Ska hyresgästerna betala både på hyran och skatten?

Det är inte längre oväntat att bli förvånad när Jan Andersson från Sverigedemokraterna är ute och vevar i media, men det händer ibland att han lyckas överraska oss och så är även fallet denna gång. 

Vi ska försöka med att besvara Jan och Sverigedemokraternas frågor som är ställda till oss. Frågan kring varför Johan Andersson är partiets talesperson gällande den eventuella bolagiseringen av Platen går att besvara i två delar. Dels så tycker vi att frågan är så pass stor så att den även bör beredas och förankras i vår lokala partiorganisation. Men också det att vårt oppositionsråd har sin faktiska anställning i bostadsstiftelsen Platen och därför ansett att han är jävig och valt att helt stå utanför processen. För många har det under mandatperioden varit konstigt, men för oss är det en självklarhet.

Det är häpnadsväckande och ovärdigt att Sverigedemokraterna vill ta ifrån Motalas invånare möjligheten att peka ut riktningen för den fortsatta hanteringen av Platen. Vidare så ställer vi oss fundersamma till vad Sverigedemokraterna egentligen menar när dem säger att frågan förtjänar mer än att bli avgjord av ett val. Är det verkligen inom stängda mötesrum utan transparens som dessa frågor ska avgöras? I sann demokratisk anda så finns det ingen hantering av frågan som är större än så, vi tycker faktiskt att det är rimligt att medborgarna i Motala ska få säga sitt om hur dem tycker att allmännyttan ska se ut. 

Gällande Jans påhopp om att vi inte har belägg för höjda hyror och försäljning av lägenheter, ja visserligen så har ju Moderaterna backat kring vallöften om att sälja ut en anseende del av lägenhetsbeståndet. Vilket är välkomnat, men har du missat den nationella debatten kring marknadshyror Jan? Faktum är att den eventuella bolagiseringen ändrar regelverket helt, ett exempel är att skillnaden mellan ett aktiebolag och en stiftelse är att ett aktiebolag är skyldig att dela ut vinst till sina ägare. 

Detta i och med att tanken är att bolagiseringen ska finansiera dem stora satsningar vi står inför, det härleder oss till att misstänka att eventuell hyreshöjning kan komma att tillkomma för att finansiera det. Det är vår inställning till det hela. Men Jan, vad är er inställning? Tycker ni att det är rimligt att hyresgästerna ska få betala både på hyran och skatten? Vad tror ni att era väljare tycker om det?

Sen vad det gäller Jans felcitering gällande vårt utspel kring äldreboendet på Nämndemansgatan så är det just en, felcitering. Nämndemansgatan var tyvärr aldrig i kommunalregi, det vi sa och det vi vill är att ta över driften av Nämndemansgatan i kommunalregi. Men tack Jan för att du ger oss ännu en plattform att visa för Motalaborna om vad vi vill göra när vi vinner valet 2022. När vi vinner valet så kommer vi ta över Nämndemansgatan i egen regi!Elias Georges (S), oppositionsrådJohan Andersson (S), ordförande Socialdemokraterna Motala

facebook Twitter Email