Ingen ska tvingas från sitt hem under pandemin

Coronapandemin, en extraordinär situation som skapar stor oro över framtiden. Förlusterna är stora: människoliv, vår hälsa och livsverk går förlorade. Många ställs också på bar backen när jobb försvinner. Vi anser att Bostadsstiftelsen Platen bör ta ett politiskt ställningstagande och besluta att ingen ska vräkas under brinnande kris. Det handlar om ett moraliskt samhällsansvar. Om det skriver Anne-Lie Liljedahl & miljöpartisten Elias Hallén i dagens MVT. Läs inlägget nedan.

Coronapandemin drabbar oss alla. Dess framfart utgör inte bara en risk mot liv och hälsa utan slår också hårt ekonomiskt mot många av oss. Såväl företagare som privatpersoner drabbas ner hela ekonomier stängs ned. I Sverige har vi trots allt, och mycket tack vare Folkhälsomyndighetens råd och en stor folklig förståelse och vilja att följa dessa råd, klarat oss jämförelsevis väl. Men det betyder inte att det inte är tufft för många just nu. Och tufft lär det vara en tid framöver. 

Vi i Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det offentliga nu behöver gå före. Regeringen tar ett stort ansvar för att mildra konsekvenserna av krisen som nu lamslagit hela världen. Karensavdraget slopas, reglerna för a-kassan har ändrats, kommuner och regioner får ytterligare välfärdsmiljarder och företagen får stöd i form av hyresrabatter och möjlighet till korttidspermittering. 

Fler åtgärder har lagts och fler lär tillkomma. Regeringen går i bräschen och visar att det starka samhället klarar tuffa utmaningar. Genom ett gemensamt ansvarstagande kommer vi klara den här krisen, men vi måste alla hjälpas åt och alla aktörer bär ett stort ansvar. 

För oss är det en självklarhet att även kommunen tar sitt ansvar. Vi måste nu tillsammans sluta upp och arbeta mot ett gemensamt mål. Situationen förändras dagligen och vi måste alla vara på tårna och beredda att vidta nödvändiga åtgärder. 

Våra medarbetare behöver få förutsättningar att utföra sina ar betsuppgifter på ett säkert sätt och våra riskgrupper som tar del av den kommunala verksamheten eller servicen måste skyddas på alla sätt som är möjliga. Vi i Motala kommun ska göra allt vi kan för att stötta alla som drabbas av coronakrisen. Det är vår skyldighet gentemot medborgarna och andra samhällsaktörer. 

I Motala kommun har vi en kommunal allmännytta i form av bostadsstiftelsen Platen som styrs av en politiskt tillsatt styrelse. Detta innebär att vi som förtroendevalda har möjlighet att sätta riktningen för bostadsstiftelsens arbete. I en krissituation som denna innebär det också att vi kan vidta åtgärder för att stötta bostadsstiftelsens hyresgäster. 

Som individ är man ofta i en ganska utsatt situation när ekonomiska kriser slår mot samhället. Arbetslöshet eller oväntad sjukdom kan slå hårt mot privatekonomin och många riskerar at hamna i ekonomiska svårigheter. Därför anser vi att bostadsstiftelsen Platen bör ta ett politiskt ställningstagande och besluta om att ej verkställa några vräkningar under coronakrisen. Ur ekonomisk synvinkel för bostadsstiftelsens del så torde detta inte utgöra något problem, då bostadsstiftelsen gjorde ett plusresultat om nästan 20 miljoner kronor för 2019. 

Att vräka någon under brinnande pandemi och under en ekonomisk kris som liknar den under 90-talet är inte bara klandervärt, det är rent omoraliskt. Vi anser att bostadsstiftelsen bör ta ställning så att Platens hyresgäster, Motalaborna, kan känna sig trygga trots den samhällskris som råder. Ingen ska behöva känna oro över att förlora sitt hem på grund av plötslig arbetslöshet eller sjukdom. Det handlar också om att skydda våra mest sårbara invånare, barnen.  Vi måste alla hjälpas åt för att skapa trygghet i en orolig tid. Det är vårt ansvar – det starka samhället bygger vi gemensamt. 

För oss är det en självklarhet och vi hoppas att övriga partier sluter upp bakom det här ställningstagandet, såsom har skett i flera andra kommuner runt om i Sverige. Ingen ska tvingas från sitt hem under coronakrisen och därför måste bostadsstiftelsen Platen ta ett beslut om att inte vräka någon under denna pandemi.

Elias Hallén, gruppledare Miljöpartiet
Anne-Lie Liljedahl, gruppledare Socialdemokraterna

facebook Twitter Email