Oansvarigt, Alliansen!

I februari beslutade Alliansen Motala att minska nämndernas ramar med ytterligare 20 miljoner kronor. Detta utöver den generella effektivisering om 20 miljoner som finns inbakad i 2019 års budget. Dessutom avser Alliansen spara in ytterligare 18 miljoner genom olika övergripande åtgärder.


Kommunen behöver ständigt se över sina omkostnader. Den demografiska utvecklingen och en omvärld i förändring påverkar även Motala kommun. Samhällsförändringar kräver att den offentliga sektorn hänger med och ställer om. Men kommunens verksamhet klarar inte för snäva svängar. Verksamheterna måste få en chans att planera och strukturera. Personalen, som sitter på den reella kompetensen, ska få möjlighet att delta i processen. Annars är risken att vi sparar kortsiktigt, men förlorar stort på lång sikt.

Problemet med Alliansens besparingsförslag är att man utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller en långsiktig ekonomisk plan hyvlar i nämndernas budgetar. Hälsocenter ska läggas ner, trots att vi vet att det förebyggande arbetet är avgörande om vi ska klara framtidens utmaningar och behov. Korttidsplatserna minskas trots att vi kan konstatera att vi redan nu balanserar i antal platser. Hallen läggs ner och kostverksamhetens ambitiösa arbete prioriteras bort. Skolan och våra barn får minskade resurser. Hur ska det lösas? Ska klasserna bli större? Man säljer ut ovärderliga tillgångar som kommunen aldrig någonsin kommer kunna köpa tillbaka. Att sälja ut tillgångar och använda dess värde till att täcka upp för löpande drift är inget annat än oansvarigt.

När Alliansen pratar om att man vill satsa på kärnverksamheten så menar man att man vill göra så lite som möjligt, så billigt som möjligt. När Alliansen pratar välfärd syftar man bara på den delen som är lagstadgad, som kommunen inte kan plocka bort.

För oss är välfärden mycket mer än endast det som kommunen är skyldig att utföra enligt lag. Välfärd är när kommunens tjänstepersoner och politiker träffar landsbygdsbor och bollar idéer. Välfärd är när 90-åriga Motalabor kan gå och träna på ett kommunalt gym anpassat för äldre. Välfärd är att ha fritidsgårdar på olika platser i kommunen, så att alla unga får möjlighet till en aktiv fritid med sina jämnåriga.

Hur kan vi spara pengar över tid utan att skära ned på sådant som faktiskt gör skillnad i människors vardag? Kan vi upphandla på ett bättre sätt? Samordna lokaler och säga upp onödigt dyra hyreskontrakt? Arbeta effektivare genom digitalisering och nyttjande av välfärdsteknik? För oss är det en självklarhet att man, vid sparbehov, faktiskt tittar på de hårda områdena först. Varje sten ska vändas på och alla möjligheter ska undersökas innan man börjar skära i vår gemensamma välfärd. För oss är det en självklarhet att sätta vår välfärd och alla Motalabor före orimliga sparbeting.

Elias Georges (S)

oppositionsråd

facebook Twitter Email