Ge Motalaborna en demokratidag

Vi Socialdemokrater vill att Motala kommun inrättar en demokratidag – för att stärka vår demokrati. Om det skriver Elias Georges i MVT. Läs inlägget här.

Aldrig har demokratifrågan varit så levande som nu. I Sverige står vi återigen i ett parlamentariskt bräckligt läge och de kommande veckorna kommer att utvisa huruvida Sverige går mot ett extraval eller en ny regeringsbildning. Man kan ha många åsikter kring det som utspelar sig politiskt just nu men vi kan också känna oss trygga i det faktum att vi lever i en demokrati där saker och ting följer vår konstitutionella grund. I Sverige lever vi i ett samhälle där våra politiker visar respekt för demokratins turordningar och jobbar utifrån det läge som råder. Även om vi befinner oss i en regeringskris, så är jag stolt över hur vår demokrati nu i denna brinnande stund står stark. Det ska aldrig tas för givet. 

Under vintern såg vi hur demokratin stod under hård press i USA. Stormningen av Kapitolium, som osökt drar tankarna till en statskupp, och Trumps ovilja att respektera valresultatet visar hur sårbar även den starkaste av demokratier kan vara. De grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna ifrågasätts också gång på gång när högerextrema tar mark runt om i världen. Vår demokrati är ständigt under attack, och vi måste vara uppmärksamma när antidemokratiska idéer flammar upp och får fäste i vårt samhälle. 

Motala kommun skrev under våren under en deklaration för en stärkt demokrati. Det var ett enigt fullmäktige som ställde sig bakom en deklaration som ålägger kommunen att aktivt arbeta för ökade kunskaper kring demokratifrågor, och för ett aktivt arbete för att stärka demokratins ställning i samhället. Antagandet sänder en viktig signal om att vi i kommunen står upp för de grundläggande demokratiska värderingarna och därmed också för alla människors lika värde. 

Motala kommun utgör en viktig del av det demokratiska systemet och har således en viktig roll i att värna demokratin. Det är vårt gemensamma ansvar att säkerställa att de demokratiska principerna efterföljs och att vi i kommunen alltid förhåller oss till våra gemensamma fri- och rättigheter. 

Vi Socialdemokrater kommer alltid stå upp för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vi ser dock ett behov av ökad kunskap och förståelse kring demokratifrågorna i såväl den kommunala verksamheten som i samhället i stort. Därför föreslog vi Socialdemokrater i en motion till kommunfullmäktige att en demokratidag ska inrättas i Motala kommun. 

En demokratidag skulle innebära ett tillfälle årligen där demokratin uppmärksammas och ställs i fokus. Det säkerställer en långsiktighet i arbetet med demokratifrågor och möjliggör ökade kunskaper kring frågan för alla Motalabor. Demokratidagen skulle kunna ha ett varierat innehåll och engagera civilsamhälle och näringsliv såväl som de kommunala verksamheterna. En demokratidag finns redan i flertalet kommuner i Sverige, och vi tycker att Motala ska följa dessa goda exempel. 

När demokratin ifrågasätts är det vårt ansvar att stå upp för våra värderingar. Det är vårt ansvar att informera, folkbilda och ta ställning.

Elias Georges, oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email