Med hjärtat för Motala

Nu har vi släppt vårt förslag till budget för Motala kommun 2020. Förslaget innehåller en rad satsningar på stärkt välfärd, samtidigt som vi tar ansvar för såväl ekonomi som klimat. Vi höjer nämndernas ramar, så välfärden kan stärkas och får möjlighet att utvecklas. Vi är starkt kritiska till Alliansens besparingsförslag och tror att Motala kan mer och bättre.

Du hittar hela vårt budgetförslag här.

Vi har under de gångna åren skapat ett starkare samhälle och ett tryggare Motala. Sysselsättningen har ökat, ungdomsarbetslösheten har halverats och fler företag och människor söker sig till vår kommun.

Vi är djupt oroade över den nedmontering av välfärden som Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna nu påbörjat.

Vi vill att Motala ska vara hållbar kommun där alla kan lita på den kommunala servicen.

facebook Twitter Email