Första halvlek ett misslyckande för Alliansen i Motala

Nu har ungefär halva mandatperioden gått och Alliansen har fortfarande inte uppnått ett enda av deras 14 uppsatta resultatmål. Kommunstyrelsens ordförande Annelie Almérus (M) är nöjd med dessa resultat, vilket vi anser är anmärkningsvärt.

De här 14 målen har Alliansen prioriterat i det som kallas Lokalt Utvecklingsprogram, det framtas utav den styrande politiska ledningen och fastställer de politiska mål och riktningar för mandatperioden. Med andra ord är det lokala utvecklingsprogrammet Alliansens politiska ambitioner för mandatperioden samt vad dem vill åstadkomma med sitt styre. 

Pandemin präglade det forna året och gav grava konsekvenser på såväl våra verksamheter som vår ekonomi, våra medarbetare har gjort fantastiska insatser för att lindra konsekvenserna av pandemin. Våra medarbetare ute i verksamheterna har täckt för varandras sjukfrånvaro och jobbat extra för att få verksamheten att gå ihop, för det är vi evigt tacksamma och ni är guld värda, utan er insats hade det här aldrig gått.

Alliansen tar skamlöst på sig äran för kommunens goda ekonomiska resultat utan att ens sakligt och ödmjukt reflektera på vad som hänt om inte regeringen öppnat plånboken och skjutit till över 130-miljoner miljoner direkt in i Motala. För så är fallet, Alliansen i Motala har misslyckats med alla sina 14 mål för andra året i rad och det ekonomiska resultatet man stoltserar med är inte deras egna förtjänst. Faktum är att om vi inte haft den regeringen vi nu har så hade Alliansen suttit med ett stort ekonomiskt underskott. 

När Alliansen själva var i opposition under förra mandatperioden så var tonen väldigt hård, målen var för högt satta, dem var för många och uppfyllelsen var för dålig. Så bland det första man gjorde när man tillträtt vid makten var att skala av målen och rikta fokus mot ett mindre antal mål, absolut en strategisk prioritering som kan vara sund. Men det hjälper inte om man inte når upp till målen. 

Så vad är då planen inför nästa år för att komma i fas med måluppfyllelsen, jo Alliansen i Motala sänker ambitionerna för målen. Det blir en tydlig signal att man har tagit sig vatten över huvudet, vart tog den höga svansföringen vägen? Signalen ni sänder ut i verksamheterna och till våra medborgare blir att er politik inte fungerar, för målen och er politik har ingen tvingat er att välja det har ni gjort själva.

2019 så var det ett omställnings år enligt alliansen och 2020 var pandemins år men man klarar förvisso ekonomin tack vare regeringens enorma satsningar på vår välfärd. Vad man kommer kalla 2021 för återstår att se men vad vi vet är att 2022 går Motala till val, då kommer medborgarna att ta ställning till antingen ouppnådda mål och sänkta ambitioner för Motala eller ett nytt styre som är redo att tackla de utmaningarna Motala står inför och som vill utveckla välfärden.

Elias Georges Oppositionsråd (S)

Elias Hallén Gruppledare miljöpartiet

facebook Twitter Email