vi med rätta utförsäljningarna

Tobias Josefsson, liberal ledarskribent och aktiv liberal politiker, skriver i en ledare om hanteringen av Skogsborg och hur oppositionen agerat mot Alliansens försäljning. Ledarskribenten har vid flertalet tillfällen argumenterat kring vilka politiska frågor vi driver, och hur vi för vår oppositionspolitik. När man vet om ledarens bakgrund är det förståeligt, men vi anser att det är olyckligt. Vi kommer alltid stå upp för våra politiska ställningstaganden och driva politik för att bygga ett starkare samhälle. Om det skriver Elias Georges i MVT. Läs inlägget här.

Svar på MVT:s ledare den 17 mars 2021.

Läser dagens liberale ledare i lokaltidningen (17/3 -21) och blir föga förvånad över det politiska ställningstagandet som ledaren tar över huruvida ägandet av det tidigare kommunägda vandrarhemmet Skogsborg är en kommunal kärnverksamhet. 

Känns som att ledaren dragit igång valrörelsen och det är heller inte första gången som ledaren påpekar vilka frågor vi socialdemokrater och andra i oppositionen ska fokusera på. Vi ska komma ihåg att vi äger rätten till vilka frågor vi vill driva, vilket bygger på politiska ställningstaganden.  

Vi håller med ledaren om att saker inte riktigt blev som det var tänkt med försäljningen av Skogsborg och vi håller även med om att det är viktigt att dra lärdom inför framtiden för att något liknande inte uppstår. 

Vi och många Motalabor håller dock inte med om att ett vandrarhem inte är att se som att ta vara på allmänhetens intresse. Vi vill ha rådighet över fastigheten, inte minst för Motalaborna och föreningslivets gagn och därmed ha möjlighet att kunna arrendera ut Skogsborg. På så viss skapar det välfärd för flertalet ung som äldre, Motalabor som besökare och föreningslivet. Det finns uppenbarligen olika synsätt och definitioner om vad välfärd och kärnverksamt innebär.

Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email