Förtroendet kopplat till Nämndemansgatan är förbrukat

Under Socialnämnden den 17 mars togs frågan om Attendos drift av vårdboendet Nämndemansgatan åter upp. Vi Socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet yrkade på att avtalet med Attendo skulle hävas och att boendet ska drivas av kommunen i egen regi. Redan i februari lyfte vi Socialdemokrater den här frågan. Efter samtal med förvaltningen valde vi att skjuta upp beslutet till i mars för att ge de tid att förbereda och ge utförliga handlingar på ärenden till nämnden. 

Sedan dess har situationen dessvärre försämrats. Dagligen får vi samtal från personal och anhöriga om situationen på Nämndemansgatan. Så sent som fredagen den 11 mars fick vi veta att de boende till lunch serverades en enda fiskpinne var och när personalen påpekade att det inte kommer att räcka, så ska svaret från ledningen ha varit att det får det göra ändå. Det har skrivits en avvikelse om den här situationen.

I sitt tjänsteutlåtande tar förvaltningen upp 10 punkter där Attendo gör avtalsbrott eller inte uppfyller de krav som ställs i avtal, varav flera är problem som påpekades under första klagomålet 2021. De skriver att Attendo bryter mot avtalet kopplat till kontaktmannaskap och arbetsbelastningen för sjuksköterskor. Attendo ger inte introduktion, varken för nya sjuksköterskor eller omvårdnadspersonal att utföra sitt arbete. Omvårdnaden brister avsevärt. Boende får inte hjälp med att gå upp ur sängen, dusch uteblir, de får inte sina lägenheter städade m.m. Mänsklig närvaro (vak) har nekats av verksamhetsansvarig, och inte av sjuksköterska som ska göra bedömningen. Brister kopplat till mat har påpekats tidigare, men problemen kvarstår och kraven uppfylls inte.

När frågan kom upp till beslut var agerandet från Allians enligt väntat. De valde att avvakta och ge Attendo mer tid, trots att situationen inte förbättrats på över ett år. Det som vi reagerade på var agerande från SD. Så sent som dagen innan, onsdag 16/3 klargjorde SD:s ledamot i Socialnämnden att de skulle rösta för att häva avtalet med Attendo, något som hade upprepats från måndagen och var i linje med vad SD sade redan i februari. Konsekvent har SD sagt att de kommer rösta för att häva avtalet med Attendo. Att deras tjänstgörande ersättare under nämndsammanträdet yrkar på det raka motsatta förvånade oss. SD röstade med Alliansen för att ge Attendo mer tid. Problem som inte kunnat åtgärdats på över ett år ska nu ta två månader att lösa enligt SD och Alliansen.

Det blir anmärkningsvärt i och med att SD och Alliansen för bara 3 dagar sedan argumenterade starkt för att vi måste skydda de äldre genom SD:s uddlösa motion om att de som söker anställning inom omsorgen frivilligt ska lämna in utdrag ur belastningsregistret. När de nu hade en chans att göra skillnad och värna de äldre, så valde de att istället att stödja det företag som utsätter äldre för undermålig vård och omsorg, som trots att de för snart ett år sedan blev tilldelade ett formellt klagomål, inte har gjort något. 

För de som bor på Nämndemansgatan och för personalen så hoppas vi helhjärtat att problemen är åtgärdade redan i april och att vi där kan se tydliga förbättringar. Vi tvivlar dock starkt på att det kommer vara så. Attendo har förbrukat allt förtroende kopplat till Nämndemansgatan.

Ett av våra viktigaste vallöften tål att upprepas, vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden! Ett steg i det är att ta driften av vårdboendet på Nämndemansgatan i kommunal regi.

Marianne Walter (S) andra vice ordförande Socialnämnden

Johan Andersson ordförande Socialdemokraterna i Motala

facebook Twitter Email