NÄR SKA ALLIANSEN BÖRJA TA ANSVAR PÅ RIKTIGT?

I dagens MVT skriver Elias Georges, Camilla Egberth, Marianne Walter och Maj Bergendahl om Alliansens klankande bakåt. Vi är trötta på att Alliansen undviker ansvar och det är hög tid att de börjar visa lite ödmjukhet gentemot det arbete som lagt grunden till den resa Motala nu är inne i. Läs debattartikeln här.

Alliansen besökte i början av september Borensberg och fick därefter en fin tidningsartikel där satsningar lyftes fram. Sittbänkar ska fixas fram till kanalen, småbåtshamnen ska byggas ut och p-platserna ska utökas.

Detta är såklart välkommet och efterlängtat, men Alliansen döljer samtidigt flera nedskärningar som för oss har varit viktiga budgetposter. Man har plockat bort dryga miljonen som förut öronmärktes till att användas för att utveckla Borensbergs stadsmiljö. Dessutom har man avvecklat den öppna förskolan och man har helt tagit bort den planerade utvecklingen av Södra hamnen, en utveckling som skulle kunna innebära närmare 50 nya lägenheter – ett mycket välkommet tillskott för attraktiva Borensberg. 

Alliansen vill gärna klanka bakåt. Nya kommunalrådet Almérus beskyller Lalandia-projektet för att ha orsakat stiltje i markprocesserna. För det första har hon fel, det har inte varit stiltje i planplaneringen under vår tid vid makten. För det andra är det extremt beklagligt att kommunalrådet drar slutsatsen att Lalandia inneburit försämrad utveckling på plansidan. Lalandiaprojektet har sedan start genomsyrats av samförstånd och Alliansen har inte haft några som helst synpunkter på detta. Om man nu tyckte att det lades för lite medel på samhällsbyggnad tidigare, varför lade man då inga förslag om detta i nämnderna? 

2015 – 2018 beviljades nästan 1 900 bygglov. Samma period gavs slutbesked för nästan 300 bostäder och 28 stycken detaljplaner antogs. Vi byggde seniorboenden, äldreboenden och LSS-boenden. Vi använde Bostadsstiftelsen Platen för att möjliggöra bostäder för alla. Inte minst i Borensberg där flera lägenheter byggdes tack vare vår allmännytta. Under den här perioden stärkte vi också samverkan mellan kommunen och bostadsstiftelsen, genom regelbundna möten mellan bostadsstiftelsens presidium och kommunstyrelsens presidium. I detta inkluderades även oppositionen. Hur Alliansen kan påstå att 1 900 bygglov och 28 detaljplaner innebär ”att det inte hände någonting”, det är för oss väldigt oklart. 

Borensberg med kringliggande orter har för oss alltid varit ett prioriterat område. Vi har ständigt arbetat för att stärka östra kommundelens attraktivitet. Vi genomförde under förra mandatperioden en marknadsundersökning i samverkan med LiU för att hitta efterfrågade områden att exploatera, resultatet blev bland annat ett markanvisningsavtal för bostäder i Fornåsa. Bråta hagar påbörjades under vår tid och det är bra att man håller i, men Alliansen borde visa mer ödmjukhet inför det arbete som krattat deras manege. 

Förra mandatperioden präglades av ett aktivt arbete för fler bostäder. Vi arbetade intensivt med utgångspunkt i vårt mark- och bostadsförsörjningsprogram. Vi initierade byggkatalogen och vidare även byggbranschdagen tillsammans med bl.a. Fastighetsägarna. Detta för att bygga nätverk och locka hit fler byggherrar. Allt detta gav effekt, ett aktivt bostadsbyggande innebar att Motala i flera år fick ta del av statliga byggbonusar. Under vår mandatperiod växte Motala. Fler flyttade hit, företag etablerade sig och tillväxten var god. Detta är frukten av ett intensivt arbete, vilket Alliansen nu kan glida på. Men vill man ha en fortsatt utveckling så gäller det att hålla i och hålla ut – och nu är det upp till Alliansen att visa vad man går för.

Mandatperioden har nu nått halvtid. Alliansen har styrt sedan oktober 2018. Det är nu hög tid att man tar ansvar för Motalas utveckling. 

Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande 2011 – 2018
Marianne Walter (S), plan- och miljönämndens ordförande 2011 – 2018
Elias Georges (S), oppositionsråd
Maj Bergendahl (S), 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email