Kultur- och fritid är en självklar del av välfärden

Alliansen skrev om sina satsningar på kulturen och fritiden i MVT för ett par veckor sedan. Satsningar är välkomna, men de går samtidigt stick i stäv med nedläggningshot och andra nedskärningar som Alliansen gång på gång presenterar. För oss är kultur- och fritid en självklar den av välfärden och inget man kan nagga om för att klara ekonomi. Om det skriver Elias Georges tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén i dagens MVT. Läs inlägget här.

Det är kulturen som berikar livet. Genom kulturen lär vi oss medmänsklighet, att ifrågasätta och att våga tänka nytt.
I en demokrati är kulturen fri, samtidigt som det offentliga ständigt måste värna om en bransch som varken kan eller bör endast drivas med ekonomiska incitament. Samma sak gäller fritidslivet. Ett rikt fritidsutbud främjar folkhälsan, skapar sammanhållning och ger mening. Genom ett aktivt kultur- och fritidsliv stärks kommunens attraktivitet samtidigt som det ger många synergieffekter bland invånarna. Vi mår bättre, lever längre och samverkar bättre. Vi förstår varandra och vi får möjlighet till en livslång utveckling. Kultur och fritid förmedlar värden som står i kontrast till ett ohållbart konsumtionssamhälle. 

För oss socialdemokrater och miljöpartister är kulturen och fritiden en självklar del av välfärden. Det är inget man kan nagga på för att klara ekonomin. Dessa områden ska ha en självklar plats, även i den kommunala budgeten. För om man börjar skära på kultur- och fritidsområdet, då får man snart hantera de negativa effekter som följer. Försämrad folkhälsa, ökad otrygghet, minskad sammanhållning. Det är av just dessa anledningar vi blir så upprörda när Alliansen gång på gång kommer med nedskärningsförslag: en fritidsgård, kulturskolan, S:t Anna. 

Vi välkomnar dock att Alliansen tänkt om och nu gör rätt i vissa frågor. Att biblioteksbussen nu får finnas kvar och att man till och med planerar för en ny är glädjande. För bara några månader sedan var det inte alls självklart utan nedläggningshotet var högst levande. Samma sak gäller fritidsbanken – vi minns alltför väl när Moderaterna raljerade över konceptet och frågade sig om fritidsbanken även skulle inhysa hästar för uthyrning. Vi är ändock både glada och stolta över att Alliansen nu ändrat sig och bifallit vårt förslag om en fritidsbank i Motala. Den kommer generera glädje till många barn, unga och vuxna samtidigt som vårt föreningsliv stärks. 

Det är bra att Alliansen vill vidareutveckla Kulturskolan. Vi har länge efterfrågat fler områden då efterfrågan från de unga är stor. Glädjen över utvidgandet nedslås dock över att avgifterna nu höjts väsentligt, vilket innebär att färre de facto har möjlighet att delta. Vi vill faktiskt mycket hellre se en Kulturskola för alla barn, inte bara för de mest bemedlade. 

Med det sagt, vi är glada över att Alliansen nu tänker om och tänker rätt i vissa frågor. Men vi tror samtidigt att Motala kan mer och bättre. Ska vår kultur- och fritidsliv frodas, då måste vi också våga satsa. Det kommer löna sig i längden. 

Elias Hallén, gruppledare (MP)

Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email