Motalas skolor ska stå för stabilitet och trygghet

Det finns ett begränsat antal lärare men också elever oavsett om vi vill eller inte så blir vi konkurrenter" skriver Helen Isacsson (S), 2:e vice ordförande Bildningsnämnden

För ett tag sedan kunde vi läsa i MVT att bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson beskyller oss för att vara emot friskolor för att vi belyser bristen av transparens i processen kring kunskapsskolan, vidare så undrar även han vad vi är emot? Ja du Mark, den frågan är ganska lätt besvarad. Som Socialdemokrater är vi genetisk kodade att vara emot samhällets orättvisor, så har det alltid varit och kommer alltid att vara.

Vad Karin Boyeskolan har med den här diskussionen undgår mig helt, det är en aktör som sköter sitt uppdrag väl och tar ett stort ansvar i att utbilda Motalas ungdomar. Men tänk tillbaka på Fria Intermillia. Skolan som var konkurshotad hela två gånger, hur skapade det stabilitet och trygghet för våra elever? 

Vårt budskap till friskolorna är nog ingen hemlighet för någon och jag tror även att friskolorna har samma syn på saken. Vi kommer att konkurrera om både elever och lärare och det är ju ingen kontroversiell åsikt, det finns ett begränsat antal lärare men också elever oavsett om vi vill eller inte så blir vi konkurrenter. Vi samverkar och har mer än gärna en god dialog med aktörerna inom Motala. Däremot kan vi inte blunda för verkligheten.

Motala kommun behöver ha tomma platser ute i våra klassrum för att kunna täcka upp inför en sådan kris, det här är en beredskap vi behöver ha oavsett ifall det är en stor etablerad koncern eller en mindre. I slutändan är vi i nämnden ansvariga för samtliga grundskoleelever i Motala kommun, det betyder att det återigen kan komma en situation som liknar Fria Intermillia och hur det berikar oss förstår vi inte. 

Vidare är det också väldigt spännande att bildningsnämndens ordförande försöker klistra på oss narrativet att vi ensamt beskyller friskolorna för att öka segregationen i samhället. För precis som han skriver är problemet ofantligt mycket större än så, men med all den fakta som idag finns om skolsegregation och dess påverkan på samhället att då på något sätt förminska skolans roll i lösningen är problematiskt. Att justera upptagningsområden till våra skolor var ett verktyg vi använde oss av för att försöka mota den utveckling vi såg.

Att ungdomar med olika bakgrunder, etniciteter och klass möts tror vi är viktigt av flera skäl, just därför tycker vi att det är beklagligt att arbetet med upptagningsområdena undermineras. Alliansens metod med att motverka samhällets segregering i skolan är en fristående aktör som ska bedriva skolverksamhet i en industri lokal. Här behövs ett helhetsgrepp vilket saknas i alliansens lösning.

Helen Isacsson (S) 2:e vice ordförande Bildningsnämnden

facebook Twitter Email