Hög tid att Motala får en vårboendeavdelning för yngre

Yngre i behov av särskilt boende hänvisas idag till ordinära äldreboenden där medelåldern ofta är hög. Detta trots att vi vet att yngre har andra behov och befinner sig i andra typer av livssituationer. Samtidigt så ser vi hur sjukdomar som demens ökar i lägre åldrar, och att behovet av vårdboendeplatser för den här gruppen ökar. Att få bo med människor i liknande situation skapar trygghet och är en fråga om värdighet. Därför föreslår vi att en särskild avdelning för yngre inrättas på ett av kommunens äldreboenden - om det skriver Dedjo Engmark i dagens MVT. Läs debattinlägget här.

Demens och andra neurologiska sjukdomstillstånd kan drabba människor i alla åldrar. Vi kan även konstatera att demenssjukdomar ökar, att allt fler i yngre drabbas. Trots detta är det en bortglömd grupp som man inte tycks vilja prioritera. Det är skamligt. Oavsett ålder eller var man befinner sig i livet ska man känna sig trygg med en välfärd som går att lita på, det är vårt gemensamma ansvar.

Att drabbas av svår sjukdom är alltid en chock och en livsomvälvande händelse. Som individ och familj ställs man inför många utmaningar. Från att ha klarat sig själv till att helt plötsligt bli beroende av andras stöttning, samtidigt som man behöver hantera såväl de fysiska som psykiska menen som kan följa av sjukdomsförloppet. 

Även för anhöriga innebär detta en stor utmaning. För vissa individer kommer sjukdomsförloppet innebära ett så pass stort vårdbehov att man till slut landar i ett beslut om att flytta till ett vårdboende. 

I Motala kommun har vi den typen av vårdboende som i dagligtals brukar kallas för äldreboende. Vi har avdelningar som är specialiserade på demens, och vi har också en avdelning för finsktalande. Det är fantastiskt! Med specialiserade avdelningar kan de boende få rätt vård efter behov. Att få bo med människor i liknande situationer skapar även det en trygghet. Men vi i Motala har ingen avdelning för yngre, och det är hög tid att vi inrättar en sådan. 

Våra vårdboenden i kommunen består av flera avdelningar, där varje avdelning innefattar ungefär sex till tio lägenheter. I Motala kommun fanns det i höstas sju personer under 65 år med beviljad boendeplats på ett vårdboende – men trots detta vill Alliansen inte inrätta en avdelning särskilt anpassad för yngre. Det är märkligt, speciellt när vi vet att behovet ökar och att det är efterfrågat. 

I flera kommuner runt om i landet har man inrättat just detta, bland annat i Norrköping och Uppsala. Det handlar dels om att främja individens livskvalité i så hög utsträckning som möjligt – det är lättare att relatera till andra i samma åldersgrupp, och det sociala livet kan upprätthållas i högre grad. Dels handlar det om anhörigperspektivet – att som barn besöka sin 40-åriga mamma eller pappa på ett äldreboende är konstigt, och det skapar otrygghet. 

Alla förtjänar ett självständigt liv och har rätt till en bibehållen integritet. Den sociala gemenskapen och trivseln i sitt boende är avgörande faktorer för livskvalitén och en förutsättning för goda livsvillkor. Utifrån det faktum att Motala är en medelstor kommun är det viktigt att vi orkar ta detta ansvar. Det öppnar även upp för möjligheten att andra kommuner kan hyra platser av oss vid behov. Därför är det hög tid att Motala kommun ser till att skapa en särskild vårdboendeavdelning för yngre på något av kommunens vårdboenden.

Dedjo Engmark (S), ledamot i socialnämnden

facebook Twitter Email