Hög tid att komma ut ur skyddsrummet

Svar till Kjell Fransson (L) och Kenneth Söderman (L), MVT 190907

Att lägga över allt ansvar och skylla alla problem på förra majoriteten håller inte längre. Kjell Fransson (L) och Kenneth Söderman (L) tycks leva i en parallell verklighet – där man löser problem genom utförsäljningar.

Liberalerna påstår att Solidariskt Motala under åtta års tid levt på extra tillskott som av olika skäl tillkommit kommunen och att utvecklingen skapats av högkonjunkturen. Man tycks ha glömt bort stora delar av det arbete som pågått det senaste decenniet .

Vi vände utvecklingen och påbörjade resan mot framtidens Motala. Vi behöll vårt stolta industriarv men insåg samtidigt att vi var tvungna att satsa för framtiden. Ett visionsarbete genomfördes och den vision som sedan, med politisk enighet, antogs har legat till grund för vårt arbete. Därför är det anmärkningsvärt att Liberalerna nu verkar vilja ta avstånd från insatser som därefter genomförts.

Det stämmer att AFA-medlen kom som ett välkommet tillskott till kommunen. Tack vare dessa kunde vi satsa på tillväxtinvesteringen BanaVäg, vilket gav oss Motalabron, en ny väg och dubbelspår och därmed även tillgång till Östgötapendeln.

När vi tog över makten efter valet 2010 fanns det mycket att göra. Nystart Motala hade efter fyra år vid makten gjort slut på det överskott vi lämnade ifrån oss 2006. Man hade inte sparat någonting och hade heller ingen plan för det framtida effektiviseringsarbetet. Och trots att man var medveten om den demografiska utvecklingen hade man inga planlagda lokalinvesteringar.

Vad gjorde vi under våra åtta år vid makten? Precis som Liberalerna skrev så anställde vi fler, något som var absolut nödvändigt för att klara välfärden. Vi såg även till att vår personal fick de löneökningar de förtjänar.

Utöver detta så byggde vi en ny grundskola, gick från musikskola till kulturskola och vi halverade dessutom ungdomsarbetslösheten. Vi tog bort avgiften för lunch på gymnasiet och införde skolskjuts för gymnasieelever på landsbygden. Vi startade ett omställningsarbete inom äldreomsorgen, som följdes noggrant av fullmäktige, och byggde LSS-boenden. Vi satte dessutom spaden i backen för ett nytt äldreboende. Sysselsättningen ökade, skolresultaten steg och många Motalabor har fått ta del av en kommunal verksamhet som håller hög kvalité.

Vi var också medvetna om att våra satsningar behöver finansieras med långsiktighet i åtanke. Därför arbetade vi i samverkan med Linköpings universitet fram en prioriteringsmodell för ett långsiktigt effektiviseringsarbete. Olyckligt nog verkar denna modell ha försvunnit i samma veva som Alliansen tillträdde.

Det är nu hög tid att Liberalerna börjar ta ansvar för den politik som förs.

Camilla Egberth (S)
kommunstyrelsens ordförande 2011–2018

Anne-Lie Liljedahl (S)
socialnämndens ordförande 2011–2018

Nicklas Rudberg (S)
bildningsnämndens ordförande 2011–2018

facebook Twitter Email