Hög tid att ta ansvar för er politik, Mark!

Elias Georges svarar idag ett debattinlägg från Mark Henriksson i MVT, 191203. Henriksson är visserligen relativt ny på sin post, men som ordförande för en av kommunens största nämnder med ansvar för barn och unga är det oroväckande att han varken vill ta ansvar eller verka förstå den kommunala budgetprocessen. Dags att ta ansvar!

Mark Henriksson tycks vara upprörd över Solidariskt Motalas budgetförslag. Han menar på att vi inte vill ta tuffa beslut utan istället lovar mycket till många. Henriksson målar också upp en bild av att vi genom vårt budgetförslag kommer tvinga kommunen att spara hundratals miljoner kronor. 

Det är några premisser som behöver redas ut. När man lägger ett budgetförslag så förhåller man sig till det regelverk som sätts i kommunallagen. Vi lägger en skarp budget för nästkommande år, men även en plan för ytterligare två år. Planen för år två och tre är en inriktning och baseras på uppskattningar. Eftersom absoluta siffror inte finns tillgängliga med den framförhållningen måste dessa tolkas med försiktighet och man tar i dessa siffror inte hänsyn till statsbidrag, utjämning eller skatteunderlag. När Henriksson påstår att vi ska spara hundratals miljoner och gör ett räkneexempel genom att plussa ihop 3 års effektiviseringar visar han på djup okunskap. Enligt Marks räkneexempel skulle Alliansen behövt spara nästan 196 miljoner kronor under 2019 – 2021. Hur trovärdigt är detta?

Det stämmer att även vi ska effektivisera. I vår budget redogör vi tydligt för hur vi under 2020 tycker att man ska effektivisera för 38,5 miljoner kronor. Vi vill bland annat se över hur förvaltningarna är organiserade och göra en skarp lokalöversyn för att minska hyreskostnaderna. När man minskar kostnaderna på detta sätt så följer effektiviseringen med till kommande år, såtillvida man inte drar på sig nya omkostnader. Till skillnad från Alliansen så vill vi göra långsiktiga effektiviseringar. Att sälja ut kommunala tillgångar är endast en kortsiktig lösning som inte är hållbar över tid. 

Kopplat till våra effektiviseringsförslag så kommer vi till ytterligare en premiss – verkligheten är inte perfekt eller statisk. Henriksson försöker att få det att låta som om vi struntat i effektiviseringar de senaste mandatperioderna. Inget kunde vara mer fel. Vi har minskat kostnader genom förebyggande arbete. Vi halverade ungdomsarbetslösheten och påbörjade en stor digitaliseringsresa. Vi initierade ett stort arbete för att få kontroll på ekonomin inom äldreomsorgen. Vi har kontinuerligt arbetat för minskade sjukskrivningskostnader, bättre upphandlingar och större samordning. Detta har nu Alliansen möjlighet att bygga vidare på. 

Vad Henriksson inte berättar är att Alliansen lägger fram dolda sparbeting. Man skjuter inte till tillräckligt med medel för att klara löneökningar. Det ska nämnderna, som redan innan har ansträngd ekonomi, lösa på egen hand. Man kompenserar inte heller för de prisökningar som framförallt slår hårt mot bildningsnämnden och socialnämnden. Man tror sig alltså kunna smyga in ytterligare spar, och öka effektiviseringskraven fram till 2022. Detta trots att man för 2019 missar sitt mål med närmare 50 miljoner kronor och istället räddar upp resultatet marginellt med vinsten från försäljningen av Skogsborg. 

Henriksson har dock rätt i en sak. Det är skillnad på vår och Alliansens politik. Vi kommer alltid stå upp för välfärden och tycker att kommunens uppdrag är större än att endast leverera det som är lagstadgat. Det är en stor skillnad i vår värdegrund, vi står upp för inkludering och ett sammanhållet Motala. Vi är övertygade om att saker såsom gemensamma luncher för äldre och en fritidsgård för gymnasielever är saker som skapar gemenskap och i slutändan leder till minskade kostnader för kommunen. 

Det är dags att Mark Henriksson börjar ta ansvar för sin politik. Mark – styr eller avgå!

Elias Georges (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email