För oss handlar valfrihet om en grundtrygghet i en välfärd av högsta kvalité

Elias Georges svarar Maths Andersson (L), "Lagen om valfrihet under debatt”, 16/10.

När Nystart Motala införde LOV inom hemtjänst december 2009 var vi kritiska, dock inte förhatliga som Andersson påstår att vi är. Vi hade själva inte infört kundval då vi vill värna om rådigheten i välfärden och på så sätt garantera kvalité, goda arbetsvillkor och även ha en trygghet i kontroll vid eventuella problem. Med rådighet har vi lättare att ställa krav och mota olle i grind vid behov. 

Att vi är kritiska till LOV har ingenting att göra med företagen som verkar inom vård och omsorg. Många kompetenta företagare verkar för en god vård och omsorg för våra äldre och andra. Andersson försöker vinna billiga politiska poäng när han påstår att vi inte värnar om valfriheten och retoriken haltar avsevärt.

I Mjölby har man lämnat LOV:en för att istället upphandla. Vi anser att det är en bättre väg att gå. Genom upphandlingsförfarande kan vi istället behålla rådigheten och styra dit behov finns.

Vi ser gärna externa aktörer men vi förespråkar upphandling istället för LOV av flera skäl. Det ger oss möjlighet att skapa lika villkor mellan utförarna och vi kan ställa krav på schyssta arbetsvillkor och vilken kvalité som ska levereras. Det blir svårt om kommunen, som följer kollektivavtal och som ska satsa på arbetsmiljö, ska kunna konkurrera med aktörer som inte gör detta och därför kan erbjuda tjänster till lägre pris. Det är inte konkurrens på lika villkor.

Upphandling fyller många viktiga funktioner. Vi behöver inte utföra saker vi inte är bra på och vi behöver heller inte köpa in tjänster som vi är duktiga på att utföra själva. Upphandling bör ske för att skapa ett mervärde. Därför vill vi inte se fri etablering där vi förlorar rådigheten.

Utmaningen ligger i att kommunen alltid har det yttersta ansvaret. Vi har många företag inom hemtjänst. Dessa levererar endast hemtjänst dagtid och därför måste kommunen leverera tjänsten nattetid, vilket är den kostnadsdrivande tiden. I jämförelse ser det då ut som att kommunen är dyrare, vilket kanske inte alls stämmer i realiteten. 

Skulle det bli problem och företaget av någon anledning inte längre kan eller får leverera tjänsten, vilket har skett i Motala, är kommunen skyldig att direkt kunna utföra samma tjänst. Detta innebär stora utmaningar. Man måste hela tiden ligga med en viss beredskap och i dessa fall tillkommer det merkostnader som kommunen måste stå för. Risken ligger hela tiden hos kommunen, även om kommunen inte har rådighet. Kommunens egen organisation riskerar också utarmas.

Varför ska våra äldre inte få känna tryggheten i att, även utan att göra ett val och sätta sig in i olika utförare, veta vem som kommer över tröskeln till sitt hem?

Nu vill Alliansen även ta bort egenregin som icke-valalternativ och istället lotta ut våra äldre till företagen. Andersson pratar gärna om vikten av valfrihet, men vad hände med valfriheten i att slippa välja? Varför ska våra äldre inte få känna tryggheten i att, även utan att göra ett val och sätta sig in i olika utförare, veta vem som kommer över tröskeln till sitt hem? Vi är djupt oroade över utvecklingen och vill istället öka rådigheten inom välfärden och därmed skapa trygghet för våra äldre och sjuka.

Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email