Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg

Vi socialdemokrater anser att det är hög tid att planera för nästa äldreboende, det räcker inte att göra som Alliansen och bara ta höjd för en utbyggnad av platser. Vi socialdemokrater avsatte tillsammans med Miljöpartiet 100 miljoner kronor i vår budget för ett äldreboende som ska stå klart 2024. Vi anser också att äldre ska ha rätt att flytta till ett äldreboende nära hemorten och vi anser att detta ska gälla i hela kommunen. Därför vill vi att nästa äldreboende byggs i Borensberg, så det östra kommundelen också får sitt behov av äldreboendeplaster tillgodosett. Om det skrev våra (S)-ledamöter i socialnämnden i MVT i somras. Läs inlägget här.

Den demografiska utvecklingen går inte att blunda för. Vi står inför generationsväxlingar och det är stora generationskullar som snart kommer ha ökade behov, i form av vård eller annat stöd. Att vi också lever allt längre, vilket såklart är otroligt glädjande, spelar också in. Fler äldre och dessutom mer komplicerade sjukdomsbilder, vilket blir en oundviklig följd av utökad livslängd, gör att kommunen måste vara på tårna och ha en beredskap för kommande behov. Det är vi skyldiga den generation som har byggt upp vårt land med den välfärd vi nu åtnjuter – nu är det upp till oss i de yngre generationerna att betala tillbaka genom att kunna erbjuda en god äldreomsorg av högsta kvalité.

Äldreboendet på Nämndemansgatan blir ett viktigt tillskott för den kommunala äldreomsorgen. 54 nya platser skapar god driftsekonomi och ger också möjlighet till en översyn av andra kommunala boenden. Det ger ett visst utrymme att lämna andra, sämre lokaler. Men samtidigt är det viktigt att vi också tar tillvara på de nya antal platser som uppkommer, alla får inte fyllas upp genom att andra platser lämnas, och dessutom fortsätter planeringen för ytterligare platser. 

När vi tillträde efter Alliansen efter valet 2010 så såg det mörkt ut för Motala kommuns äldreomsorg. Alliansen lämnade tomma investeringskalkyler och man hade inte planerat för kommande behov. Vi fick därför börja om helt och efter hårt, enträget, arbetet fick vi äntligen spaden i backen på Nämndemansgatan. Men, vi slutade inte där. Innan maktskiftet tog vi också ett inriktningsbeslut om att nästa äldreboende ska placeras i Borensberg.

Borensberg är en ort på stark frammarsch. Östra kommundelen växer och vi har flera småorter som ser Borensberg som valet av serviceort framför Motala. Närheten till Linköping samtidigt som man får en gemytlig småskalighet i boendemiljön lockar många till Borensberg och dess närområden. För oss är det en självklarhet att man ska kunna bo kvar i sin kommundel även när vårdbehovet ökar. Även då man inte längre kan eller vill bo kvar i eget boende så ska man få möjligheten att bo så nära sin hemort som möjligt. Man ska få möjlighet att bo kvar i de miljöer man känner till och nära vänner och familj. 

Vi Socialdemokrater avsätter därför i vår budget tillsammans med Miljöpartiet 100 miljoner kronor över en treårsperiod för ett nytt äldreboende i Borensberg. Äldreboendet ska stå klart 2024 och ska ha plats för 54 stycken hyresgäster. På så vis kan vi klara kommande behov i kommunen samtidigt som Borensberg och hela östra kommundelen får ett viktigt servicetillskott. Det ökar östra kommundelens attraktivitet samtidigt som vi möjliggör för fler äldre att bo kvar i närområdet. 

Äldreomsorgens kommande behov kräver långsiktig planering. Därför blir vi oroliga när vi läser Alliansens budget där man skriver att man vill se ett nytt äldreboende – samtidigt som man bara har finansiering för 18 nya platser på Strandvägen. Hur tänkte Alliansen där?

Vi vet också att Alliansen inte vill placera nästa äldreboende i östra kommundelen utan att istället pratar om att bygga ut befintliga äldreboenden inne i Motala. Vi står dock fast vid vår ståndpunkt: nästa äldreboende ska byggas i Borensberg. Hela Motala ska leva.

Marianne Walter, 2:e vice ordförande socialnämnden
Martin Grändås, ersättare socialnämnden
Jessica Björk, ledamot socialnämnden
Dedjo Engmark, ledamot socialnämnden
Seija Kuutti, ersättare socialnämnden
Agneta Lindgren, ersättare socialnämnden

facebook Twitter Email