Låt flera komma in i gemenskapen på Ekön

Idag skriver Martin Grändås (S) och Elias Georges (S) i MVT om vårt förslag att bygga en kombinerad fritidsgård-och idrottshall på Ekön samt att föreningarna måste få fler lokaler att vistas i. Läs artikeln här:

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om att kommunen byter till sig mark på Ekön och att bostadsbolaget Radiomasten planerar för nya bostäder. Vi tycker att det är mycket glädjande att det satsas på Ekön då området dessvärre varit eftersatt i många år.

Behovet av både nya bostäder och av idrottshallar är stort i Motala och måste därmed mättas. Vi socialdemokrater vill dock lyfta fram vikten av att det ska finnas en samsyn i visionerna kring Ekön. Planerna som nu smids i kommunen får inte svalna får då sviker vi ett helt bostadsområde. Risken är att det tar alldeles för lång tid eller att viktiga insatser inte blir av. 

Ekön behöver inte bara nya bostäder och en hall för idrottsutövande för att bryta otryggheten och segregationen som området lider av. Ekön behöver också flera mötesplatser och aktiviteter för barn och unga och en större närvaro av vuxna. Dessutom är den kommunala närvaron idag låg, därför vill vi se en fritidsgård i samband med den nya idrottshallen för att skapa ytterligare en mötesplats för den yngre befolkningen. I vårt budgetförslag för år 2021 med plan för 2022-2023 avsätter vi en investering om 50 miljoner kronor för en kombinerad fritidsgård och idrottshall på Ekön. Vi är övertygade om att den skulle göra stor skillnad och skapa en mer meningsfull fritid för de boende på Ekön framöver. 

Skolsituationen i centrum har stor förbättringspotential. Just nu delar tre skolor på Zederslundsskolan gymnastiksal där elever från Vätternskolan tvingas gå utmed Lasarettsgatan för att ha idrott under sin skoltid. Därför vore en idrottshall på Ekön gynnsam för eleverna på Vätternskolan som då slipper förflytta sig mellan skolorna. Även de berörda lärarna besparas tid då också slipper att gå den sträckan. 

Vinsten av en kombinerad idrottshall och fritidsgård, likt den på Väster, är större än vad man kanske kan tro. Det goda arbete som personalen gör i sitt möte med dessa ungdomar skapar både trygghet till vuxna och tillit till att kommunen tar dessa ungdomars behov på allvar. Kan denna satsning även möjliggöra att det tillkommer flera lokaler som andra aktörer kan utnyttja så är det en vinst på flera plan. Utifrån det senaste mötet om hur vi ska arbeta med att stärka integrationen och minska segregationen, så kallade Delmos, framkom det att bristen på lokaler på Ekön är det absolut största hindret för samtliga aktörer som i princip står och väntar på att möta de boende i området. Allt ifrån skolor, biblioteket, socialkontoret, polisen, föreningar, El-sistema och kyrkan står utan lokaler och därmed utan möjlighet att samverka på ett effektivt sätt.

Låt detta inte bara bli till en tanke utan ge nu kommunen möjlighet att sätta igång det arbete som flera aktörer otåligt väntar på. Det viktiga med denna satsning är att bygga för att möta de behov som finns. Det här är problem som vi måste lösa gemensamt för att skapa ett tryggare och mer meningsfullt bostadsområde för våra invånare på Ekön. Det är en investering för våra medborgare och för vår välfärd. Så bygger vi ett mer jämlikt och ett starkare samhälle i Motala. Politik handlar om att vilja, men också om att välja.

Martin Grändås (S), kommunfullmäktigeledamot
Elias Georges (S), oppositionsråd

Här kan du läsa artikeln i MVT: https://mvt.se/asikter/artikel/lat-flera-komma-in-i-gemenskapen-pa-ekon/rgq9dexl

facebook Twitter Email